Logo Porodního domu U čápa
Porodní dům U čápa, o.p.s.
nestátní nezisková organizace založená ve formě obecně prospěšné společnosti, která
usiluje o návrat přirozených porodů do českého porodnictví
 

Aktuální a důležité informace, odkazy na důležité články

Odborné semináře pro porodní asistentky a lékaře
Společnost Porodní dům U čápa pořádala na podzim 2017 tři odborné semináře pro porodní asistentky a lékaře. Podnětem pro jejich uspořádání byl zájem účastníků konference V porodnici jako doma (2016) o hlubší poznatky z hlavních témat konference. Semináře vedly porodní asistentky z Velké Británie a Německa, mezinárodně uznávané odbornice na daná témata:

1. seminář: Den s koncem pánevním 1denní, 22.9. lektorka Jane Evans, V. Británie Ohlasy účastníků Fotogalerie
2. seminář: Porod do vody 2denní, 20. a 21.10. lektorka Dianne Garland, V. Británie  Ohlasy účastníků  Fotogalerie
3. seminář: Vzhůru ke kořenům PA 3denní, 2. – 4.11. lektorka Barbara Kosfeld, Německo Ohlasy účastníků Fotogalerie  Článek
WHO vydala nové zásady pro poskytování péče během normálního porodu
Světová zdravotnická organizace (WHO) vydala nové zásady pro poskytování péče během normálního porodu tak, aby byl pro ženy pozitivním zážitkem. Je krásné, že péče, jakou poskytují porodní asistentky v komunitním prostředí, je nyní mezinárodně vědecky posvěcena a v zásadě doporučena i pro prostředí porodnic. Celý článek (v angličtině).
Doporučená literatura (v angličtině)..
Dny otevřených dveří v Porodním domě U čápa
I v letošním roce pokračuje Porodní dům U čápa v pořádání pravidelných Dnů otevřených dveří... celý článek
Rubrika Píšete nám
V poště, kterou dostáváme, nám novopečené maminky sdělují své zážitky a zkušenosti ze svého těhotenství a především z právě prožitého porodu, posílají nám poděkování za péči, které se jim u nás dostalo, píší nám absolventky našich předporodních kurzů, i porodní asistentky – absolventky našich odborných seminářů, píší nám také ženy, které se na porod právě připravují nebo o těhotenství teprve uvažují, dále čtenářky našich stránek nebo jen přátelé přirozeného porodu. To nás inspirovalo k tomu se o ty nejhezčí a nejzajímavější příspěvky s vámi na našich stránkách podělit. A tak jsme v polovině roku 2006 založili novou rubriku Píšete nám (najdete ji v levém panelu), ve které si tyto vzkazy můžete přečíst. V příspěvcích, které „píše sám život“, najdete mnoho hezkého a zajímavého, ale také i neveselého a o to víc poučného. Rubriku průběžně doplňujeme novými, čerstvými příspěvky (tak jak přicházejí), a tak nezapomeňte při každé návštěvě našich stránek do ní nahlédnout (již přes 200 příspěvků!).
Tisková zpráva společnosti Porodní dům U čápa k výroku ESLP z 15.11.2016
15.11.2016 vydal Evropský soud pro lidská práva rozhodnutí ve věci Dubská & Krejzová vs. Česká republika týkající se zajištění zdravotní péče při porodu mimo nemocnici. Řada institucí, společností a hnutí k tomuto výroku vydalo svá prohlášení, mezi nimi i Porodní dům U čápa, o.p.s. Jeho prohlášení si přečtěte zde.
Mezinárodní konference V porodnici jako doma
2. a 3. prosince 2016 se v Praze konala mezinárodní konference V porodnici jako doma. Konferenci pořádal Porodní dům U čápa, o.p.s., cílovou skupinou byli porodní asistentky a lékaři – porodníci. Po skončení akce vydal Porodní dům U čápa o této akci několik dokumentů:

Závěrečná zpráva         Final report         Powerpointové prezentace přednášejících

Ohlasy účastníků           Feedback           Programová brožura         Fotky z konference

Dotazník pro ženy a pro porodní asistentky
Dotazníková akce společnosti Porodní dům U čápa, jejíž účelem je zjistit zájem o porodní domy a jejich služby v zemi, kde ženy běžně rodí v nemocnici... celý článek
Dotazník pro novopečené maminky
Prosíme čerstvé nebo nedávno porodivší maminky, aby byly tak hodné a vyplnily připravený dotazník, jehož cílem je zmapovat zdravotní stav a kvalitu života ženy po porodu. Dotazník najdete zde.
Porodní dům U čápa hledá...
Obecně prospěšná společnost Porodní dům U čápa se snaží svou činností přispět k posílení práva žen na svobodnou informovanou volbu v období těhotenství a porodu. Máme spoustu nápadů, které bychom mohli ve prospěch nastávajících maminek uskutečnit. Potřebovali bychom však k tomu rozšířit náš tým o pomocníky se zkušenostmi v oblasti grantové problematiky. Pokud tyto zkušenosti máte a rádi byste dobré věci věnovali svůj čas, prosíme, ozvěte se na tel. 602 958 396 nebo pište na info@pdcap.cz!

Stejně tak hledáme dobrovolníky pro spolupráci v různých oblastech jeho činnosti... celý článek
Kurz LEKTOR/KA PŘÍPRAVY NA POROD A RODIČOVSTVÍ
Společnost APERIO pořádá počátkem příštího roku kurz samostatného vedení předporodních kurzů pro nastávající rodiče. Kurz je určen pro porodní asistentky, které vedou kurzy v porodnicích, a pro začínající i zkušené lektorky, které chtějí své lektorské dovednosti prohlubovat, doplňovat si znalosti a sdílet s ostatními své zkušenosti s přípravou rodičů na porod a rodičovství. Vše o kurzu se dozvíte na stránkách APERIA zde.
Kurz pro duly
Česká asociace dul otevřela nový speciální kurz pro poporodní duly, které budou ženy a jejich rodiny doprovázet a podporovat v náročném období šestinedělí, případně i déle. Podrobnosti o této práci a o kurzu najdete zde. Přihlášky posílejte Bc. Dagmar Lovecké na info@duly.cz nebo volejte na 775 076 736.
Jak se liší kvalita péče v jednotlivých českých nemocnicích?
Zajímá Vás jak se rodí v českých porodnicích? A jak se liší péče v jednotlivých porodnicích? Možná dojdete k závěru, že stojí za to uvažovat kde porodím... celý článek.
Kvalita péče v českých nemocnicích ve světle statistiky
O praktikách užívaných během porodu v českých porodnicích si přečtěte zajímavý článek. Informace v článku se opírají o statistické údaje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky.
Databáze COCHRANE přinesla nové poznatky v porodní asistenci
Světoznámá databáze COCHRANE zveřejnila výsledky výzkumu, ve kterém byla porovnávána kontinuální péče poskytovaná porodními asistentkami s ostatními modely péče o těhotné ženy. Článek je zajímavý především pro porodní asistentky, lékaře – porodníky a zdravotnické a vládní instituce. Originální znění článku si přečtěte zde.
Informační materiál pro nastávající rodiče
Velká Británie, na podkladě výzkumu Birth Study, vytvořila informační materiál týkající se volby místa porodu. Materiál je určen pro nastávající rodiče, v originále si jej můžete přečíst zde.
Doporučujeme přečíst si
Nastávajícím rodičům i všem ostatním, které zajímá téma rodičovství, doporučujeme přečíst si hodnotnou knihu Pohled do mateřského lůna, vědomé dítě od početí ke zrození amerického autora doktora Davida B. Chamberlaina.
David B. Chamberlain, PhD, (1928-2014) byl psycholog a průkopník v oboru prenatální a perinatální psychologie. Kniha byla přeložena do češtiny a můžete si ji objednat a zakoupit zde.

 

 

V roce 2008 jsme z Národní knihovny České republiky obdrželi toto písemné sdělení:
Vaše internetové stránky Porodního domu U čápa www.pdcap.cz byly Národní knihovnou České republiky vyhodnoceny jako kvalitni zdroj, který by měl být trvale uchován pro budoucnost a stát se součástí národního kulturního dědictví. Vaše stránky byly zařazeny do České národní bibliografie a do online katalogu Národní knihovny ČR.
Vaším zařazením do databáze Národní knihovny České republiky získáváte určitou prestiž a zároveň podíl na záchraně českého kulturního dědictví.
Archivace stránek probíhají čtvrtletně a stránky tak budou v archivu uloženy v řadě časových verzí, které představují obraz vývoje vaší práce na webu. Záznamy zůstanou uchovány v archivu i v případě, že činnost stránek bude ukončena, nebo zanikne společnost, která stránky provozuje.
Jako ocenění kvality vašich stránek Národní knihovnou ČR jsme pro vás připravili „razítko”, které potvrzuje, že vaše stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR v rámci projektu WebArchiv. Informace se zobrazí kliknutím na razítko.
Národní knihovna České republiky, Praha 12.12.2008.
To je pro nás nesmírně vysoká pocta a vyznamenání; je to projev uznání, že naše dílo je dobré, cesta, kterou se ubíráme, je správná. Projev uznání patří především Zuzaně Štromerové za její články, které svědčí o její obětavé a neúnavné snaze zlepšit podmínky a možnosti českých žen v souvislosti s jejich těhotenstvím a porodem, a snaze zvýšit odbornou úroveň a profesní kompetence českých porodních asistentek.
Zmíněné razítko (WebArchiv) najdete v levém panelu (klikněte na ně).

 

Další informace a články...


Na tvorbě a provozování stránek se podílejí:

Zuzana Zuzana Štromerová, BSc., porodní asistentka, zakladatelka a ředitelka Porodního domu U čápa v Praze
Autorka většiny článků na stránkách porodního domu.

Ivan Ivan Štromer, manžel Zuzany
Uspořádání a správa stránek, úvodní texty k článkům, informační texty, formuláře přihlášek a dotazníků.

Tomáš Ing. Tomáš Mazák, absolvent ČVUT v Praze, obor Systémové inženýrství a počítačové sítě
Odborná pomoc při správě stránek.