Logo Porodního domu U čápa
Porodní dům U čápa, o.p.s.
nestátní nezisková organizace založená ve formě obecně prospěšné společnosti, která
usiluje o návrat přirozených porodů do českého porodnictví
 

 

Obecně prospěšná společnost Porodní dům U čápa

hledá

dobrovolníky

pro spolupráci v následujících oblastech:

 
 • Vzdělávací akce pro porodní asistentky
 • Vzdělávací akce pro rodiče a širokou veřejnost
 • Propagace činnosti naší společnosti
 •  

   

  Dobrovolná činnost je mimořádně vhodná pro studentky porodní asistence, ale naše nabídka je otevřená všem, kteří chtějí a mohou svojí činností přispět k rozvoji společnosti Porodní dům U čápa, o.p.s.

  K základním předpokladům pro práci dobrovolníka v naší společnosti řadíme samostatnost, organizační schopnosti, zodpovědnost a nadšení pro věc. Dále uvítáme jazykovou vybavenost (zejména anglický jazyk) a administrativní dovednosti.

  O Vaší spolupráci s Porodním domem U čápa, o.p.s., rádi vydáme potvrzení nebo poskytneme reference.

  Dobrovolníci mají účast na všech našich akcích zdarma.

  Chcete-li věnovat svůj čas smysluplné práci a získat cenné zkušenosti a kontakty, napište nám na info@pdcap.cz. Těšíme se na Vás!


  Petra Ali Doláková, předsedkyně správní rady společnosti Porodní dům U čápa, Praha