Logo Porodního domu U čápa
Porodní dům U čápa, o.p.s.
nestátní nezisková organizace založená ve formě obecně prospěšné společnosti, která
usiluje o návrat přirozených porodů do českého porodnictví
 

Předporodní kurzy pro nastávající rodiče

Motto:
Jsou ženy, které o svém porodu přemýšlejí, snaží se získávat užitečné informace o tom, jak co nejvíce podpořit zdravý a nekomplikovaný průběh porodu, a hledají cestu k tomu, jak udělat z porodu posilující zážitek pro sebe, pro miminko i pro celou rodinu. Patříte-li k tomuto typu žen, jsou naše kurzy určeny právě pro Vás.

*

V poradně Porodního domu U čápa pořádáme kurzy předporodní přípravy pro nastávající maminky. Na kurzy mohou přijít jak s partnerem tak samy. Kurzy pořádáme skupinové a individuální, kurzy individuální i v anglickém jazyce. Než vyplníte přihlášku, přečtěte si všechny informace a podmínky, abyste se pak neptali na věci, které jsou zde zodpovězeny, nebo abyste nebyli některými podmínkami později překvapeni či zaskočeni. Všechny informace jsou shrnuty do přehledného bloku se záložkami:

 • Zaměření kurzu
 • Náplň kurzu
 • Dvě formy kurzu
 • Podmínka konání kurzu
 • Lektorka kurzu
 • Kurzy v angličtině
 • Kde se kurzy konají
 • Kdy se kurzy konají
 • Kdy se přihlásit
 • Jak se přihlásit
 • Cena kurzu
 • Způsob platby
 • Přispívání pojišťoven
 • Zrušení účasti na kurzu
 • Partner na kurzu
 • Děti na kurzu
 • Psi na kurzu
 • Termíny kurzů
 • Přihláška na kurz

Zaměření našeho kurzu

V dnešní době většina porodnic nabízí těhotným ženám předporodní kurzy. Tyto kurzy však mívají různou úroveň co do rozsahu a obsahu poskytovaných informací. Obvykle se pod nabídkou předporodního kurzu skrývají krátká (nejčastěji dvouhodinová) setkání, na kterých se účastnice dozvědí nejnutnější informace vztažené k té konkrétní porodnici. Podávané informace mají spíše organizační charakter, jako např. co si máte vzít sebou do porodnice, kde máte zazvonit, jestliže přijedete k porodu v noci, jakým způsobem si vyřídíte úřední záležitosti spojené s narozením dítěte (matrika) apod. Dozvíte se také, co v jejich porodnici musíte a co nesmíte. Málo se však dozvíte o možnostech, které můžete při porodu mít, a už vůbec nejste informováni o výhodách a nevýhodách různých porodnických postupů. Těhotenství a porodu bývá věnováno málo času a výklad zahrnuje jen nejobecnější informace. Tento „limitovaný“ přísun informací ostatně odpovídá požadavkům pro lékařsky vedený porod v nemocnicích: čím méně toho rodičky o porodu vědí, tím méně vyžadují a snadněji se dají zvládat.

V našem porodním domě je kurz zaměřen na podporu normálního porodu. Je pojat jako kurz intenzivní, na kterém získáte podrobné a rozsáhlé informace týkající se jednak průběhu porodu, jednak vaší role v něm. Lektorka s vámi projde všechny doby porodní a poradí, co můžete sami udělat proto, abyste podpořili normální průběh porodu, aby byl porod pro vás uspokojujícím a posilujícím zážitkem. Objasní vám zdravotní prospěšnost normálního porodu a vysvětlí, proč je normální, nemedikovaný porod zdravý proces, a to jak pro matku, tak pro dítě. Poskytne vám základní informace týkající se péče o dítě a výživy novorozence (kojení). Poukáže na zdroje informací, které vám pomohou lépe se v porodním procesu orientovat, abyste pak byli schopni učinit informované rozhodnutí.

Podle našeho přesvědčení a především dlouholetých zkušeností dostatek přiměřených informací pomůže rodící ženě či rodícímu páru (doprovází-li ženu partner) lépe se orientovat v porodním procesu a uchovat si klid v náročné situaci, ať se porod odehrává v nemocnici nebo v domácím prostředí.


Z ohlasů na naše kurzy:

O víkendu jsme byli s manželem na vašem předporodním kurzu. Jsme rádi, že jsme byli na předporodním kurzu zrovna u vás, protože to bylo přesně to, co jsme potřebovali, a čemu věříme.

Absolvovali jsme u Vás předporodní kurz a moc za něj děkujeme, byl perfektní. Porod nakonec proběhl v porodnici, ale bez medikace, respektovali má porodní přání a vše bylo, podle nás, hodně díky Vám.

Děkuji za Váš předporodní kurz. Díky Vašim radám byl můj porod moc pěkný a proběhl přirozeně, bez zbytečných zásahů lékařského personálu.

Jsem jedna z matek, která prošla Vaším předporodním kurzem, a která je nesmírně ráda, že na něm byla. Na kurzu jsem byla i s manželem. Říkali jsme si, jak nás oba porod posílil, a že obrovskou zásluhu na tom měl právě váš kurz!

Ráda bych Vám i Vaši manželce poděkovala za skvělý kurz. Byl opravdu velice informativní a stoprocentně zodpověděl mnoho otázek týkajících se porodu i péče o novorozeňata. S přítelem jsme z něj oba nadšeni.

Moc děkuji za skvělý předporodní kurz, který jsme u vás letos s manželem absolvovali. Ještě jednou děkuji, doporučuji vás kudy chodím.

Hodně děkuji za váš kurz, velmi mě pomohl při porodu. Pomohl mě naladit se na tu vlnu, že to zvládnu a že to půjde rychle, a tak to i tak dopadlo.

Ještě jednou bych chtěla ze srdce za sebe i za partnera poděkovat za možnost zúčastnit se vašeho předporodního kurzu, oběma nám to moc pomohlo. Mně především ukázky úlevových poloh a přípravy kojení, můj partner si udělal lepší představu, jak v porodnici s personálem mluvit, co se tam smí a nesmí. Dle jeho slov mu kurz dodal sebevědomí pro nadcházející události. Při jeho hodnocení nešetřil chválou...

Chtěla bych touto cestou poděkovat paní lektorce Zuzaně Štromerové za předporodní kurz. Bylo to příjemné setkání a především velmi obohacující setkání. Informace, které jsme si s mužem vyslechli a odnesli, nám nyní poskytují větší míru klidu a pocitu, že se budeme schopni lépe a připraveněji postarat o sebe jak při porodu, tak i po něm.

Chtěla bych Vám touto cestou velice poděkovat za Vámi vedený předporodní kurz, kterého jsme se zúčastnili. Mě a mému partnerovi velice pomohl a získali jsme cenné rady. Osobně mě velice potěšil Váš lidský a věcný přístup. Zejména pro mě bylo velice důležité si uvědomit, na co mám a nemám právo při porodu v porodnici.

Chtěla bych tímto poděkovat Vám za úžasný předporodní kurz, který mne nejen kvalitně připravil na porod i následnou péči o miminko, ale hlavně mi dodal sílu, chuť a odvahu bojovat proti zažitým stereotypům v porodnicích, a stát si za tím, co je pro mě důležité a hlavně přirozené.

Ještě jednou bych Vám chtěla moc poděkovat za cenné rady při kurzu, na kterém jsme u Vás byli. Opravdu si moc cením Vaší práce, snahu šířit osvětu za lepší podmínky při porodu, a možnost volby, jak která žena bude rodit.

Ráda bych Vám poděkovala za Váš milý přístup a kvalitní informace na předporodním kurzu, které mi pomohly zvládnout porod v nemocnici co nejklidněji. Myslím, že opravdu pomáhá, když doktoři vidí, že jsou maminky informované a mohou s nimi mluvit na partnerské úrovni.

V sobotu jsme se s mým mužem zúčastnili vašeho předporodního kurzu, a chtěli bychom Vám a především paní Zuzaně za něj poděkovat. Bylo to pro nás velmi poučné, příjemné a osvěžující (bez ohledu na vedra), a rozhodně nám to dalo mnoho podnětů k přemýšlení, bez ohledu na to, jak nakonec bude můj porod vypadat. Rádi napíšeme delší zpětnou vazbu po porodu, pokud jsou pro Vás tyto reakce důležité.

Před pár týdny jsme byli s manželem u Vás na skvělém kurzu předporodní přípravy, za který ještě jednou velice děkuji. Děkuji za práci, kterou děláte.

Rádi bychom s přítelem absolvovali kurz předporodní přípravy pro těhotné a jejich partnery. Oba cítíme přímo jako nutnost takovýto kurz absolvovat a stát se tak svéprávnými rodiči. Proto bychom rádi tento kurz absolvovali u Vás a ne s lékařským personálem v nějaké porodnici.

Chtěla bych se zeptat, zdali byste mne přijali do předporodního kurzu, protože o kurz u vás moc stojím.

S Vaším porodním domem mám osobní, velmi příjemnou zkušenost, když jsem u Vás před více jak rokem absolvovala předporodní kurz. Říkala jsem si, že až budu čekat další miminko, budou mé kroky určitě směřovat opět k Vám.

Paní Štromerová, oznamuji Vám, že se nám narodila holčička. Měla 3,6 kilo a těší se plnému zdraví. Ráda bych vám řekla, že ač jsem Váš kurz absolvovala po druhé, tak pro nás obě měl velký význam a mě pomohl opět prožít krásný bezbolestný porod.

Díky vašemu kurzu byl na porod připraven i přítel, který mi byl u porodu obrovskou oporou.

Dobrý den pane Štromere, rádi bychom poděkovali za skvělý kurz vedený vaší paní.

V červnu jsme se s manželem zúčastnili Vašeho kurzu, byl opravdu skvělý!

Byli jsme u vás s partnerem na individuálním předporodním kurzu moc se nám vaše povídání líbilo. Zatím jsem plánovala rodit v porodnici, ale po vašem kurzu stále více uvažuji o možnosti rodit doma. Přišla bych k vám samozřejmě do poradny, abychom se dohodly na podrobnostech. Děkuji moc a budu se těšit na viděnou!

Ráda bych Vám poděkovala za kurz, kterého jsme se u Vás zúčastnili. Velmi se mě i partnerovi líbil a jen nás utvrdil v našem rozhodnutí rodit doma.

Byli jsme s manželem na předporodním kurzu ve vašem Porodním domě U čápa a moc se nám to líbilo. Moc bych si přála rodit doma, ale můj partner dosud váhal. A teď, po vašem předporodním kurzu, si to také přeje a je o tom dokonce přesvědčený!

Chceme Vám s manželem poděkovat za skvělou předporodní přípravu na kurzu v Porodním domě U čápa.

Chtěla bych Vám poděkovat za pěkný předporodní kurz, na kterém jsem byla i s manželem. O přirozeném porodu jsem měla hodně informací načtených, ale jsem ráda, že to slyšel i manžel. Pro mě byla zajímavá péče o miminko, kojení atd.

Byla jsem s partnerem na Vašem předporodním kurzu a chtěla bych Vám velmi poděkovat, protože jste zařídila, že se můj obzor více rozšířil a více se zajímám...

Byli jsme s manželem na Vašem předporodním kurzu. Ještě jednou bych Vám chtěla poděkovat za všechny zajímavé informace.

Předporodní kurz byl skvělý a velmi přínosný! Moc za něj děkuji! Snad i praxe pak proběhne tak dobře...

O víkendu jsem byla na vašem předporodním kurzu u vás v Porodním domě u Čápa. Děkuji Vám ještě jednou za tento výborný kurz a přeji samé šťastné, pohodové porody.

Před časem jsme u vás byli na předporodním kurzu, který se nám moc líbil. Možná si nás budete ještě pamatovat – předváděli jsme s partnerem úlevové pozice v druhé době porodní...

Chci Vám poděkovat za předporodní kurz, Vaše rady jsem využila, sepsala svá porodní přání a bylo mi v porodnici téměř ve všem vyhověno. Vše dopadlo dobře, já i miminko jsme zdraví a v pohodě. Díky za Vaše vedení předporodního kurzu!

Ráda bych Vám poděkovala za výborný předporodní kurz plný informací a Vašich cenných zkušeností, manžel kurz také ocenil jako přínosně strávený čas.

Díky za Váš úžasný předporodní kurz!

Chci Vám napsat, že jsem moc ráda, že jsem Vás mohla poznat a získat cenné informace na Vašem kurzu.

Děkujeme za skvělý kurz předporodní přípravy a za péči v poradně. Na všechny návštěvy porodního domu jsem se vždycky moc těšila!

Náplň našich předporodních kurzů

Náš kurz je určen a koncipován pro ženy v pokročilém těhotenství. Je veden tak, aby odpovídal naladění žen v posledním trimestru těhotenství a období 4 týdnů před porodem. Kurz se věnuje především

 1. Přípravě na porod. Součástí kurzu jsou ukázky a příp. i nácvik některých úkonů potřebných pro zdárné zvládnutí porodu (dýchání, relaxační polohy apod.)

 2. Období těsně po porodu (péče o miminko, zásady správného kojení).

Co s maminkami v kurzu probíráme:

 • Péče o zdravé těhotenství.
 • Důležitost zdravého těhotenství pro zdravý porod.
 • Výběr místa a způsobu porodu.
 • Porodní plán pro porod v nemocnici, jeho význam. Pomoc při formování porodního přání (CO si mohu přát a hlavně PROČ).
 • Příprava k porodu s důrazem na normální, přirozený porod.
 • Průběh porodu ve všech jeho dobách:
  • fázování porodního procesu (latentní a aktivní fáze otevírací doby porodní)
  • vypuzovací doba porodní
  • porodní pozice
  • fáze tlačení
  • vhodné aktivity pro nácvik relaxace
  • porod placenty
  • aktivní chování rodičů během porodu
  • užívání přirozených metod tlumení bolesti během porodu
 • Nepřetržitý kontakt matky s dítětem jako silná stimulace mateřského organizmu.
 • Období po porodu, šestinedělí. Životní rytmus v šestinedělí.
 • Péče o děťátko.
 • Podpora kojení. Faktory podporující kojení.
 • Vztahy v rodině.
 • Příchod dalšího dítěte.
 • Zdroje informací pro rodiče pro podporu zdravého těhotenství a přirozeného porodu.

Součástí výuky je promítnutí krátkého filmu s porodnickou tématikou.

Forma našich předporodních kurzů

V naší poradně nabízíme dvě formy předporodních kurzů: skupinovou a individuální. Podrobné informace o každé z obou forem najdete pod stejnojmennými záložkami:

 • SKUPINOVÉ KURZY
 • INDIVIDUÁLNÍ KURZY

Skupinová forma je běžná a nejoblíbenější forma předporodních kurzů konaných v naší poradně. Skupina je malá, maximálně 5 párů (větší počet by zhoršil pohodlí účastníků vzhledem k velikosti poradny).

Předností skupinové formy je

 • sdílení zkušeností mezi účastníky
 • široká diskuse účastníků obohacující všechny účastníky kurzu
 • navazování přátelství mezi účastníky

Nevýhody:

 • pevně stanovené termíny konání kurzů
 • pevně stanovený program kurzu
 • pevně stanovený časový rozvrh kurzu

Na skupinový kurz je třeba se přihlásit prostřednictvím online přihlášky, kterou na jdete na poslední záložce. Přihlášku vyplňte, v sekci Mám zájem o kurz označte volbu „skupinový” a ve volbě termínů vyberte vhodný termín (optimální je zhruba měsíc před termínem vašeho porodu).

 

Předporodní kurz

Základem nabídky všech služeb poskytovaných v našem porodní domě je individuální přístup a péče. To se týká i předporodních kurzů. Pokud vám nevyhovuje termín, celodenní trávení v poradně či program kurzu, můžete absolvovat kurz individuální. Jeho délka, průběh a obsah je zcela podřízen individuálním potřebám a přáním klientky.

Individuální kurzy mají výhodu v tom, že

 • na kurzu jste pouze Vy se svým partnerem a lektorkou.
 • lektorka se věnuje pouze Vám.
 • lektorka Vám věnuje tolik času kolik potřebujete. Některé páry přijdou na hodinovou konzultaci, jiné pobudou dvě i tři hodiny. A když budete mít pocit, že jedno sezení nestačí, objednáte se na další.
 • na rozdíl od kurzů skupinových, kde je program a časový harmonogram probíraných témat pevně stanoven, je náplň individuálního kurzu plně podřízen Vašim specifickým potřebám. Pokud vás některá témata skupinového kurzu až tak moc nezajímají a raději byste více probrali jen určité věci, je vhodnější zvolit kurz individuální.
 • na rozdíl od kurzů skupinových, které jsou vedeny formou přednášky, je kurz individuální veden formou dialogu.
 • na rozdíl od kurzů skupinových, u kterých jsou termíny kurzů pevně stanoveny, si termín individuálního kurzu domluvíte s lektorkou.
 • na rozdíl od kurzů skupinových, které se konají výhradně v poradně, můžete si pro konání individuálního kurzu vybrat buď poradnu, nebo váš domov.
 • vyžadují méně času, jsou kratší a tím vyjdou i cenově levněji, než kurzy skupinové.

Na individuální kurz je dobré se připravit, tj. sepsat si otázky, které vám v souvislosti s přípravou na porod přijdou na mysl a rádi byste je s lektorkou probrali. Pokud vaše otázky nebudou obsahovat body, které lektorka považuje v přípravě k porodu a péči o miminko za důležité, doplní přípravu i o tyto informace.

Přihláška. Na individuální kurz je třeba se přihlásit prostřednictvím online přihlášky (poslední záložka dole). Přihlášku vyplňte, v sekci Mám zájem o kurz označte volbu „individuální”, ve volbě jazyka vyberte, ve kterém jazyce si přejete, aby byl kurz veden (v češtině nebo v angličtině) a také, zda chcete přijít na kurz do poradny, nebo si přejete, aby porodní asistentka přijela k vám domů a kurz se konal tam, a přihlášku odešlete. Lektorka se Vám poté ozve buď e-mailem nebo telefonicky a domluví s Vámi termín.

Pozn.  Kurzy konané doma jsou malinko dražší, k ceně se připočítává dopravné, viz Ceník služeb.

Podmínka konání skupinových kurzů

U všech skupinových kurzů pořádaných v naší poradně platí, že kurz se koná, přihlásí-li se alespoň dvě zájemkyně (ať s partnerem nebo bez partnera). Přihlásí-li se jen jedna zájemkyně, kurz se nekoná. Aby o očekávané informace nepřišla, může se přihlásit na jiný termín, a pokud to není možné, může absolvovat kurz individuální (podrobné informace na předchozí záložce Dvě formy kurzu).

Vzhledem ke kapacitním možnostem naší poradny může být na kurz přijato maximálně pět párů (tj. 10 účastníků). Tento počet zaručuje alespoň základní komfort a pohodlí při celodenním sezení.

Lektorka kurzu

Předporodní kurzy v naší poradně vede porodní asistentka Zuzana Štromerová, BSc.

Zuzana ŠtromerováZuzana Štromerová je velice zkušená porodní asistentka s 35 letou praxí v oboru, z toho

15 let na porodním sále v pražském Ústavu pro péči o matku a dítě
3 roky v Centru aktivního porodu v pražské nemocnici Na Bulovce
17 let jako soukromá porodní asistentka

Při péči o klientky ve své soukromé praxi uplatňuje vědomosti a zkušenosti, které načerpala absolvováním řady odborných kurzů a seminářů, účastí na mezinárodních odborných konferencích a kongresech, a při stážích a pracovních návštěvách porodnic, porodních domů a soukromých porodních asistentek v řadě západoevropských zemí. Počet klientek za dobu své soukromé praxe přesáhl už tisícovku; ženám radí a pečuje o ně během jejich těhotenství, doprovází je k porodu do nemocnice a pomáhá jim při porodu doma. Řadu porodních asistentek, které dnes provozují soukromou praxi, pro tuto činnost prostřednictvím svých speciálních odborných kurzů vyškolila právě Zuzana Štromerová.

Více o Zuzaně Štromerové:
Podrobný profesní profil
Přerod z nemocniční na soukromou PA
Činnost v České asociaci porodních asistentek
Cena Kolumbijské univerzity
Stipendium Ashoka

Předporodní kurzy vedené v anglickém jazyce

V poslední době zaznamenáváme růst zájmu cizinek (nebo spíše Češek, jejichž partner je cizinec) o služby porodního domu. Všechny služby v Porodním domě U čápa jsou standardně vedeny v českém jazyce, ale mohou být bezproblémově vedeny i v jazyce anglickém. To platí i pro předporodní kurzy.

Zájem o předporodní kurzy vedené v angličtině je však tak nízký (jedna, max. dvě zájemkyně za půl roku), nestačí to k ustavení skupinového kurzu. A tak, aby zájemkyně o „anglický“ kurz nepřišly, nabízíme jim absolvovat kurz individuální. O individuálních kurzech povídáme podrobně na záložce Dvě formy kurzu (třetí shora).

Jestliže máte o předporodní kurz vedený v angličtině zájem, přihlaste se na něj prostřednictvím online přihlášky (klikněte na poslední záložku Přihláška na kurz), v sekci Mám zájem o kurz vyberte položku „individuální”, ve volbě jazyka vyberte „v angličtině“ a přihlášku odešlete. Lektorka se Vám pak ozve buď e-mailem nebo telefonicky a domluví s Vámi termín.

Lektorka. Kurzy v anglickém jazyce vede porodní asistentka

Zuzana Štromerová, BSc.

Kde se naše předporodní kurzy konají

Naše předporodní kurzy se konají v poradně Porodního domu U čápa na adrese

Roztylské náměstí 393/35, Praha 4 – Spořilov

Jak se do poradny dostanete autem nebo MHD (Městskou hromadnou dopravou), se dozvíte na speciální stránce, kde je k tomu účelu vypracován podrobný popis cesty. Na stránce je k dispozici i interaktivní mapa Prahy, která vám ukáže místo, kde sídlíme.

Časové uspořádání kurzů

 • Skupinové kurzy
 • Individuální kurzy

Časové uspořádání skupinových kurzů

Skupinové předporodní kurzy se u nás konají po celý rok včetně letních prázdnin. Jelikož trvají celý den, konají se výhradně o víkendu, a to z toho důvodu, aby pro celodenní účast nebyly překážkou pracovní povinnosti v zaměstnání.

Kurzy se konají pravidelně každý měsíc, a pokud tomu nebrání nějaké vnější okolnosti, vždy první sobotu v měsíci.

Jelikož je o naše kurzy velký zájem, sobotní kurzy se brzy naplní, a tak otevíráme další termín hned druhý den v neděli. Často se ale stává, že se naplní i tato neděle, a v tom případě otevíráme další termín o 14 dní později (v polovině měsíce). Obvykle se ale stačí naplnit i tato sobota, a my otevíráme další termín opět na druhý den, tj. v neděli. Tak se často stává, že se koná ne jeden kurz za měsíc, ale hned čtyři.

Nově vypsané termíny se ihned objeví v nabídce termínů na záložce Termíny kurzů a zároveň i v přihlášce, aby se zájemkyně mohly hned přihlásit. Pokud se na určitý termín přihlásí alespoň dvě zájemkyně (dva páry), bude se kurz v tomto termínu konat.

Termíny vypisujeme na dva, nejvýše na tři měsíce dopředu, a to proto, že vzhledem k dalším aktivitám lektorky (absolvování odborných kurzů, konferencí a jiných akcí pro porodní asistentky, v tuzemsku i v zahraničí, které se konají nejčastěji rovněž o víkendech) můžeme nabízené termíny zaručit jen v tomto krátkém horizontu. Další termíny se dají odvodit podle pravidla „první soboty v měsíci”. Takže pokud by se vám hodil termín, který v tabulce termínů (na předposlední záložce Termíny kurzů) ještě není uveden, sledujte tuto tabulku, a jakmile se v ní „váš” termín objeví, nečekejte a hned se na něj přihlaste (zájem je veliký).

Jak dlouho skupinový kurz trvá
Skupinové předporodní kurzy v našem zařízení trvají jeden celý den, přičemž
- sobotní kurzy začínají v 9,00 hod. a končí kolem 18. hodiny,
- nedělní začínají o půlhodiny později, v 9,35, a končí kolem 18,30 hod.

Přestávky
Během dne jsou zařazeny tři přestávky, dvě krátké (jedna dopolední a jedna odpolední) a v poledne delší na oběd. Při krátkých přestávkách je podáváno drobné občerstvení, celý den je k dispozici čaj, káva, mléko a pitná voda. Občerstvení po obě přestávky je zahrnuto v ceně kurzu a je připraveno pro všechny účastníky (tj. včetně vašich partnerů). Jídlo o polední přestávce si již účastníci zajišťují sami na vlastní náklady. Naprostá většina dochází na oběd do restaurace Eureka přímo naproti přes náměstí (2 min. pěšky), někteří volí restauraci U břízy, ta už ale představuje 5 až 7 minut chůze do kopce.

Časové uspořádání individuálních kurzů

Individuální předporodní kurzy tím, že jsou individuální, jsou stavěny na podmínkách a možnostech tak, aby vyhovovaly oběma stranám, tj. klientce a lektorce.

Termín
konání kurzu si domluví zájemkyně s lektorkou. Individuální kurzy se však mohou konat pouze ve všední dny (od pondělí do pátku). Připadne-li na některý den v týdnu svátek, je možné, aby se kurz konal i v tento den (zkuste se domluvit s lektorkou).

Místo
konání kurzu určí klientka v přihlášce podle vlastního přání a možností, a to buď poradnu nebo váš domov.
Kurzy u vás doma jsou trochu dražší (500 Kč / hod.) a ještě se k tomu připočítává dopravné (viz Ceník služeb).

Délka
kurzu se odvíjí od individuálních potřeb klientky.

Kdy je vhodné se na kurz přihlásit

Protože je náš kurz věnován přípravě na blížící se porod (viz druhá záložka Náplň kurzu), je určen pro ženy v závěru těhotenství. Z toho důvodu mohou být do kurzu přijaty zájemkyně, které ukončily 33. týden těhotenství. Ženy s „mladším“ těhotenstvím (32 a méně) nebudou do kurzu přijaty (poskytované informace nejsou pro ně ještě aktuální, a čím delší odstup, tím se tyto informace snáze zapomenou). Optimální je kurz absolvovat tak jeden měsíc před očekávaným porodem.

Před 33. týdnem je vhodné absolvovat spíše individuální konzultaci, na které s porodní asistentkou proberete vše týkající se aktuální fáze vašeho těhotenství.

Jak se na kurz přihlásit

Na oba typy kurzu, skupinový i individuální, je třeba se přihlásit prostřednictvím online přihlášky, odkaz na ní najdete na této stránce na poslední záložce Přihláška na kurz.

Cena kurzu

Skupinový kurz   1 500 Kč za celý den
Individuální kurz v poradně 400 Kč za hod.
  v domácím postředí 500 Kč za hod. + dopravné

 

Na kurz si můžete přivést jednu osobu jako doprovod; ta neplatí za kurz nic za podmínky, že jí je váš manžel nebo otec vašeho očekávaného dítěte, ostatní platí plnou cenu (1500 Kč).

Způsob platby

Jelikož skupinové a individuální kurzy mají odlišné platební podmínky, jsou informace o formě úhrady kurzovného rozděleny do dvou samostatných informací (záložky Skupinové kurzy a Individuální kurzy). Kurz je možné také zakoupit formou dárkového poukazu (záložka Dárkový poukaz).

 • Skupinové kurzy
 • Individuální kurzy
 • Dárkový poukaz

Motto:
Ještě donedávna jsme se potýkali s problémy, kdy se ženy přihlásily na naše skupinové předporodní kurzy, a pak se na ně nedostavily. Bylo to dáno tím, že kurzy se platily až na místě, a tak je nic nenutilo se na ně dostavit. Jejich místa tak nemohla být nabídnuta dalším zájemkyním a na kurzech zůstala prázdná. Stejné problémy jsme měli i u odborných kurzů pro porodní asistentky. Tehdy jsme se rozhodli zavést u nich nevratné zálohy a potíže s „planými” přihláškami rázem přestaly. Po těchto pozitivních zkušenostech jsme se rozhodli systém nevratných záloh zavést i pro předporodní kurzy, u nichž jsou dopady s neúčastí mnohem citelnější (je rozdíl, když na kurz pro PA ze 40 přihlášených nepřijdou tři, čtyři, to se tak moc neděje a kurz to neohrozí, ale když se na předporodní kurz nedostaví tři nebo čtyři z pěti přihlášených, je problém). Od té doby, co jsme systém nevratných záloh zavedli i u předporodních kurzů, máme účast na nich stoprocentní.

Forma úhrady. Platba kurzovného (1500 Kč) je rozdělena na dvě dílčí, samostatné platby: nejprve zaplatíte nevratnou zálohu 700 Kč, kterou poukážete předem na bankovní účet pořadatele kurzu, a pak přímo na kurzu zaplatíte v hotovosti doplatek ve výši 800 Kč.

Faktura. K uhrazení zálohy vám pošleme fakturu v příloze e-mailu, kterým vám potvrdíme přijetí přihlášky.

POZOR: Faktura, kterou vám pošleme v příloze, je tzv. proforma faktura, což je faktura, která slouží pouze jako výzva k platbě (má toliko informativní charakter). Není tedy účetním ani daňovým dokladem a není ji možné použít do účetnictví, ani předložit zdravotní pojišťovně k proplacení kurzu. Budete-li do svého účetnictví nebo pro pojišťovnu fakturu potřebovat, na vyžádání vám řádnou fakturu zašleme, za podmínky, že proforma faktura byla uhrazena a kurz jste absolvovala. Řádná faktura bude mít všechny náležitosti účetního a daňového dokladu a bude v ní uvedeno datum jejího proplacení.

Zařazení do kurzu. Samotná přihláška neslouží k zařazení do kurzu. Do kurzu zařazujeme pouze zájemkyně, které uhradí zálohu. Dokud zálohu neuhradíte, nebudeme s vámi na kurz počítat (bude to jako byste se na kurz vůbec nepřihlásila).

O pořadí zařazení pak rozhoduje datum přijetí vaší platby na náš účet. Do kurzu může být přijato maximálně pět párů. Jakmile na daný termín přijde na účet záloha od páté přihlášené, tento termín v přihlášce ihned blokujeme, aby se na něj nemohl přihlásit nikdo další.

Z toho důvodu vám důrazně doporučujeme, nechcete-li o kurz přijít, abyste s platbou zálohy neotálela, jinak vás mohou z účasti vyřadit zájemkyně, které, ačkoli se na kurz přihlásí později než Vy, zálohu uhradí obratem (dříve, než Vy). Na kurz může být přijato maximálně 5 párů a v takovém malém počtu se kurz snadno a rychle naplní.

Příchozí platby na účet denně sledujeme, a jakmile se vaše platba na účtu objeví, znovu vám pošleme potvrzovací mail. Byla-li záloha uhrazena včas, připojíme organizační informace; to znamená, že do kurzu jste byla zařazena a s vaší účastí počítáme.

POZOR!  Zaplacená záloha je nevratná, bez ohledu na důvod, který k vaší neúčasti vedl, a to i v případě, že se z účasti předem řádně omluvíte. Z toho důvodu se na náš kurz přihlaste a zálohu zaplaťte jen v případě, že jste opravdu rozhodnuti kurz u nás absolvovat. Zálohy vracíme pouze v případě, že kurz bude zrušen z důvodu zdravotní nebo jiné pracovní indispozice lektorky, nebo se na vámi uvolněné místo přihlásí a zálohu uhradí jiná zájemkyně, nebo jestliže za sebe získáte náhradníka.

Přihlášení na poslední chvíli. Pokud se na kurz přihlásíte těsně před termínem konání kurzu (2 dny a méně), vaše zálohová platba by už nestačila včas dorazit na účet, a tak bude nutné celou částku 1500 Kč uhradit najednou v hotovosti přímo na kurzu. Na kurz se normálně přihlaste online přihláškou, my se poté s vámi spojíme (e-mailem nebo telefonicky) a domluvíme se.

Omlouváme se všem za toto nepopulární opatření (nevratné zálohy), ale je to jediné řešení, jak zabránit lehkovážným přihlašováním.

Individuální kurzy se platí lektorce hned po skončení kurzu. Platba se provádí v hotovosti, lektorka vystaví řádný Příjmový doklad.

Výše platby závisí na délce trvání kurzu a místě konání kurzu. Každá hodina kurzu stojí 400 Kč, koná-li kurz v poradně, a 500 Kč, koná-li se u vás doma. Ke kurzům konaným doma se připočítává dopravné, viz Ceník služeb.

V posledních letech je naší veřejností oblíbená a stále více využívána forma dárkových poukazů a balíčků.

I v naší poradně je možné dárkový poukaz získat. Tento způsob je vhodný zejména pro nastávající tatínky, kteří tak mohou své partnerky překvapit, kurz jim galantně zaplatit a poukaz jim věnovat jako dárek.

Jak poukaz získat. Zavolejte na 723 771 043 nebo pošlete mail, a domluvíme s Vámi všechny podrobnosti týkající se způsobu jeho úhrady a převzetí.

Jak náš poukaz vypadá:

Přispívání zdravotních pojišťoven

Některé zdravotní pojišťovny v rámci svých příspěvkových programů nabízejí svým klientům finanční příspěvek na částečnou úhradu platby za absolvovaný předporodní kurz. Zjistěte si, zda a za jakých podmínek vaše pojišťovna na tyto kurzy přispívá: některé pojišťovny (např. VZP) totiž hradí pouze kurzy pořádané v nemocnici, kurzy pořádané soukromými porodnímni asistentkami (a to je náš případ) nehradí.

Pokud se ujistíte, že vaše pojišťovna vám kurz proplatí, příspěvek využijte (bývá dosti vysoký, obvykle až 1000 Kč, a to už stojí zato!). V takovém případě si od nás vyžádejte řádnou fakturu za uhrazení zálohové platby, a tu pak, spolu s Příjmovým dokladem, který jste obdrželi na kurzu za zaplacení doplatku, předložíte pojišťovně.

Zrušení účasti na kurzu

Jestliže v průběhu doby zjistíte, že se kurzu nebudete moci zúčastnit, naléhavě vás žádáme, abyste nám to co nejdříve oznámili buď e-mailem na info@pdcap.cz nebo esemeskou na č. 602 958 396 nebo 723 771 043. To proto, abychom mohli vaše místo ihned uvolnit dalším zájemkyním a nezůstalo na kurzu prázdné. Nemusíte udávat důvod. Děkujeme!

Váš partner na předporodním kurzu

Kurz můžete absolvovat sama nebo s partnerem, záleží na vaší volbě.

Účast partnera na kurzu je účelná v případě, že plánujete jeho přítomnost u svého porodu (ať doma či v porodnici). Část našeho kurzu je věnovaná právě roli partnera u porodu.

Vaším partnerem na kurzu nemůže být dula, lékař nebo porodní asistentka.

Vzhledem k omezené kapacitě místnosti si můžete na kurz přivést jednu doprovázející osobu.

Přivedete-li si na kurz jako partnera vašeho manžela nebo otce vašeho očekávaného dítěte, nebude za kurz platit nic (má účast zdarma). Kdokoli jiný musí kurz hradit v plné výši.
Toto opatření jsme byli nuceni zavést poté, co některé účastnice zneužily bezplatné účasti partnera na kurzu tím, že si na kurz jako partnera přivedly těhotnou kamarádku (sestru, kolegyni z práce...), aby se tato vyhnula platbě kurzovného.

Přítomnost dětí na předporodním kurzu

Aby nebyl rušen průběh kurzu, není dovoleno brát si sebou do kurzovní místnosti děti. Musíte si zajistit jejich hlídání mimo objekt kliniky.

Přítomnost psů na předporodním kurzu

Jelikož je naše poradna umístěná ve zdravotnickém zařízení, není vstup psům do budovy povolen.

Termíny skupinových předporodních kurzů

Nejbližší závazné termíny našich skupinových kurzů jsou:

     6.1.    7.1.    3.2.
     Další termíny zde budou uvedeny, jakmile budou závazně stanoveny.
Zeleně  jsou vyznačeny termíny, které mají ještě volná místa, a lze se na ně přihlásit.
Šedě     jsou vyznačeny termíny, které jsou již plné, a nelze se již na ně přihlásit.

Na kurz je nutné se přihlásit prostřednictvím online přihlášky, kterou najdete hned na následující, poslední záložce Přihláška na kurz. Přihlásit se lze pouze na zeleně vyznačené termíny (také jen ty budou v přihlášce přístupné k výběru).

Skupinové kurzy se konají, příhlásí-li se na daný termín alespoň dva páry (viz čtvrtá záložka Podmínka konání kurzu).

Přihlášení na předporodní kurz

Jestliže byste rádi předporodní kurz absolvovali právě u nás, s porodní asistentkou Zuzanou Štromerovou, klikněte na následující tlačítko. Zobrazí se vám formulář přihlášky, který vyplňte a odešlete.

O tom, že jsme vaší přihlášku přijali, posíláme e-mailem potvrzení. Prosíme jen o strpení v odpovědi, neboť odpovědi neposílá automat, nýbrž my sami osobně; u počítače však nesedíme nepřetržitě. Napište nám na info@pdcap.cz v případě, že vám potvrzení nepřijde po třech dnech (a více), a dáme to do pořádku.

Připomínáme, že samotné potvrzení přijetí Vaší přihlášky není potvrzením Vaší účasti. Do evidence účastníků Vás zařadíme až po uhrazení zálohové platby.

Jestliže se vám nedaří přihlášku odeslat, přihlaste se na kurz e-mailem na info@pdcap.cz. Do zprávy uveďte všechny údaje požadované ve formuláři online přihlášky.

Druhým povoláním tlumočnice a překladatelka.
Vzdělání v oboru:
  - Státní zkouška z anglického jazyka (1991)
  - Kurz konferenčního tlumočení (1992)
  - Kurz simultánního a konsekutivního tlumočení na Filosofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze (1998)
Praxe v oboru:
  - 25 let tlumočnické a překladatelské činnosti
  - Tlumočení pro různé firmy, společnosti a reklamní agentury
  - Přednášky a diskusní příspěvky na odborných konferencích a kongresech konaných v zahraničí
  - Dlouholetá činnost ve výboru středoevropského regionu ICM
  - Tlumočení zahraničních přednášejících a lektorů na odborných konferencích a kurzech konaných v ČR
  - Překlady odborných publikací