Logo Porodního domu U čápa
Porodní dům U čápa, o.p.s.
nestátní nezisková organizace založená ve formě obecně prospěšné společnosti, která
usiluje o návrat přirozených porodů do českého porodnictví
 

Dotazníková akce Porodního domu U čápa

Cíl ankety

Již v r. 2009 připravila společnost Porodní dům U čápa dotazníkovou akci, jejíž cílem bylo zjistit zájem žen o porodní domy v zemi, kde ženy běžně rodí v nemocnici pod vedením lékaře – porodníka. V dotazníku se ptáme, za jakých podmínek by

  • ženy využívaly služeb porodního domu během jejich těhotenství, porodu a po porodu
  • porodní asistentky v porodním domě pracovaly a poskytovaly v něm svou péči těhotným a rodícím ženám

Vaše odpovědi nám pomohou zhodnotit, zda zařízení typu porodního domu je v České republice žádané a potřebné.

 

Vlastní dotazníky

Dotazníky jsou anonymní, nejsou v nich požadované žádné osobní a kontaktní údaje. Pokud v rubrice Různé své jméno či kontakt na vás uvedete, nebude zveřejněno ve výsledcích ankety na internetových stránkách.

Jelikož je anketa určená pro dvě různé cílové skupiny, ŽENY a PORODNÍ ASISTENTKY, byly vytvořeny dva samostatné dotazníkové formuláře, každý s jiným okruhem otázek.

Chcete-li se naší akce zúčastnit a dotazník vyplnit, klikněte na příslušné tlačítko:

   

Děkujeme všem ženám a porodním asistentkám, které věnují čas a odpoví na anketní otázky.

 

Výsledky ankety

Anketa od roku 2009 stále probíhá. Na dotazníky dosud odpovědělo přes 130 respondentek, z toho dvě třetiny žen, jedna třetina patří porodním asistentkám. Výsledky ankety průběžně zpracováváme do tabulkového přehledu doplněného grafy a vy si je můžete přečíst zde:

Výsledky ŽENY            Výsledky PORODNÍ ASISTENTKY

Po kliknutí na odkaz se soubor s výsledky stáhne do počítače, kde si ho otevřete stanadardním způsobem.