Logo Porodního domu U čápa
Porodní dům U čápa, o.p.s.
nestátní nezisková organizace založená ve formě obecně prospěšné společnosti, která
usiluje o návrat přirozených porodů do českého porodnictví
 

Seminář pro veřejnost

Voda a hypnóza jsou při porodu dobří partneři

s lektorkou Barbarou Harper, USA

 

Datum a čas:  30. května 2022  (pondělí), 15,00 – 18,30 hod.
Místo konání: Hotel Globus, Praha 4, Horní Roztyly
Cílová skupina: Zájemci o tuto tématiku z řad veřejnosti
Lektorka: Barbara Harper, USA
Moderátorka: Zuzana Štromerová, BSc., ředitelka pořádajícího Porodního domu U čápa
Pracovní jazyk: Angličtina. Do češtiny tlumočí Zuzana Štromerová.

 

Anotace

Vodní lázeň je báječné relaxační a meditační médium během těhotenství i během porodu. Stále více nemocnic v České republice nabízí ženám možnost využít vodní lázeň k relaxaci při porodu. Zajištění pohodlí rodící ženy, klid a ticho v prostředí, ve kterém porod probíhá, i hluboká relaxace přecházející v hypnózu, mohou velmi umocnit příznivý, nekomplikovaný průběh přirozeného porodu.

Voda a hypnóza se během porodu mnohokrát osvědčily jako doplňkové účinné metody. V našem semináři se zaměříme na propojení vodního prostředí s hypnózou a jejich přínosy v jednotlivých fázích porodu.

V našem odpoledním semináři si budeme povídat nejen o výhodách a pozitivním působením vodní lázně v těhotenství a během porodu, ale také o pravidlech, která je třeba dodržovat, aby byl porod do vody nejen příjemný, ale také bezpečný pro matku i dítě.

Dozvíme se:

  • Kdy by se měla žena ponořit do vody a na jak dlouho?
  • Jaká by měla být teplota vody?
  • Co brání dítěti nadechnout se pod vodou při narození ve vodě?
  • Kdy se miminko poprvé nadechne?
  • Jak dlouho může dítě po narození zůstat ponořené ve vodě?
  • Je porod do vody zvýšeným rizikem pro přetržení pupeční šňůry?
  • Co udělat pro to, aby využití vody včetně narození dítěte do vody bylo možnou nabídkou péče, když to zatím není záměrem naší porodnice?

O lektorce

Barbara Harper je přední světovou odbornicí na porody do vody.

K profesionálnímu zájmu o porody do vody ji přivedla její babička Estelle Ethel Harper Lemunyon, která byla 47 let zdravotní sestrou a porodní asistentkou. Babiččina oddanost ošetřovatelství znamenala pro Barbaru probuzení touhy podporovat šetrný, přirozený porod. Ve svých 13 letech se rozhodla, že se stane vedoucím hlasem při hledání jemnějších, laskavějších a snadnějších způsobů, jak přivítat děti na svět. Na začátku své kariéry pracovala v porodnictví, pediatrii, kardiologii, neurochirurgické intenzivní péči a holistickém ošetřovatelství. V roce 1982 se stala členkou první rady Americké asociace holistických sester.

Věnovala se podrobně studiu využití vody během porodního procesu, což jí v roce 1988 přivedlo k rozhodnutí založit organizaci Waterbirth International s cílem zajistit, aby porod do vody byl dostupnou možností pro všechny ženy. Ještě více praktických a osobních zkušeností v oblasti porodů do vody získala díky dvěma svým dětem, které se do vody narodily. Z její zanícenosti pro porody do vody, oddanosti domácímu porodu do vody a zavádění porodu do vody do porodních center a nemocničních porodních oddělení vzniklo celosvětové hnutí.

Barbara je odbornou poradkyní pro porody do vody. Zpřístupnit porody do vody všem ženám vnímá jako své celoživotní poslání. Na svých kurzech přináší osvědčené postupy založené na důkazech dnešním porodním profesionálům a rodičům. V 75 zemích učila na lékařských fakultách a školách pro porodní asistentky. Spolupracuje s architekty a designéry na vybudování nejmodernějších prostor pro porody do vody v nemocnicích.

Rovněž se specializuje na přípravu párů pomocí Blissborn Childbirth Education – pětitýdenního kurzu autohypnózy kompletní přípravy k porodu. Jejími certifikačními kurzy prošlo více než 15 000 lidí. Poskytuje také dvouhodinový individuální a skupinový kurz pro přípravu párů na porod do vody.

V roce 2002 byla oceněna organizací Lamaze International za její přínos při podpoře normálního porodu na mezinárodní úrovni. Její bestsellerová kniha Gentle Birth Choices byla přeložena do 9 jazyků. V současnosti pracuje na dvou nových knihách Gentle Birth Wisdom a Embracing the Miracle: The Science, Safety and Spirit of Birth.

Registrační poplatek

Přihlášení na seminář je platné až po zaplacení registračního poplatku.

Platba provedena Jednotlivec Partnerský pár
do 14.5.2022 480 Kč 760 Kč
mezi 14.5.2022 – 26.5.2022 600 Kč 1 000 Kč
po 27. 5.2022 nebo platba na místě 800 Kč 1 200 Kč

Registrační poplatek zahrnuje účast na odborném programu, občerstvení o přestávce (káva, čaj, 1 nealko nápoj).

Registrační poplatek je přenosný: pokud zjistíte, že se semináře nemůžete zúčastnit a poplatek jste již zaplatili, můžete za sebe vyslat náhradníka. Ten musí vyplnit online přihlášku, finančně se vyrovnáte mezi sebou.

Stornopoplatky

Uhradíte-li seminář a svou účast zrušíte v době

  • do 23.5.2022, bude Vám vrácena zaplacená částka snížená o stornovací poplatek ve výši 25 %.
  • po 23.5.2021 nebo se na seminář nedostavíte, bude výše stornopoplatku 100 %.

V případě zákazu pořádání hromadných akcí v průběhu 30 dnů před pořádáním našeho semináře, bude vrácená částka ponížena o 15 %. Takto získané finanční prostředky by pak byly použity k úhradě stornopoplatků za zrušenou rezervaci prostor a k úhradě nezbytných administrativních úkonů nutných pro uspořádání semináře.

Účast dětí na semináři

Účast dětí na semináři není možná, protože nemáme možnost zajistit jejich hlídání.

Přihláška

Na seminář se přihlaste zde.