Logo Porodního domu U čápa
Porodní dům U čápa, o.p.s.
nestátní nezisková organizace založená ve formě obecně prospěšné společnosti, která
usiluje o návrat přirozených porodů do českého porodnictví
 

Dotazníková akce Porodního domu U čápa

A. Cíl ankety

V r. 2009 připravila společnost Porodní dům U čápa dotazníkovou akci, jejíž cílem bylo zjistit zájem žen o porodní domy v zemi, kde ženy běžně rodí v nemocnici pod vedením lékaře – porodníka. V dotazníku se ptáme, za jakých podmínek by

  • ženy využívaly služeb porodního domu během jejich těhotenství, porodu a po porodu
  • porodní asistentky v porodním domě pracovaly a poskytovaly v něm svou péči těhotným a rodícím ženám

Vaše odpovědi nám pomohou zhodnotit, zda zařízení typu porodního domu je v České republice žádané a potřebné. Anketa stále probíhá...

 

B. Vlastní dotazníky

Dotazníky jsou anonymní, nejsou v nich požadované žádné osobní a kontaktní údaje. Pokud v rubrice Různé své jméno či kontakt na vás uvedete, nebude zveřejněno ve výsledcích ankety na internetových stránkách (bude sloužit pouze pro naši vzájemnou komunikaci).

Jelikož je anketa určená pro dvě různé cílové skupiny, ŽENY a PORODNÍ ASISTENTKY, byly vytvořeny dva samostatné dotazníkové formuláře, každý s jiným okruhem otázek.

Chcete-li se naší akce zúčastnit a dotazník vyplnit, klikněte na příslušné tlačítko:

   

Děkujeme všem ženám a porodním asistentkám, které věnují svůj čas k odpovídání na naše anketní otázky.

 

C. Výsledky ankety

Anketa od roku 2009 stále probíhá. Na dotazníky dosud odpovědělo přes 130 respondentek, z toho dvě třetiny žen, jedna třetina patří porodním asistentkám. Výsledky ankety průběžně zpracováváme do tabulkového přehledu doplněného grafy a vy si je můžete prohlédnout zde (po kliknutí na odkaz se soubor s výsledky automaticky stáhne do počítače, kde si ho otevřete standardním způsobem):

Výsledky ŽENY                Výsledky PORODNÍ ASISTENTKY