Logo Porodního domu U čápa
Porodní dům U čápa, o.p.s.
nestátní nezisková organizace založená ve formě obecně prospěšné společnosti, která
usiluje o návrat přirozených porodů do českého porodnictví
 

Co je Porodní dům U čápa

Porodní dům U čápa v Praze je nezisková, nevládní, plně dobrovolnická, obecně prospěšná společnost, která se zasazuje o vybudování prvního porodního domu v České republice jako možnosti volby pro porod zdravé těhotné a rodící ženy, a usiluje o návrat přirozeného porodu do povědomí veřejnosti i do porodnické praxe v ČR. Svou činnost zaměřuje na podporu zdravého těhotenství a přirozeného porodu, ať probíhá kdekoli.

Společnost byla založena 28.5.2003. Je zapsána v rejstříku obecně prospěšných společností vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl O, vložka 286. Bylo jí přidělené IČ 26780038.

Forma obecně prospěšné společnosti se v době jejího založení jevila jako nejvhodnější forma organizace, jejíž záměrem bylo na jedné straně působit v oblasti vzdělávání laické i odborné veřejnosti v oblasti podpory zdravého těhotenství a přirozeného porodu, na druhé straně vybudovat a provozovat porodní dům jako alternativu nemocničního i domácího prostředí. Porodní dům měl sloužit nejen pro rození dětí, ale měl být také místem praktického výcviku zdravotníků, především porodních asistentek.

Opakovaně nabízíme spolupráci k vybudování center přirozeného porodu či porodních domů přímo v porodnicích, příp. vybudování porodnických pracovišť vedené pouze porodními asistentkami.

Naše společnost nabízí služby, které poskytuje porodní asistentka Zuzana Štromerová, BSc. na základě živnostenského oprávnění v oborech:

  • Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti.
  • Poskytování služeb pro rodinu a domácnost.
  • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků.
  • Výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských věd.
  • Překladatelská a tlumočnická činnost.

Nastávajícím rodičům nabízíme předporodní kurzy zaměřené na podporu normálního, zdravého porodu.

Pro porodní asistentky organizujeme odborné kurzy zaměřené na komunitní péči. Jejich náplní je výuka dovedností porodní asistentky a řešení komplikací vzniklých během péče o ženu během porodu probíhajícího především mimo nemocnici.

Pořádáme mezinárodní konference s tématikou podpory zdravého těhotenství a přirozeného porodu.

Vydáváme osvětové brožurky určené pro širokou veřejnost s tématikou přirozeného porodu, porodu v domácím prostředí, právních apektů porodní asistence atd.

Provádíme výzkumnou činnost týkající se porodů doma v ČR a zájmu českých žen o služby porodních asistentek.

Pořádáme setkání rodičů, kteří přivedli své děti doma, a přátel přirozeného porodu.

Jsme součástí České ženské lobby, která sdružuje organizace prosazující plnou realizaci lidských práv žen. Podílíme se na činnosti pracovní skupiny České ženské lobby v oblasti porodnictví.