Logo Porodního domu U čápa
Porodní dům U čápa, o.p.s.
nestátní nezisková organizace založená ve formě obecně prospěšné společnosti, která
usiluje o návrat přirozených porodů do českého porodnictví
 

Powerpointové prezentace přednášejících

přednesené na konferenci V porodnici jako doma

prosinec 2016, Praha

 

Zahraniční přednášející

Katherine Robinson, Hannah McCauley, Supporting Choice & Providing Options

Hannah McCauley, Katherine Robinson, Benefits of Upright Positions Conducting a Birth in an Upright Position

Zoe Boreland, Home from Home, porodnické oddělení v nemocnici vedené porodnímí asistentkami

Barbara Harper, Waterbirth, Porod do vody

Barbara Kosfeld, MSc, MBA, Vzhůru ke kořenům porodní asistence – přednáška

Barbara Kosfeld, MSc MBA, Vzhůru ke kořenům porodní asistence – workshop

Barbara Kosfeld, MSc MBA, Vzhůru ke kořenům porodní asistence – vybrané texty ze starých porodnických knih

Jane Evans, Understanding physiological breech birth

Jane Evans, The final piece of the breech birth jigsaw

 

Přednášející z ČR a SR

Jarmila Hnilicová, Ph.D., Jak se rodí v Česku

PhDr. Eliška Kodyšová, Ph.D., Vliv oxytocinu na emoce spojené s porodem

MUDr. Jaromír Matějek, Ph.D, Th.D., Etika porodního plánu

Miloslava Kameníková, Podpora přirozeného porodu v nemocnici, fakultní nemocnice Brno

MUDr. Klára Jandzíková, Podpora přirozeného porodu v nemocnici, nemocnice Karviná Ráj

MUDr. Táňa Glosová, Podpora přirozeného porodu v nemocnici, nemocnice Příbram

Bc. Petra Galiová, Podpora přirozeného porodu v nemocnici, nemocnice Rakovník

Bc. Lenka Petřeková, Podpora přirozeného porodu v nemocnici Krnov

MUDr. Ivana Kušnierová, Porod očima dítěte

PaeDr. Dana Herbichová, Fyzioterapie v novorozeneckém věku

Zuzana Štromerová, BSc., Důležitost síťování

Zuzana Štromerová, BSc., Jak snaha o vybudování porodního domu olivňuje porodnickou péči v porodnicích
Tato přednáška z časových důvodů na konferenci nezazněla, powerpointovou prezentaci nabízíme alespoň k dodatečnému prohlédnutí.