Logo Porodního domu U čápa
Porodní dům U čápa, o.p.s.
nestátní nezisková organizace založená ve formě obecně prospěšné společnosti, která
usiluje o návrat přirozených porodů do českého porodnictví
 

Výstupy z 2. semináře PorodNICE 5P

20.11.2019

Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR


*

A. Dokumenty (po kliknutí na odkaz se stáhnou do počítače):

Centra porodní asistence – koncepce MZČR

 

B. Obrazové záznamy prezentací (po kliknutí na odkazy se záznamy stáhnou do počítače):

Představení projektu.  Zuzana Štromerová, BSc., Porodní dům U čápa, o.p.s.

Záchranná zdravotnická služba, Brno.  MUDr. Jana Kubalová, náměstkyně ředitele ZZSJMK.

Porodnice Jablonec nad Nisou.  Bc. Hana Appeltová, vrchní sestra Gyn.-por. oddělení.

Další prezentace se zde objeví, jakmile budou k dispozici.

 

C. Zvukové záznamy prezentací (po kliknutí na odkazy se záznamy spustí přímo):

Úvodní slovo k semináři.  Olga Richterová, poslankyně Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR.

Úvodní slovo zastupitele MHMP.  Ing. Miloš Růžička, předseda Výboru pro zdravotnictví, sport a volný čas MHMP.

Záchranná zdravotnická služba, Brno.  MUDr. Jana Kubalová, náměstkyně ředitele ZZSJMK.

Porodnice Na Bulovce, Praha.  Prof. MUDr. Michal Zikán, přednosta Gyn.-por. kliniky.

Porodnice Kroměříž.  MUDr. Petr Bozděch, lékař Gyn.-por. oddělení.

Porodnice Jablonec nad Nisou.  Bc. Hana Appeltová, vrchní sestra Gyn.-por. oddělení.

Porodnice Rakovník.  MUDr. Tereza Zobalová, lékařka Gyn.-por. oddělení.

Představení projektu.  Zuzana Štromerová, BSc., Porodní dům U čápa, o.p.s.

Panelová diskuse.  Z. Štromerová, BSc., prof. MUDr. Zikán, prof. JUDr. Telec, Mgr. K. Klíčová.

 

D. Video záznamy (po kliknutí na odkaz se spustí přímo):

Tisková konference.  Záznam tiskové konference.

 

E. Fotogalerie (po kliknutí na odkaz se spustí přímo):

Fotky ze semináře.  Pár fotek ze semináře.