Logo Porodního domu U čápa
Porodní dům U čápa, o.p.s.
nestátní nezisková organizace založená ve formě obecně prospěšné společnosti, která
usiluje o návrat přirozených porodů do českého porodnictví
 

Stipendium ASHOKA

Logo společnosti ASHOKA ASHOKA je mezinárodní nezisková organizace se sídlem v USA (http://www.ashoka.org). Její činnost byla zahájena v roce 1982. Jejím cílem a posláním je vyhledávat a podporovat výjimečné jednotlivce celého světa, osobnosti z různých sfér společenského života, lidi s nejlepšími nápady, kteří pracují v neziskovém sektoru, a kteří se ojedinělým, dosud nevyzkoušeným způsobem snaží řešit společenské problémy ve své zemi. Vyhledává lidi, kteří už s něčím začali, kteří již investovali do něčeho, pro co osobně zahořeli a co je náplní jejich každodenního života. S těmito lidmi vchází ASHOKA do partnerského vztahu a investuje do jejich novátorské myšlenky a energie tím, že jim po určitý čas (tři roky) poskytuje finanční podporu (stipendium) na pokrytí jejich existenčních potřeb. Tito lidé ale musí od začátku vědět, že to není zadarmo: ASHOKA od nich očekává živou zpětnou vazbu, protože je společností, která chce ve všeobecném povědomí vytvářet novou kvalitu.

„Vyhledáváme přední světové podnikatele v sociální oblasti a z nich vybíráme silné individuality, jaké se rodí zřídka“, říká Bill Drayton, zakladatel ASHOKY. „Hledáme lidi, kteří mají odhodlání, vytrvalost, kreativitu a pevný charakter, lidi, kteří by mohli udělat kariéru v byznysu, ale namísto toho se rozhodli změnit společnost. Zjišťujeme, je-li jejich myšlenka nová a průlomová, jestli je přenosná i do jiných zemí, a zda jsou odhodláni vytrvat, dokud svou myšlenku neprosadí. Kandidát stipendia musí umět obhájit důvody, vyložit jasně mapu problému a naznačit cesty k jeho řešení. Společnost ASHOKA mu pak poskytne tříleté stipendium, aby jej na čas zbavila starostí s živobytím a umožnila mu se své myšlence věnovat naplno.

Jedním z těch, kteří stipendium ASHOKA získali, byla

ZUZANA ŠTROMEROVÁ

porodní asistentka z České republiky

 

Stipendium získala v roce 2001 na podporu projektu Vybudování prvního porodního domu v České republice. https://www.ashoka.org/fellow/zuzana-stromerova

 

Zuzaně Štromerové  BLAHOPŘEJEME !