Logo Porodního domu U čápa
Porodní dům U čápa, o.p.s.
nestátní nezisková organizace založená ve formě obecně prospěšné společnosti, která
usiluje o návrat přirozených porodů do českého porodnictví
 

Stipendium ASHOKA

Logo společnosti ASHOKA ASHOKA (http://www.ashoka.org) je mezinárodní nezisková organizace se sídlem v USA. Její činnost byla zahájena v roce 1982. Od té doby podporuje výjimečné jednotlivce celého světa, lidi s nejlepšími nápady, kteří pracují v neziskovém sektoru, a ojedinělým, dosud nevyzkoušeným způsobem se snaží řešit společenské problémy ve své zemi. Identifikuje lidi, kteří už s něčím začali, kteří již investovali do něčeho, pro co osobně zahořeli a co je náplní jejich každodenního života. S těmito lidmi vchází ASHOKA do partnerského vztahu a investuje do jejich myšlenky a energie tím, že jim po určitý čas (tři roky) pravidelně poskytuje určitou finanční částku (tzv. stipendium) na pokrytí jejich existenčních potřeb. Tito lidé ale musí vědět od začátku, že to není zadarmo. ASHOKA od nich očekává živou zpětnou vazbu, protože je společností, která chce ve všeobecném povědomí vytvářet novou kvalitu.

„Vyhledáváme přední světové podnikatele v sociální oblasti a z nich vybíráme silné individuality, jaké se rodí zřídka“, říká Bill Drayton, zakladatel ASHOKY. „Lidi, kteří mají odhodlání, vytrvalost, kreativitu a pevný charakter, lidi, kteří by mohli udělat kariéru v byznysu, ale namísto toho se rozhodli změnit společnost. Zjišťujeme, je-li jejich myšlenka nová a průlomová, jestli je přenosná i do jiných zemí, a zda jsou odhodláni vytrvat, dokud svou myšlenku neprosadí. Kandidát stipendia musí umět obhájit důvody, vyložit jasně mapu problému a naznačit cesty k jeho řešení. Společnost ASHOKA mu pak poskytne tříleté stipendium, aby jej na čas zbavila starostí s živobytím a umožnila mu se své myšlence věnovat naplno.

Jedním z těch, kteří stipendium ASHOKA získali, byla

ZUZANA ŠTROMEROVÁ

porodní asistentka z České republiky

 

Stipendium získala v roce 2001 za projekt prvního porodního domu v České republice (https://www.ashoka.org/fellow/zuzana-stromerova)

 

BLAHOPŘEJEME !