Logo Porodního domu U čápa
Porodní dům U čápa, o.p.s.
nestátní nezisková organizace založená ve formě obecně prospěšné společnosti, která
usiluje o návrat přirozených porodů do českého porodnictví
 

Výstupy ze semináře Poporodní péče porodní asistentky

Prezentace přednášejících

 

Prezentace se po kliknutí na odkaz stáhnou do počítače

Představení projektu
Zuzana Štromerová, BSc, Porodní dům U čápa, Praha

Mapa porodních asistentek
Tereza Rozsypalová, Porodní dům U čápa, Praha

Tradiční péče porodní asistentky o ženy a děti v poporodním období
Mgr. Eva Hendrych Lorenzová, Západočeská univerzita Plzeň

Kontinuita v primární a komunitní péči v porodní asistenci v ČR
Mgr. Radmila Dorazilová, Fakulta zdravotních věd Olomouc

Vize do budoucna v Centru porodní asistence ve FN Brno
PhDr. Miloslava Kameníková, Fakultní nemocnice Brno

Poporodní péče v Německu – osobní zkušenost matky tří dětí
Zuzana Wulfken, Berlín, Německo

Tato prezentace se po kliknutí zobrazí přímo:

Všechny barvy komunitní péče o ženu a dítě po porodu
Lenka Pazdera, Londýn, Velká Británie