Logo Porodního domu U čápa
Porodní dům U čápa, o.p.s.
nestátní nezisková organizace založená ve formě obecně prospěšné společnosti, která
usiluje o návrat přirozených porodů do českého porodnictví
 

Aktuální a důležité informace, odkazy na důležité články


Odborná konference V porodnici jako doma spojená s Veletrhem porodnic
Home-like Hospital Birth Conference  Information in English

Plakátek PJD
Počátkem prosince se bude konat dvoudenní odborná konference
V porodnici jako doma
určená pro zdravotníky

Podrobné informace ke konferenci
včetně přihlášky najdete
zde

a také na Facebooku

 

Souběžně s konferencí bude probíhat
Veletrh porodnic
určený pro širokou veřejnost

Podrobné informace k veletrhu
včetně přihlášky najdete
zde

a také na Facebooku

 

Záštitu nad akcí převzal Ing. Miloš Růžička,
předseda Výboru pro zdravotnictví a bydlení
Zastupitelstva hlavního města Prahy.

Akci finančně podpořil Magistrát hlavního města Prahy
z grantového programu AKCE 2016.

Partnerem akce je Všeobecná zdravotní pojišťovna.

 

Informace pro novináře
zde

 

 

Tisková zpráva společnosti Porodní dům U čápa k výroku ESLP z 15.11.2016
15.11.2016 vydal Evropský soud pro lidská práva rozhodnutí ve věci Dubská & Krejzová vs. Česká republika týkající se zajištění zdravotní péče při porodu mimo nemocnici. Řada institucí, společností a hnutí k tomuto výroku vydalo svá prohlášení, mezi nimi i Porodní dům U čápa, o.p.s. Jeho prohlášení si přečtěte zde.

 

Kurz pro duly
GrafČeská asociace dul otevřela nový speciální kurz pro poporodní duly, které budou ženy a jejich rodiny doprovázet a podporovat v náročném období šestinedělí, případně i déle. Podrobnosti o této práci a o kurzu jsou zde: http://www.duly.cz/aktualita/ceska-asociace-dul-otevira-novy-kurz-pro-poporodni-duly/. Přihlášky posílejte Bc. Dagmar Lovecké na e-mail info@duly.cz nebo volejte na 775 076 736.


Jak se liší kvalita péče v jednotlivých českých nemocnicích?
GrafZajímá Vás jak se rodí v českých porodnicích? A jak se liší péče v jednotlivých porodnicích? Možná dojdete k závěru, že stojí za to uvažovat kde porodím... celý článek.

 

Kvalita péče v českých nemocnicích ve světle statistiky
GrafO praktikách užívaných během porodu v českých porodnicích si přečtěte zajímavý článek. Informace v článku se opírají o statistické údaje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky.

 

Databáze COCHRANE přinesla nové poznatky v porodní asistenci
Logo Cochrane Světoznámá databáze COCHRANE zveřejnila výsledky výzkumu, ve kterém byla porovnávána kontinuální péče poskytovaná porodními asistentkami s ostatními modely péče o těhotné ženy. Článek je zajímavý především pro porodní asistentky, lékaře – porodníky a zdravotnické a vládní instituce. Originální znění článku si přečtěte zde.


Informační materiál pro nastávající rodiče
Logo Birth StudyVelká Británie, na podkladě výzkumu Birth Study, vytvořila informační materiál týkající se volby místa porodu. Materiál je určen pro nastávající rodiče, v originále si jej můžete přečíst zde.

 


Doporučujeme přečíst si
Banner konference KPD 2014 Nastávajícím rodičům i všem ostatním, které zajímá téma rodičovství, doporučujeme přečíst si hodnotnou knihu Pohled do mateřského lůna, vědomé dítě od početí ke zrození amerického autora doktora Davida B. Chamberlaina.
David B. Chamberlain, PhD, (1928-2014) byl psycholog a průkopník v oboru prenatální a perinatální psychologie. Kniha byla přeložena do češtiny a můžete si ji objednat a zakoupit zde.


Dny otevřených dveří v Porodním domě U čápa
Obrázek poradnyV letošním roce pokračuje Porodní dům U čápa v pořádání pravidelných Dnů otevřených dveří... celý článek

 

Rubrika Píšete nám
Obrázek dopisuV poště, kterou dostáváme, nám novopečené maminky sdělují své zážitky a zkušenosti ze svého těhotenství a především z právě prožitého porodu, posílají nám poděkování za péči, které se jim u nás dostalo, píší nám absolventky našich předporodních kurzů, i porodní asistentky – absolventky našich odborných seminářů, píší nám také ženy, které se na porod právě připravují nebo o těhotenství teprve uvažují, dále čtenářky našich stránek nebo jen přátelé přirozeného porodu. To nás inspirovalo k tomu se o ty nejhezčí a nejzajímavější příspěvky s vámi na našich stránkách podělit. A tak jsme v polovině roku 2006 založili novou rubriku Píšete nám (najdete ji v levém navigačním menu), ve které si tyto vzkazy můžete přečíst. V příspěvcích, které „píše sám život“, najdete mnoho hezkého a zajímavého, ale také i neveselého a o to víc poučného. Rubriku průběžně doplňujeme novými, čerstvými příspěvky (tak jak přicházejí), a tak nezapomeňte při každé návštěvě našich stránek do ní nahlédnout (již 200 příspěvků!).

Dotazník pro ženy a pro porodní asistentky
Obrázek dotazníkuDotazníková akce společnosti Porodní dům U čápa, jejíž účelem je zjistit zájem o porodní domy a jejich služby v zemi, kde ženy běžně rodí v nemocnici... celý článek

 

Porodní dům U čápa hledá...
Obrázek lidíObecně prospěšná společnost Porodní dům U čápa se snaží svou činností přispět k posílení práva žen na svobodnou informovanou volbu v období těhotenství a porodu. Máme spoustu nápadů, které bychom ve prospěch nastávajících maminek mohli uskutečnit. Potřebovali bychom však k tomu rozšířit náš tým o pomocníky se zkušenostmi v oblasti grantové problematiky. Pokud tyto zkušenosti máte a rádi byste dobré věci věnovali svůj čas, prosíme, ozvěte se na tel. 602 958 396 nebo pište na info@pdcap.cz!

Stejně tak hledáme dobrovolníky pro spolupráci v různých oblastech jeho činnosti... celý článek

 

V roce 2008 jsme z Národní knihovny České republiky obdrželi toto písemné sdělení:
Vaše internetové stránky Porodního domu U čápa www.pdcap.cz byly Národní knihovnou České republiky vyhodnoceny jako kvalitni zdroj, který by měl být trvale uchován pro budoucnost a stát se součástí národního kulturního dědictví. Vaše stránky byly zařazeny do České národní bibliografie a do online katalogu Národní knihovny ČR.
Vaším zařazením do databáze Národní knihovny České republiky získáváte určitou prestiž a zároveň podíl na záchraně českého kulturního dědictví.
Archivace stránek probíhají čtvrtletně a stránky tak budou v archivu uloženy v řadě časových verzí, které představují obraz vývoje vaší práce na webu. Záznamy zůstanou uchovány v archivu i v případě, že činnost stránek bude ukončena, nebo zanikne společnost, která stránky provozuje.
Jako ocenění kvality vašich stránek Národní knihovnou ČR jsme pro vás připravili logo, které čtenáře informuje, že vaše stránky jsou archivovány v rámci projektu WebArchiv. Informace se zobrazí kliknutím na logo.
Národní knihovna České republiky, Praha 12.12.2008.
To je pro nás nesmírně vysoká pocta a vyznamenání; je to projev uznání, že naše dílo je dobré, cesta, kterou se ubíráme, je správná. Projev uznání patří především Zuzaně Štromerové, autorce většiny textu na stránkách, podložené její mnohaletou, obětavou činností v oblasti porodnictví, a její neúnavnou snahou jednak zlepšit podmínky a možnosti českých žen v souvislosti s jejich těhotenstvím a porodem, a jednak zvýšit profesní kompetence českých porodních asistentek.
Zmíněné logo (WebArchiv) najdete v levém navigačním menu (klikněte na ně).

Další informace a články...


Na tvorbě a provozování stránek se podílejí:

Zuzana Zuzana Štromerová, BSc., porodní asistentka, zakladatelka a ředitelka Porodního domu U čápa v Praze
Autorka většiny článků na stránkách porodního domu.

Ivan Ivan Štromer, manžel Zuzany
Uspořádání a správa stránek, úvodní texty k článkům, informační texty, formuláře přihlášek a dotazníků.

Tomáš Ing. Tomáš Mazák, absolvent ČVUT v Praze, obor Systémové inženýrství a počítačové sítě
Odborná pomoc při správě stránek.