Logo Porodního domu U čápa
Porodní dům U čápa, o.p.s.
nestátní nezisková organizace založená ve formě obecně prospěšné společnosti, která
usiluje o návrat přirozených porodů do českého porodnictví
 

Mezinárodní cena Kolumbijské univerzity

Kolumbijská univerzita (v orig. Columbia University) je vysoká škola v USA, jejíž hlavní budova se nachází ve čtvrti Manhattan ve městě New York. Patří do skupiny elitních amerických univerzit a je považována za jednu z nejprestižnějších univerzit na světě. Je známá mj. také tím, že každoročně uděluje prestižní ceny (Columbia University Awards) osobnostem z celého světa za jejich mimořádné aktivity a zásluhy v různých oblastech lidské činnosti.

V roce 2003 Kolumbijská univerzita vyznamenala čtyři nejaktivnější porodní asistentky, které prokázaly schopnost prosazovat změny ve své zemi a jsou hybnou silou při posilování vlivu asociace porodních asistentek. Na získání tohoto vysokého mezinárodního ocenění je navrhla Mezinárodní konfederace porodních asistentek (ICM). Mezi navrženými a vyznamenanými byla i česká porodní asistentka, paní

ZUZANA ŠTROMEROVÁ

Cenu převzaly všechny vyznamenané osobně 23. dubna 2004 v jihoamerickém státě Trinidad & Tobago, kde se toho roku konala Panamerická konference porodních asistentek, na kterou byly všechny vyznamenané pozvány jako čestní hosté. Ceny vyznamenaným předala Dr. Deborah Maine, ředitelka Mailmanovy školy veřejného zdraví při Kolumbijské univerzitě.

Cena byla spojena s finanční odměnou ve výši 5000 $. Podle propozic udělovatele však tyto peníze nejsou určeny pro osobní potřebu vyznamenané, ale musí být použity k dalšímu rozvoji porodní asistence ve státě, ze kterého oceněná asistentka pochází. V České republice byla tato částka využita k zajištění vzdělávacího cyklu pro porodní asistentky, které svou praxi vykonávají mimo nemocnici. Cyklus pořádal Porodní dům U čápa, o.p.s., s cílem připravit vyučující praktického výcviku, kteří budou své zkušenosti dále předávat studentkám i ostatním porodním asistentkám z praxe, které mají zájem o komunitní práci.

Paradoxní na celé události je fakt, že zatímco české porodní asistentky ve své zemi doslova bojují proti institucím a lékařům za prosazení přirozeného porodu, za práva žen na výběr místa a způsobu porodu svých dětí i za prosazení vyšších kompetencí porodních asistentek při výkonu svého povolání, v cizině jsou za tyto aktivity oceňovány vysokými vyznamenáními.

Zuzaně Štromerové k získání tak významné ceny blahopřejeme
a děkujeme jí za její obětavou a přínosnou práci v oblasti porodnictví
i za úspěšnou reprezentaci České republiky ve světě!


Plaketa ceny, kterou Zuzana získala:

Plaketa ceny
Ukažte myší do obrázku pro zvětšení