Logo Porodního domu U čápa
Porodní dům U čápa, o.p.s.
nestátní nezisková organizace založená ve formě obecně prospěšné společnosti, která
usiluje o návrat přirozených porodů do českého porodnictví
 

Barbara Kosfeld Barbara Harper, RN

Motto:
Pamatuji si paní Barbaru z její přednášky na mezinárodní konferenci před pár lety v pražském hotelu Don Giovanni a byla fantastická, přímo strhující, i její víkendový seminář byl nádherný! Byl to pro mě jeden z nejlepších přednášek a seminářů, co jsem kdy v porodnictví absolvovala (a že jich bylo hodně). Jsem šťastná, že jsem je mohla zažít...
(citace jedné z účastnic konference)

Barbara Harper je přední světovou odbornicí na porody do vody.

K profesionálnímu zájmu o porody do vody ji přivedla její babička Estelle Ethel Harper Lemunyon, která byla 47 let zdravotní sestrou a porodní asistentkou. Babiččina oddanost ošetřovatelství znamenala pro Barbaru probuzení touhy podporovat šetrný, přirozený porod. Ve svých 13 letech se rozhodla, že se stane vůdčím hlasem při hledání jemnějších, laskavějších a snadnějších způsobů, jak přivítat děti na svět. Na začátku své kariéry pracovala v porodnictví, pediatrii, kardiologii, neurochirurgické intenzivní péči a holistickém ošetřovatelství. V roce 1982 se stala členkou první rady Americké asociace holistických sester.

Věnovala se podrobně studiu využití vody během porodního procesu, což jí v roce 1988 přivedlo k rozhodnutí založit organizaci Waterbirth International s cílem zajistit, aby porod do vody byl dostupnou možností pro všechny ženy. Ještě více praktických a osobních zkušeností v oblasti porodů do vody získala díky dvěma svým dětem, které se do vody narodily. Z její zanícenosti pro porody do vody, oddanosti domácímu porodu do vody a zavádění porodu do vody do porodních center a nemocničních porodních oddělení vzniklo celosvětové hnutí.

Barbara je odbornou poradkyní pro porody do vody. Zpřístupnit porody do vody všem ženám vnímá jako své celoživotní poslání. Na svých kurzech přináší osvědčené postupy založené na důkazech dnešním porodním profesionálům a rodičům. V 75 zemích učila na lékařských fakultách a školách pro porodní asistentky. Spolupracuje s architekty a designéry na vybudování nejmodernějších prostor pro porody do vody v nemocnicích.

Rovněž se specializuje na přípravu párů pomocí Blissborn Childbirth Education – pětitýdenního kurzu autohypnózy kompletní přípravy k porodu. Jejími certifikačními kurzy prošlo více než 15 000 lidí. Poskytuje také dvouhodinový individuální a skupinový kurz pro přípravu párů na porod do vody.

V roce 2002 byla oceněna organizací Lamaze International za její přínos při podpoře normálního porodu na mezinárodní úrovni. Její bestsellerová kniha Gentle Birth Choices byla přeložena do 9 jazyků. V současnosti pracuje na dvou nových knihách Gentle Birth Wisdom a Embracing the Miracle: The Science, Safety and Spirit of Birth.