Logo Porodního domu U čápa
Porodní dům U čápa, o.p.s.
nestátní nezisková organizace založená ve formě obecně prospěšné společnosti, která
usiluje o návrat přirozených porodů do českého porodnictví
 

Setkání porodních asistentek Východní Evropy

Ve dnech 23. a 24. května 2012 proběhlo dvoudenní Otevřené setkání porodních asistentek východní Evropy. Setkání pořádala společnost Porodní dům U čápa, konalo se v Praze v prostorách Senátu Parlamentu České republiky (1. den) a v budově Ministerstva zdravotnictví České republiky (2. den). Obě hostující instituce převzaly záštitu nad touto významnou událostí, finančně ji podpořil Open Society Fund Praha.

Akce byla určena nejen porodním asistentkám, ale i všem, kteří usilují o zajištění přístupu každé těhotné ženy ke kvalitní kontinuální péči porodní asistentky jako primárního poskytovatele péče během těhotenství, porodu a v šestinedělí. Cílem setkání bylo sdílet zkušenosti a hledat řešení reagující na problémy v této oblasti specifické pro region bývalého socialistického bloku.

Na setkání byly pozvány a se svými příspěvky vystoupily zástupkyně mezinárodních organizací: prof. Valerie Fleming, profesorka porodní asistence, Mary Higgins, předsedkyně středoevropského regionu ICM, Nester Moyo, odborná poradkyně ICM, Brigitte Luggin, zástupkyně Evropské komise v ČR, Mervi Jokinen, předsedkyně Evropské asociace porodních asistentek (EMA), Mary Zwart, Evropská síť porodních asociací (ENCA). Ve svých vystoupeních připomněli mezinárodní standardy práce porodních asistentek.

Jádrem setkání byly workshopy zaměřené na problematiku posilování postavení národních organizací porodních asistentek, na právní a legislativní prostředky vedoucí k posilování postavení porodních asistentek a na roli organizací rodičů ve zlepšování porodnictví.

Pracovním jazykem setkání byla angličtina.

Po skončení akce byly vypracovány závěrečné dokumenty:

české texty anglické texty
Zpráva o setkání Declaration
Závěrečné stanovisko Position final
Zpráva OSF  
Tisková zpráva HAM  
Avízo Senátu ČR  

 

Několik přímých účastnic setkání nám poslalo poděkování za zdařilou akci.

Mgr. Petra Ali Doláková, předsedkyně správní rady, Porodní dům U čápa, o.p.s., Praha
Zuzana Štromerová, BSc., porodní asistentka, Porodní dům U čápa, Praha