Logo Porodního domu U čápa
Porodní dům U čápa, o.p.s.
nestátní nezisková organizace založená ve formě obecně prospěšné společnosti, která
usiluje o návrat přirozených porodů do českého porodnictví
 

Seminář pro porodní asistentky s Barbarou Kosfeld

18. a 19. října 2010 v Praze, v MAITREI