Logo Porodního domu U čápa
Porodní dům U čápa, o.p.s.
nestátní nezisková organizace založená ve formě obecně prospěšné společnosti, která
usiluje o návrat přirozených porodů do českého porodnictví
 

Činnosti porodní asistentky v komunitním prostředí

Porodní asistentka je odborníkem na zdravé těhotenství, porod a dobu poporodní a zůstává poradcem během prvního roku života dítěte. Svým působením pomáhá ženám snáze projít porodním procesem a lépe přijmout úlohu matky. Hlavními pracovními nástroji porodních asistentek pracujících v komunitním prostředí jsou hlava, ruce a srdce.

V komunitním prostředí (mimo nemocnici) je porodní asistentka samostatným poskytovatelem primární porodnické péče. Může pracovat buď zcela samostatně (zaměstnává sama sebe), nebo se porodní asistentky mohou sdružovat a zakládat centra porodních asistentek, kde se o jednotlivé činnosti dělí a navzájem se mohou zastoupit tak, aby ženám mohly nabídnout kontinuální primární porodnickou péči. Porodní asistentky také poskytují následnou péči ženám po propuštění z porodnice. Při péči o zdravé těhotné a rodící ženy nepoužívají léky. Pokud zjistí u těhotné nebo rodící ženy zdravotní komplikaci vyžadující léčebný zásah, odešlou ji k odbornému lékaři.

Hlavní činnosti porodní asistentky
 • Osvětová a preventivní činnost v oblasti těhotenství, porodu a v době poporodní (šíření informací v odborné i laické veřejnosti, vlastní publikování, články v časopisech, přednášky pro veřejnost)
 • Vlastní práce s těhotnou ženou (podpora zdravého těhotenství a přirozeného porodu, podpora rychlé rekonvalescence po porodu, podpora rychlého navázání pevného vztahu matky a dítěte, konzultace, těhotenská poradna, předporodní kurzy)
 • Péče o rodící ženu
 • Péče o ženu a dítě po porodu
 • Vlastní sebevzdělávání
 • Studium výzkumných prací a jejich aplikování do vlastní praxe
 • Získávání a doplňování informací a zkušeností formou celoživotního vzdělávání
 • Znalost právních norem vztahujících se k práci porodní asistentky
 • Sdílení zkušeností s osteatními samostatně pracujícími porodními asistentkami
Porodní asistentka poskytující péči mimo porodnici
Porodní asistentka poskytující péči mimo porodnici postupuje podle konkrétních požadavků ženy, ale zároveň dodržuje bezpečnostní a zdravotnická kritéria. Největší předností této péče je péče individuální. Tato péče zahrnuje:
 • Dostatečné množství času na jednu ženu (1 hodina).
 • Pozorně ženě naslouchá a povzbuzuje ji ve fyziologii.
 • Vše ženě vysvětlí (jaké probíhají změny v jejím těle, co se děje s psychikou, jak se plod vyvíjí) a spolu stanoví další strategii péče.
 • Vůči ženě je empatická a trpělivá, ale zároveň si udržuje profesionální odstup, aby mohla objektivně sledovat případné jevící se známky komplikací.
 • Je ženě k dispozici radou a pomocí.
 • Ženě a její rodině je pevnou oporou během celého těhotenství, porodu a šestinedělí.
 • Dodává ženě sebedůvěru a je prototypem člověka, se kterým se žena cítí bezpečně (dříve u porodů byly pouze ženy).
 • Ženě nic striktně nepřikazuje, pouze doporučuje.
 • Cokoliv dělá, dělá ve prospěch ženy a jejího dítěte. Jeji péče dodává ženě sílu.

Individuální péče je bezpečnější z toho důvodu, že se porodní asistentka věnuje pouze jedné ženě, a proto má lepší podmínky pro sledování případně se jevících komplikací.

Bezpečná péče porodní asistentky je ošetřena celou řadou přesných a přísných ustanovení, pravidel a postupů, které jsou zpracovány v článku Doporučené postupy pro péči porodní asistentky při porodu mimo nemocnici.

Co pro Vás může porodní asistentka udělat během těhotenství – hlavní činnosti
 • Provádí pravidelné kontroly těhotné ženy (těhotenská poradna)
 • Odpoví na vaše otázky spojené s těhotenstvím, porodem a mateřstvím
 • Nabídne vám odborné konzultace týkající se fyziologických změn, které těhotenství provázejí
 • Vede skupinovou i individuální přípravu k porodu (předporodní kurzy)
 • V případě zdravotní komplikace ám doporučí, na kterého odborníka se máte obrátit
 • Pomůže vám sestavit porodní plán
 • Poradí jak a podle čeho vybrat optimální místo pro váš porod
Co pro Vás může porodní asistentka udělat během těhotenství – vedlejší činnosti
 • Cvičení s těhotnými ženami a ženami po porodu
 • Cvičení a plavání s kojenci
 • Masáž kojenců
 • Poradenství v oblasti homeopatie, aromaterapie apod.
Co pro vás může porodní asistentka udělat během porodu?
 • Pomůže vám radou, jak rozpoznat začátek porodu
 • Poradí ohledně užívání nefarmakologických prostředků pro tlumení bolesti
 • Pečuje o Vás ve všech dobách porodních (v současné době platí pouze při péči u porodů doma)
 • Kontroluje zdravotní stav matky i dítěte během porodu (v současné době platí pouze při péči u porodů doma)
 • Pokud si pro svůj porod vyberete porodnici, může Vás doprovodit jako odborný poradce a poskytnout psychickou podporu
Co pro vás může porodní asistentka udělat po porodu
 • Kontroluje zdravotní stav matky i novorozence
 • Ošetří porodní poranění, pokud nějaké vzniklo
 • Provede ošetření novorozence po porodu
 • Poradí s prvním přiložením novorozence k prsu
 • Pomůže matce i celé rodině s adaptací na novou úlohu
 • Poradí jak pečovat o novorozence a dítě do jednoho roku života
Hrazení péče
V současné době není porodní asistentka smluvním partnerem pro zdravotní pojišťovny a proto péče porodních asistentek není hrazena z veřejného zdravotního pojištění. Z tohoto důvodu je třeba počítat s přímou úhradou za služby poskytované komunitními porodními asistentkami. Podívejte se na Ceník našich služeb.

Některé služby porodních asistentek (1 návštěva ženy v těhotenství a 3 návštěvy ženy po porodu) mohou být hrazeny z veřejného zdravotního pojištění, ale pouze za podmínky, že porodní asistentka je smluvním partnerem pojišťovny a tuto péči vyžádal lékař.