Logo Porodního domu U čápa
Porodní dům U čápa, o.p.s.
nestátní nezisková organizace založená ve formě obecně prospěšné společnosti, která
usiluje o návrat přirozených porodů do českého porodnictví
 

Pracoviště a náplň práce porodní asistentky

Pracoviště porodní asistentky

Pracoviště porodní asistentky může být trojího druhu:

 1. lůžková zařízení
 2. ambulantní zařízení
 3. terénní činnost

A. Gynekologicko-porodnická lůžková zařízení

 • předporodní poradna
 • oddělení rizikového těhotenství
 • porodní sál + operační sál
 • oddělení šestinedělí
 • gynekologické oddělení
 • gynekologická ambulance (všeobecná a speciální)
 • poradna pro léčbu neplodnosti

B. Ambulantní zdravotnická zařízení

 • soukromý sektor lékařů
 • soukromá centra pro léčbu neplodnosti

C. Soukromá porodní asistentka

 • poradna porodní asistentky
 • domácí prostředí ženy

Pracovní náplň porodní asistentky

A. V gynekologicko-porodnickém zařízení

 • Pečuje o ženy v předporodní poradně, poskytuje rady ohledně výživy a správného životního stylu.
 • Podává informace o zvyklostech v dané porodnici.
 • Vede přípravu před porodem organizovanou porodnicí.
 • Pečuje o ženy na oddělení rizikového těhotenství.
 • Pečuje o ženy během spontánního a operačního porodu (císařský řez), poskytuje rady ohledně přirozených prostředků tlumení bolesti, úlevových pozic během první doby porodní, sleduje stav dítěte i matky, vede fyziologické porody, v případě potřeby podle pokynů lékaře aplikuje nezbytné léky a asistuje při porodu nebo instrumentuje při porodu císařským řezem, ošetřuje novorozené miminko a poradí s jeho péčí a kojením.
 • Na oddělení šestinedělí poskytuje péči a radu ženám po spontánním a operačním porodu, poskytuje péči o porodní poranění, speciální pooperační péči, rekonvalescenci po porodu, péči o prsy a podporu kojení.
 • Poskytuje rady a ošetřovatelskou péči o dívky a ženy ve všech obdobích jejich života ve zdraví i v nemoci samostatně nebo ve spolupráci s lékařem se způsobilostí pro výkon činnosti v oboru gynekologie a porodnictví.

B. V soukromém sektoru

 • Poskytuje poradenství v oblasti výživy, hygieny a přípravy k rodičovství, a to nejen pro ženu, ale i pro celou rodinu a společnost.
 • Pečuje o ženy během fyziologického těhotenství.
 • Vede předporodní cvičení.
 • Vede kurzy předporodní přípravy a zdravého životního stylu během těhotenství, porodu a šestinedělí a péče o novorozence.
 • Poskytuje konzultace týkající se těhotenství, porodu a šestinedělí a péče o novorozence.
 • Doprovází ženy během fyziologického porodu v jejich vlastním sociálním prostředí.
 • Pečuje o ženy během fyziologického porodu ve všech dobách porodních a v období po porodu.
 • Pečuje o ženy a novorozence v jejich vlastním sociálním prostředí formou návštěvní služby.

Zdravotní péče ve státním sektoru je obvykle hrazena z veřejného zdravotního pojištění, platba za péči v soukromém sektoru závisí na přístupu zdravotních pojišťoven.