Logo Porodního domu U čápa
Porodní dům U čápa, o.p.s.
nestátní nezisková organizace založená ve formě obecně prospěšné společnosti, která
usiluje o návrat přirozených porodů do českého porodnictví
 

Služby, které Porodní dům U čápa nabízí

 

Pečlivě si všechny informace a podmínky uvedené na této stránce přečtěte, ať se pak neptáte na věci, které jsou zde zodpovězeny, nebo abyste pak nebyli některými podmínkami překvapeni či zaskočeni. Pro větší přehled a rychlejší orientaci jsme všechny informace shrnuli do dvou samostatných bloků opatřených záložkami:


1. blok – přehled služeb:

Všechny služby poskytuje porodní asistentka Zuzana Štromerová, BSc. Komunikovat s ní můžete i v anglickém jazyce.

 • Předporodní kurzy
 • Konzultace
 • Poradna
 • Péče v 1. době porodní
 • Doprovod do porodnice
 • Porod doma
 • Poporodní návštěvy
 • Poradna s kojením

Předporodní kurzy

Pro nastávající maminky a jejich partnery pořádáme předporodní kurzy.

Podrobné informace o předporodních kurzech najdete zde.

Individuální konzultace pro těhotné ženy

Pro koho je konzultace určena:

 • Konzultaci mohou ženy využít již od počátku svého těhotenství, kdykoli si potřebují něco souvisejícího s jejich těhotenstvím ujasnit.
 • Konzultace pomáhá ženě usnadnit orientaci v různých postupech a typech péče, které zdravotní systém ČR těhotným a rodícím ženám nabízí.
 • Konzultace mohou využít všechny těhotné ženy bez ohledu na to, zda prožívají fyziologické či rizikové těhotenství, a zda jsou rozhodnuty rodit v porodnici nebo doma.
 • Konzultace jsou určeny nastávajícím maminkám, které chtějí maximálně přispět k tomu, aby jejich těhotenství probíhalo pokud možno bez komplikací a aby bylo zdravé. Protože své těhotenství vnímají jako zdravý životní proces, nechtějí vývoj miminka rušit zbytečnými vyšetřeními a podáváním preventivních léků.
 • Na konzultaci k nám mohou přijít i ženy, které se teprve na těhotenství připravují nebo o něm teprve uvažují.
 • Konzultaci může být přítomen váš manžel nebo otec vašeho očekávaného dítěte.

Co se při konzultacích v naší poradně nejčastěji probírá:

Nastávající maminky probírají s porodní asistentkou všemožné otázky týkající se jejich těhotenství a porodu, radí se s výběrem porodnice, upřesňují slovní formulaci porodního přání (porodního plánu) atd. Často k nám chodí ženy, které zvažují porod doma, a potřebují se poradit, zvážit možnosti, probrat všechna pro a proti apod.

 • Zjišťujeme vývoj vašeho těhotenství a subjektivní vnímání vašeho zdravotního stavu.
 • Dozvíte se, jaká vyšetření bude ve vašem případě nutné podstoupit, a jak s výsledky těchto vyšetření zacházet.
 • Naučíte se, jak můžete samy hodnotit zdravý vývoj miminka, aniž byste musely použít zvláštní techniky.
 • Vysvětlíme vám průběh porodního procesu.
 • Vás, které si přejete rodit v porodnici, připravíme pro tento způsob porodu. Pomůžeme vám s výběrem porodnice podle vašich priorit, pomůžeme se sestavením porodního plánu.
 • Vás, které si přejete porodit doma, připravíme pro tento způsob porodu. Probereme všechna pro a proti s ohledem na vaše aktuální zdravotní a sociální podmínky.
 • Poradíme ohledně dodržování zdravého životního stylu během těhotenství.
 • Poradíme ohledně zvládání dvou a více dětí.
 • Poskytujeme sociální poradenství včetně pomoci se získáním potřebných kontaktů.

* * *

Konzultace zásadně neposkytujeme po telefonu, pouze osobně.

Mimo osobní konzultace nabízíme i konzultace online!  Více o nich v samostatném článku.

Konzultace trvají obvykle 60 minut a stojí 600 Kč. Platí se hotově přímo na místě po skončení konzultace, porodní asistentka vystaví Příjmový doklad. Možná je i platba online (mobilním telefonem) na místě.

Alespoň jednu konzultaci v naší poradně musí absolvovat žena, která plánuje svůj porod doma s asistencí porodní asistentky Porodního domu U čápa.

Na konzultaci je nutné se předem objednat (podrobnosti v záložce Které služby je nutné objednat a jak v dolní sekci záložek).

Těhotenská poradna

Tato služba je poskytována klientkám, které absolvovaly alespoň jednu konzultaci s naší porodní asistentkou (nedohodne-li se porodní asistentka s klientkou jinak).

Poradna u nás je zaměřena více na „technické“ záležitosti těhotenství. V rámci této péče provádí porodní asistentka základní zdravotnická vyšetření: kontroluje krevní tlak, moč a váhu těhotné ženy, hodnotí funkci metabolizmu, pohmatem vyšetří její bříško, pomocí elektronického přístroje zv. kardiotokograf zkontroluje srdeční akci miminka atd. Všechna tato vyšetření slouží tomu, aby porodní asistentka posoudila, jak se těhotenství vyvíjí a zda plod prospívá.

Porodní asistentka hodnotí, jak se organizmus matky s těhotenstvím vyrovnává a jak je přijímá. Zjišťuje, zda se těhotenství vyvíjí správně, či zda se nerozvíjí nějaká nepravidelnost či komplikace. Pokud nějakou nepravidelnost zjistí nebo bude mít podezření na patologický vývoj těhotenství, odešle ženu do péče lékaře – gynekologa. Žena se do péče porodní asistentky může vrátit poté, co komplikace nebo nepravidelnost pominula.

S rostoucím těhotenstvím porodní asistentka ženě ukáže, jak může navázat kontakt s miminkem, a jak sama může zjistit, v jaké pozici se miminko nachází. Doporučí jí, aby během těhotenství navštívila gynekologa, který provede potřebné ultrazvukové vyšetření.

V posledních čtyřech týdnech před porodem porodní asistentka zjišťuje, jak se organizmus matky chystá k porodu a jak se k porodu připravuje dítě. Jestliže žena prožívá prodloužené těhotenství (přenáší), pomocí kardiotokografu kontroluje srdeční ozvy dítěte.

Porodní asistentka se ženou hovoří o tom, jak se cítí, jaké má problémy, zodpoví její dotazy a poradí, jak vyřešit drobné obtíže a obavy, které těhotenství provázejí.

Těhotenské poradně může být přítomen manžel nebo otec očekávaného dítěte klientky.

*

Žena může navštěvovat buď pouze poradnu porodní asistentky, nebo může její péči kombinovat s péčí gynekologa, nebo může být v plné péči gynekologa a k porodní asistentce dochází pouze na konzultace. Záleží jen na její volbě.

Alespoň jednu poradnu musí absolvovat žena, která plánuje svůj porod doma s asistencí porodní asistentky Porodního domu U čápa.

Těhotenskou poradnu neposkytujeme po telefonu, ta může probíhat pouze osobně.

Absolvování poradny není podmínkou k účasti na předporodním kurzu, který Porodní dům U čápa pořádá (kurzy jsou samostatnou službou porodního domu).

Těhotenská poradna trvá přibližně 30 minut a stojí 300 Kč. Platí se hotově přímo na místě po skončení poradny, porodní asistentka vystaví Příjmový doklad. Možná je i platba online (mobilním telefonem) na místě.

Objednání na poradnu je věcí oboustranné dohody klientky s porodní asistentkou, nejčastěji se tak děje v závěru absolvované konzultace.

Osobní konzultace porodní asistentky během 1. doby porodní

Většina žen, které se chystají k porodu do porodnice, si přeje strávit počáteční, tzv. první dobu porodní v klidu domova ve společnosti svých blízkých. Aby si mohly být po celou dobu, kterou tráví doma, jisté, že ony i jejich miminko jsou v pořádku, a také aby poznaly, kdy je ten „správný“ okamžik odjezdu do porodnice, přejí si osobní přítomnost porodní asistentky. Tu zavolají, jakmile se porod začne rozbíhat. Porodní asistentka navštíví klientku v jejím domácím prostředí. Tam

 • zkontroluje zdravotní a psychický stav ženy
 • zkontroluje zdravotní stav dítěte
 • posoudí kvalitu kontrakcí
 • udělí rady ohledně odpočinku, výživy, zavodnění a úlevových pozic
 • ženu uklidní
Poté mohou nastat dvě situace:
 1. Zjistí-li porodní asistentka, že porod je ještě v úplném počátku, obvykle se vrací domů s tím, že obě zůstanou v telefonickém spojení. Jakmile porod pokročí do fáze vyžadující osobní přítomnost porodní asistentky, klientka porodní asistentku znovu zavolá, a ta se do domácího prostředí klientky vrací. (Tato praxe, samozřejmě, platí pouze u krátkých dojezdových vzdáleností, u dlouhých vzdáleností porodní asistentka zůstává v domácí prostředí klientky.)
 2. Pokud je porod již v pokročilém stádiu a vyžaduje stálou osobní přítomnost porodní asistentky, porodní asistentka zůstává s rodící ženou až do okamžiku odjezdu do porodnice. Jakmile porodní asistentka usoudí, že tato chvíle nastala, ženě přesun do nemocnice doporučí. Žena pak do nemocnice odjíždí buď vlastním autem nebo přivolanou sanitkou. Péče porodní asistentky tímto okamžikem skončila (vrací se domů).

*

Aby mohla být tato služba poskytnuta, musí zájemkyně o tuto službu absolvovat předem alespoň jednu konzultaci a jednu poradnu v poradně našeho porodního domu.

Tuto službu je nutné předem objednat (domluvit si ji s porodní asistentkou). Podrobněji o tom v záložce Jak službu objednat v druhé sekci záložek).

Cena. Služba probíhá v domácím prostředí klientky a stojí 8000 Kč. Cena zahrnuje pohotovost porodní asistentky, konzultace poskytované po telefonu během nástupu porodu a péči porodní asistentky poskytovanou klientce v 1. době porodní v domácím prostředí klientky.

V ceně za službu není zahrnuto dopravné, protože doprava není součástí poskytované služby (proto se účtuje samostatně). Také proto, že dojezdová vzdálenost do domácího prostředí je u každé klientky různá.

Platba je rozdělena na dvě samostatné platby, zálohu a doplatek. Po skončení péče může klientka uhradit doplatek buď hotově přímo na místě (porodní asistentka vystaví příjmový doklad), nebo částku poukáže na účet porodní asistentky (na požádání vystavíme řádnou fakturu).

Doprovod porodní asistentky k porodu do porodnice

Tato služba je maminkami v poslední době stále více vyhledávaná. Ženy si přejí, aby naše porodní asistentka, která o ně pečovala během jejich těhotenství, je doprovázela i k porodu do porodnice, kterou si klientka sama zvolí. V podstatě se jedná o službu Péče v 1. době porodní rozšířenou o společný odjezd do porodnice. Tam spolu zůstanou po celý zbytek porodu. Po porodu pak asistentka odjíždí domů, klientka zůstává v porodnici v péči nemocničního zdravotnického personálu.

Jestliže chcete rodit v porodnici a přejete si, aby vás do porodnice doprovázela porodní asistentka Zuzana Štromerová, zavolejte jí na číslo 602 958 396 a domluvte si s ní termín konzultace v naší poradně.

Role porodní asistentky v nemocnici. Naprostá většina českých nemocnic externím porodním asistentkám žádnou péči vykonávat neumožňuje; ty pak zůstávají v roli toliko odborného poradce rodící ženy. Některé porodnice umožňují externím porodním asistentkám podílet se na péči o klientku spolu s asistentkami porodního sálu, výjimečně umožňují péči samostatnou (proti podpisu).

Upozornění. Porodní asistentka našeho porodního domu Zuzana Štromerová nemá s žádnou porodnicí v ČR uzavřenou smlouvu o poskytování svých služeb v jejich objektu. Z toho důvodu neodpovídá za opatření nemocnic, jako např. účtování poplatku rodičce za přítomnost další osoby při porodu apod.

Určitě si k problematice doprovodu do porodnice pečlivě přečtěte dva důležité články:

Podmínky doprovodu PA do nemocnice

Péče soukromé porodní asistentky během porodu mimo nemocnici.

*

Aby mohla být tato služba poskytnuta, musí zájemkyně o tuto službu absolvovat předem alespoň jednu konzultaci a jednu poradnu v poradně našeho porodního domu.

Služba Doprovod PA k porodu do nemocnice probíhá jednak v domácím prostředí ženy, jednak v nemocnici.

Cena. Služba Doprovod PA k porodu do nemocnice stojí 9000 Kč. Platba je rozdělena na dvě části, zálohu 8000 Kč v hotovosti a doplatek 1000 Kč + dopravné. Doplatek může klientka uhradit buď hotově přímo na místě (porodní asistentka vystaví příjmový doklad), nebo poukázáním na účet porodní asistentky (vystavíme řádnou fakturu).

Cena za službu zahrnuje

 1. v době nástupu porodu konzultace poskytované po telefonu
 2. v domácím prostředí klientky péči porodní asistentky během 1. doby porodní
 3. na porodním sále poradenství a psychickou podporu klientce. V nemocnicích, které to umožňují, částečnou až samostatnou péči během porodu.

V ceně za službu není zahrnuto dopravné, protože doprava není součástí poskytované služby (proto se účtuje samostatně). Také proto, že dojezdová vzdálenost do domácího prostředí je u každé klientky různá.

Péče porodní asistentky během normálního porodu doma

V posledních letech stále větší počet žen volí místo ke svému porodu domácí prostředí. Jestliže chcete porodit u vás doma s naší porodní asistentkou Zuzanou Štromerovou, zavolejte jí na číslo 602 958 396 a domluvte si s ní vstupní konzultaci v naší poradně.

Porodní asistentka Zuzana Štromerová pracuje na základě Osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu v oboru Porodní asistentka, a dále podle ustanovení zákona č. 96/2004 Sb., prováděcí vyhlášky č. 55/2011 Sb., a podle doporučených postupů pro tento typ poskytované péče.

Určitě si k tomuto typu služby pečlivě přečtěte velmi důležitý článek Péče soukromé porodní asistentky během porodu mimo nemocnici.

Jak tato služba probíhá?

Na počátku porodu zavolá klientka telefonem porodní asistentku a informuje ji o aktuálním stavu. Po telefonu si domlouvají další postup (i opakovaně). Až klientka usoudí, že osobní přítomnost porodní asistentky je nutná a tuto přítomnost si vyžádá, porodní asistentka k ní přijede do jejího domácího prostředí.

Péče porodní asistentky u porodu doma sestává z těchto základních úkonů:

 • zjišťuje a sleduje celkový zdravotní stav a kondici ženy
 • kontroluje TK, příp. i teplotu
 • sleduje kvalitu kontrakcí
 • sleduje projevy rodící ženy a jejich změny v čase
 • posouchá srdeční ozvy plodu
 • asistuje ženě při porodu dítěte
 • asistuje ženě při porodu placenty
 • ošetří ženu a dítě po porodu (zajistí teplo pro dítě i matku, kontroluje projevy novorozence pozorováním (Apgar skóre), kontroluje krvácení u matky, provede kontrolu placenty)
 • provede záznam do dokumentace o proběhlém porodu (povinná zdravotnická dokumentace podle § 53 zákona č. 372/2011 Sb., jejíž součástí je i Hlášení o novorozenci a Hlášení o rodičce).

V domácím prostředí zůstávají obě (rodička i porodní asistentka), pokud porod probíhá bez komplikací a žena se cítí dobře. Není-li některá z těchto podmínek dodržena, doporučí porodní asistentka ženě přejezd do nemocnice.

Součástí této služby je návštěva porodní asistentky u vás doma, zpravidla hned druhý den po porodu (následná péče), kde zkontroluje zdravotní stav váš a vašeho dítěte a poradí s kojením a péčí o dítě. Pokud to bude zdravotní stav váš a/nebo vašeho dítěte vyžadovat, může svou návštěvu u vás zopakovat.

*

Aby mohla být tato služba zodpovědně poskytnuta, musí zájemkyně o tuto službu absolvovat předem alespoň jednu konzultaci a jednu poradnu v porodním domě (porodní asistentka nepřijede asistovat k porodu doma ženě, kterou nezná, a během jejíhož těhotenství ji vůbec neviděla).

Cena

Služba Asistence PA u porodu doma stojí 12 000 Kč. Platba je rozdělena na dvě části : zálohu 8000 Kč v hotovosti a doplatek 4000 Kč + dopravné. Doplatek může klientka uhradit buď hotově přímo na místě (porodní asistentka vystaví Příjmový doklad), nebo poukázáním na účet porodní asistentky (na požádání vystavíme řádnou fakturu).

Cena za službu zahrnuje

 1. konzultace poskytované po telefonu během 1. doby porodní
 2. poskytnutí odborné péče během porodu v domácím prostředí klientky
 3. provedení záznamu do zdravotnické dokumentace
 4. jednu kontrolní návštěvu po porodu v domácím prostředí klientky

V ceně za službu není zahrnuto dopravné, protože doprava není součástí poskytované služby (účtuje se samostatně). Také proto, že dojezdová vzdálenost do domácího prostředí je u každé klientky různá.

*

K tomuto typu poskytované služby si pečlivě přečtěte další důležité články:

Kritéria vhodnosti ženy pro porod doma

Podmínky a kritéria péče porodní asistentky při porodu doma

Přehled péče porodní asistentky u porodu doma

Přirozený porod – podmínka porodu doma

Péče po porodu – návštěvní služba

Bez ohledu na místo, kde žena porodila (v porodnici nebo doma), a bez ohledu na to, s kým porodila, může požádat naší porodní asistentku Zuzanu Štromerovou o domácí návštěvu po porodu. Porodní asistentka poskytuje péči v domácím prostředí klientky jednak ženě, jednak novorozenci:

      A. Ženě:

 • Kontrola zdravotního stavu
 • Dotaz na subjektivní stav ženy (jak se žena po porodu cítí)
 • Kontrola fyziologických funkcí matky
 • Změření TK a pulsu
 • Kontrola zavinování dělohy
 • Kontrola krvácení
 • Kontrola hojení a ošetření porodního poranění
 • Kontrola nástupu laktace
 • Rady týkající se celkové péče o miminko

      B. Novorozenci:

 • Kontrola pupečníkového pahýlu
 • Kontrola rozvíjení novorozenecké žloutenky

Porodní asistentka přichází do domácího prostředí ženy vždy (a pouze) po předchozí dohodě s klientkou.

Služba „Poporodní návštěva” má dvě varianty využití:

A. Jestliže porod proběhl v domácím prostředí klientky s porodní asistentkou Porodního domu U čápa, je jedna poporodní návštěva součástí komplexní péče a klientka za ni neplatí nic (cena za tuto návštěvu je již zahrnuta v ceně za službu Porod doma). Vyžaduje-li klientka další návštěvy, pak každá návštěva stojí 500 Kč (Ceník služeb).

B. Jestliže porod neproběhl s porodní asistentkou Porodního domu U čápa, je možné si návštěvu naší porodní asistentky také objednat. Každá taková návštěva pak stojí 600 Kč (viz Ceník služeb).

V ceně za návštěvní službu není zahrnuto dopravné! To proto, že dopravné není součástí poskytované služby a proto se účtuje samostatně. Podrobnosti v Ceníku služeb.

Forma doplatku za službu a dopravné se realizuje podle volby klientky, buď poukázáním stanovené částky na účet (vystavíme řádnou fakturu), nebo hotově do rukou porodní asistentky (porodní asistentka vystaví Příjmový doklad). Možná je i platba online (mobilním telefonem) na místě.

Laktační poradna

Radu a pomoc ohledně kojení si může vyžádat kterákoli žena bez ohledu na to, kde rodila (doma nebo v porodnici) a s kým rodila.

Tuto službu poskytuje porodní asistentka podle přání klientky buď ve vlastním sociálním prostředí klientky (u ní doma), nebo v poradně Porodního domu U čápa.

Laktační poradna poskytnutá klientce během kontrolní návštěvy porodní asistentky Porodního domu U čápa po porodu, u kterého asistovala, je součástí komplexní péče porodní asistentky během porodu, a klientka za ni neplatí nic (cena za tuto službu je již zahrnuta v ceně za službu Porod doma).

Objedná-li si tato klientka další laktační poradny, nebo si laktační poradnu objedná žena, jejíž porod neproběhl s porodní asistentkou Porodního domu U čápa, zaplatí za každou poradnu 600 Kč.

K ceně za laktační poradenství se připočítává dopravné, viz Ceník služeb.

Platba se provádí v hotovosti přímo na místě po skončení poskytnutí služby, porodní asistentka vystaví příjmový doklad. Možná je i platba online (mobilním telefonem) na místě.

 

2. blok – objednání a placení:

 • Které služby objednat a jak
 • Jak za služby platit

Které služby je nutné objednat a jak je objednat

Na služby týkající se vlastního porodu, jako Péče PA na začátku porodu, Doprovod PA do porodnice a Péče PA během porodu doma se neobjednává, jejich poskytnutí bývá předmětem ústní domluvy s porodní asistentkou během vaší návštěvy v poradně. Vlastní poskytnutí těchto služeb se pak řídí aktuálními potřebami klientky, postup si porodní asistentka a klientka domlouvají operativně prostřednictvím mobilních telefonů.

V následující tabulce jsou uvedené služby, na které je nutné se předem objednat. U každé je uvedeno, jakým způsobem a za jakých podmínek se služba objednává.

Předporodní kurzy Na předporodní kurzy je třeba se objednat prostřednictvím online přihlášky, viz záložka Předporodní kurzy na této stránce v horním bloku záložek).
Předporodní kurzy u nás jsou samostatnou službou poradny, přijetí do kurzu tedy není podmíněno využitím ostatních služeb porodního domu.
Konzultace Zde platí, že pokud jste naše nová klientka, je třeba se objednat nejprve na konzultaci. Na tu se objednejte telefonicky na číslo 602 958 396. Volat můžete denně, včetně sobot a nedělí, v době od 9 do 19 hod., a s porodní asistentkou si domluvíte termín vaší návštěvy. Konzultace se nekonají v sobotu a v neděli.
Těhotenská poradna Poradna u nás bývá zpravidla následnou službou poskytovanou po absolvované konzultaci. Na poradnu se tedy objednáte během konzultace. Poradna se nekoná v sobotu a v neděli, a neposkytuje se po telefonu (pouze osobně).

Vyžádaná mimořádná poradna. Pokud jste již naše klientka a váš zdravotní stav to akutně vyžaduje, zavoleje porodní asistentce na 602 958 396 a domluvte si s ní podrobnosti.

Poporodní návštěvy

Poradna s kojením
Pokud obě tyto služby čerpáte v rámci péče porodní asistentky během porodu doma, jsou obě tyto služby již zahrnuty do služby „Péče při porodu doma”. V ceně je zahrnuta jedna poporodní návštěva. Můžete si vyžádat další návštěvy, jejich poskytnutí je už služba samostatně hrazená, viz Ceník služeb.

Obě služby lze objednat i jako zcela samostatnou službu v případě, že jste
 • porodila v nemocnici,
 • porodila doma sama,
 • porodila doma s jinou porodní asistentkou.
V těchto případech si tyto služby objednejte telefonicky na čísle 602 958 396 denně od 9 do 19 hod.Takto vyžádané poporodní návštěvy jsou samostatně hrazené služby, viz Ceník služeb.

Poradna s kojením může být poskytnuta jak v poradně Porodního domu U čápa, tak v domácím prostředí klientky (místo volí sama klientka). V případě, že zvolíte domácí prostředí, připočítává se k ceně dopravné, viz Ceník služeb.

 

Služby, které je nutné předem objednat, je možné objednat i e-mailem nebo esemeskou, avšak tento způsob je méně operativní, než telefonická domluva.

Úhrada za služby

Přímá úhrada. Protože zdravotní pojišťovny v České republice neproplácejí péči soukromých porodních asistentek, jsou všechny služby těchto asistentek poskytovány ženám za přímou úhradu. S poskytováním služeb v naší poradně je proto svázán Ceník služeb.

Způsob platby. Za některé služby se platí jednorázová platba, některé mají platbu rozdělenou na dvě samostatné platby, zálohu a doplatek. Za některé služby se platí hotově přímo na místě (porodní asistentka vystaví Příjmový doklad), za některé poukázáním stanovené částky na bankovní účet porodní asistentky (vystavujeme řádnou fakturu). Možná je i platba online (mobilním telefonem) na místě.

Způsob účtování. Jestliže si klientka domluvila s porodní asistentkou péči pouze v 1. době porodní, ale porod nakonec proběhl doma nebo v porodnici za asistence porodní asistentky, bude porodní asistentka účtovat porod doma, resp. doprovod do porodnice. V opačném případě, kdy si klientka domluvila péči porodní asistentky v 1. době porodní nebo porod doma nebo doprovod do porodnice a službu nevyužije nebo ji nevyužije až do konce, bude porodní asistentka účtovat klientce pouze zálohu (záloha u těchto služeb je vyžadována předem, a v tomto případě je nevratná, viz informace v Ceníku služeb).

Konkrétní způsob platby je uveden u každé jednotlivé služby (viz horní blok záložek) a také v Ceníku služeb.

Platební karty. Systém umožňující platby platebními kartami nemáme zavedený. Všechny platby prováděné v poradně je třeba provést buď hotově nebo platbou online na místě (podle dohody s porodní asistentkou).

Druhým povoláním tlumočnice a překladatelka.
Vzdělání v oboru:
  - Státní zkouška z anglického jazyka (1991)
  - Kurz konferenčního tlumočení (1992)
  - Kurz simultánního a konsekutivního tlumočení na Filosofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze (1998)
Praxe v oboru:
  - 25 let tlumočnické a překladatelské činnosti
  - Kabinové tlumočení pro různé firmy, společnosti a reklamní agentury
  - Vlastní přednášky a diskusní příspěvky na odborných konferencích a kongresech konaných v zahraničí
  - Tlumočení zahraničních přednášejících na konferencích a odborných seminářích konaných v ČR
  - Dlouholetá členka mezinárodního výboru Středoevropského regionu ICM
  - Překlady zahraničních odborných publikací