Logo Porodního domu U čápa
Porodní dům U čápa, o.p.s.
nestátní nezisková organizace založená ve formě obecně prospěšné společnosti, která
usiluje o návrat přirozených porodů do českého porodnictví
 

Předporodní kurzy pro nastávající rodiče

Motto:
Jsou ženy, které o svém porodu přemýšlejí, snaží se získávat užitečné informace o tom, jak co nejvíce podpořit zdravý a nekomplikovaný průběh porodu, a hledají cestu k tomu, jak udělat z porodu posilující zážitek pro sebe, pro miminko i pro celou rodinu. Patříte-li k tomuto typu žen, jsou naše kurzy určeny právě pro Vás.

*

V poradně Porodního domu U čápa pořádáme kurzy předporodní přípravy pro nastávající maminky. Na tyto kurzy mohou přijít jak s partnerem tak samy. Předporodní kurzy nabízíme také v anglickém jazyce. Než vyplníte přihlášku, určitě si přečtěte všechny informace a podmínky, ať se pak neptáte na věci, které jsou zde zodpovězeny, nebo abyste nebyli některými podmínkami překvapeni či zaskočeni. Všechny informace jsou shrnuty do přehledného bloku se záložkami:

 • Zaměření kurzu
 • Náplň kurzu
 • Dvě formy kurzu
 • Podmínka konání kurzu
 • Kde se kurzy konají
 • Kdy se kurzy konají
 • Kdy se přihlásit
 • Jak se přihlásit
 • Cena kurzu
 • Způsob platby
 • Přispívání pojišťoven
 • Zrušení účasti na kurzu
 • Partner na kurzu
 • Děti na kurzu
 • Psi na kurzu
 • Kurzy v angličtině
 • Lektorka kurzu
 • Termíny kurzů
 • Přihláška na kurz

Zaměření našeho kurzu

V dnešní době většina porodnic nabízí těhotným ženám předporodní kurzy. Tyto kurzy však mívají různou úroveň co do rozsahu a obsahu poskytovaných informací. Obvykle se pod nabídkou předporodního kurzu skrývají krátká (nejčastěji dvouhodinová) setkání, na kterých se účastnice dozvědí nejnutnější informace vztažené k té konkrétní porodnici. Podávané informace mají spíše organizační charakter, jako např. co si máte vzít sebou do porodnice, kde máte zazvonit, jestliže přijedete k porodu v noci, jakým způsobem si vyřídíte úřední záležitosti spojené s narozením dítěte (matrika) apod. Dozvíte se také, co v jejich porodnici musíte a co nesmíte. Málo se však dozvíte o možnostech, které můžete při porodu mít, a už vůbec nejste informováni o výhodách a nevýhodách různých porodnických postupů. Těhotenství a porodu bývá věnováno málo času a výklad zahrnuje jen nejobecnější informace. Tento „limitovaný“ přísun informací ostatně odpovídá požadavkům pro lékařsky vedený porod v nemocnicích: čím méně toho rodičky o porodu vědí, tím méně vyžadují a snadněji se dají zvládat.

V našem porodním domě je kurz zaměřen na podporu normálního porodu. Je pojat jako kurz intenzivní, na kterém získáte podrobné a rozsáhlé informace týkající se jednak průběhu porodu, jednak vaší role v něm. Lektorka s vámi projde všechny doby porodní a poradí, co můžete sami udělat proto, abyste podpořili normální průběh porodu, aby byl porod pro vás uspokojujícím a posilujícím zážitkem. Objasní vám zdravotní prospěšnost normálního porodu a vysvětlí, proč je normální, nemedikovaný porod zdravý proces, a to jak pro matku, tak pro dítě. Poskytne vám základní informace týkající se péče o dítě a výživy novorozence (kojení). Poukáže na zdroje informací, které vám pomohou lépe se v porodním procesu orientovat, abyste pak byli schopni učinit informované rozhodnutí.

Podle našeho přesvědčení a především dlouholetých zkušeností dostatek přiměřených informací pomůže rodící ženě či rodícímu páru (doprovází-li ženu partner) lépe se orientovat v porodním procesu a uchovat si klid v náročné situaci, ať se porod odehrává v nemocnici nebo v domácím prostředí.

Z ohlasů na naše kurzy:

O víkendu jsme byli s manželem na vašem předporodním kurzu. Jsme rádi, že jsme byli na předporodním kurzu zrovna u vás, protože to bylo přesně to, co jsme potřebovali, a čemu věříme.

Díky vašemu kurzu byl na porod připraven i přítel, který mi byl u porodu obrovskou oporou.

Jsem jedna z matek, která prošla Vaším předporodním kurzem, a která je nesmírně ráda, že na něm byla. Na kurzu jsem byla i s manželem. Říkali jsme si, jak nás porod oba posílil, a že obrovskou zásluhu na tom měl právě váš kurz!

Ještě jednou bych chtěla ze srdce za sebe i za partnera poděkovat za možnost zúčastnit se vašeho předporodního kurzu, oběma nám to moc pomohlo. Mně především ukázky úlevových poloh a přípravy kojení, můj partner si udělal lepší představu, jak v porodnici s personálem mluvit, co se tam smí a nesmí. Dle jeho slov mu kurz dodal sebevědomí pro nadcházející události. Při hodnocení nešetřil chválou...

Chtěla bych touto cestou poděkovat paní lektorce Zuzaně Štromerové za předporodní kurz. Bylo to příjemné setkání a především velmi obohacující setkání. Informace, které jsme si s mužem vyslechli a odnesli, nám nyní poskytují větší míru klidu a pocitu, že se budeme schopni lépe a připraveněji postarat o sebe jak při porodu, tak i po něm.

Chtěla bych Vám touto cestou velice poděkovat za Vámi vedený předporodní kurz, kterého jsme se zúčastnili. Mě a mému partnerovi velice pomohl a získali jsme cenné rady. Osobně mě velice potěšil Váš lidský a věcný přístup. Zejména pro mě bylo velice důležité si uvědomit, na co mám a nemám právo při porodu v porodnici.

Ještě jednou bych Vám chtěla moc poděkovat za cenné rady při kurzu, na kterém jsme u Vás byli. Opravdu si moc cením Vaší práce, snahu šířit osvětu za lepší podmínky při porodu, a možnost volby, jak která žena bude rodit.

Chceme Vám s manželem poděkovat za skvělou předporodní přípravu na kurzu v porodním domě U čápa.

Byla jsem s partnerem na Vašem předporodním kurzu a chtěla bych Vám velmi poděkovat, protože jste zařídila, že se můj obzor více rozšířil a více se zajímám...

Byli jsme s manželem na Vašem předporodním kurzu. Ještě jednou bych Vám chtěla poděkovat za všechny zajímavé informace.

O víkendu jsem byla na vašem předporodním kurzu u vás v Porodním domě u Čápa. Děkuji Vám ještě jednou za tento výborný kurz a přeji samé šťastné, pohodové porody.

Chci Vám poděkovat za předporodní kurz, Vaše rady jsem využila, sepsala svá porodní přání a bylo mi v porodnici téměř ve všem vyhověno. Vše dopadlo dobře, já i miminko jsme zdraví a v pohodě. Díky za Vaše vedení předporodního kurzu!

Ráda bych Vám poděkovala za výborný předporodní kurz plný informací a Vašich cenných zkušeností, manžel kurz také ocenil jako přínosně strávený čas.

Díky za Váš úžasný předporodní kurz!

S Vaším porodním domem mám osobní, a to velmi příjemnou zkušenost, když jsem u Vás před více jak rokem absolvovala předporodní kurz. Říkala jsem si, že až budu čekat další miminko, budou mé kroky opět směřovat k Vám.

Chci Vám napsat, že jsem moc ráda, že jsem Vás mohla poznat, a získat cenné informace na Vašem kurzu.

Chtěla bych Vám poděkovat za pěkný předporodní kurz, na kterém jsem byla i s manželem. O přirozeném porodu jsem měla hodně informací načtených, ale jsem ráda, že to slyšel i manžel. Pro mě byla zajímavá péče o miminko, kojení atd.

Děkuji za Váš předporodní kurz. Díky Vašim radám byl můj porod moc pěkný a proběhl přirozeně, bez zbytečných zásahů lékařského personálu.

Ráda bych Vám poděkovala za kurz, kterého jsme se u Vás zúčastnili. Velmi se mě i partnerovi líbil a jen nás utvrdil v našem rozhodnutí rodit doma.

Chtěla bych tímto poděkovat Vám za úžasný předporodní kurz, který mne nejen kvalitně připravil na porod i následnou péči o miminko, ale hlavně mi dodal sílu, chuť a odvahu bojovat proti zažitým stereotypům v porodnicích, a stát si za tím, co je pro mě důležité a hlavně přirozené.

Byli jsme s manželem na předporodním kurzu ve vašem Porodním domě U čápa a moc se nám to líbilo. Moc bych si přála rodit doma, ale můj partner váhal. A teď, po vašem předporodním kurzu, si to také přeje a je o tom dokonce přesvědčený...

Rádi bychom s přítelem absolvovali kurz předporodní přípravy pro těhotné a jejich partnery. Oba cítíme přímo jako nutnost takovýto kurz absolvovat a stát se tak svéprávnými rodiči. Proto bychom rádi tento kurz absolvovali u Vás a ne s lékařským personálem v nějaké porodnici.

Děkujeme za skvělý kurz předporodní přípravy a za péči v poradně. Na všechny návštěvy porodního domu jsem se vždycky moc těšila!

Ráda bych Vám poděkovala za Váš milý přístup a kvalitní informace na předporodním kurzu, které mi pomohly zvládnout porod v nemocnici co nejklidněji. Myslím, že opravdu pomáhá, když doktoři vidí, že jsou maminky informované a mohou s nimi mluvit na partnerské úrovni.

Náplň našich předporodních kurzů

Náš kurz je určen a koncipován pro ženy v pokročilém těhotenství. Je veden tak, aby odpovídal naladění žen v posledním trimestru těhotenství a období 4 týdnů před porodem. Kurz se věnuje především

 1. Přípravě na porod. Součástí kurzu jsou ukázky a příp. i nácvik některých úkonů potřebných pro zdárné zvládnutí porodu (dýchání, relaxační polohy apod.)

 2. Období těsně po porodu (péče o miminko, zásady správného kojení).

Co s maminkami v kurzu probíráme:

 • Péče o zdravé těhotenství.
 • Důležitost zdravého těhotenství pro zdravý porod.
 • Výběr místa a způsobu porodu.
 • Porodní plán pro porod v nemocnici, jeho význam. Pomoc při formování porodního přání (CO si mohu přát a hlavně PROČ).
 • Příprava k porodu s důrazem na normální, přirozený porod.
 • Průběh porodu ve všech jeho dobách:
  • fázování porodního procesu (latentní a aktivní fáze otevírací doby porodní)
  • vypuzovací doba porodní
  • porodní pozice
  • fáze tlačení
  • vhodné aktivity pro nácvik relaxace
  • porod placenty
  • aktivní chování rodičů během porodu
  • užívání přirozených metod tlumení bolesti během porodu
 • Nepřetržitý kontakt matky s dítětem jako silná stimulace mateřského organizmu.
 • Období po porodu, šestinedělí. Životní rytmus v šestinedělí.
 • Péče o děťátko.
 • Podpora kojení. Faktory podporující kojení.
 • Vztahy v rodině.
 • Příchod dalšího dítěte.
 • Zdroje informací pro rodiče pro podporu zdravého těhotenství a přirozeného porodu.

Součástí výuky je promítnutí krátkého filmu s porodnickou tématikou.

Forma našich předporodních kurzů

V naší poradně nabízíme dvě formy předporodních kurzů: skupinovou a individuální. Podrobné informace o každé z obou forem najdete pod stejnojmennými záložkami:

 • SKUPINOVÁ
 • INDIVIDUÁLNÍ

Skupinová forma je běžná a nejoblíbenější forma předporodních kurzů konaných v naší poradně. Skupina je malá, maximálně 5 párů (větší počet by zhoršil pohodlí účastníků).

Předností skupinové formy je

 • sdílení zkušeností mezi účastníky
 • široká diskuse účastníků obohacující všechny účastníky kurzu
 • navazování přátelství mezi účastníky

Nevýhody:

 • pevně stanovené termíny konání kurzů
 • pevně stanovený program a časový rozvrh

Na skupinový kurz je třeba se přihlásit prostřednictvím online přihlášky, kterou na jdete na poslední záložce. Přihlášku vyplňte, v sekci Mám zájem o kurz vyberte položku „skupinový”, a ve volbě termínů vyberte vhodný termín, optimální je asi tak měsíc před termínem vašeho porodu.

 

Předporodní kurz

Standardní nabídkou všech služeb poskytovaných v našem porodní domě je individuální přístup a péče. To se týká i předporodních kurzů.

Individuální kurzy mají výhodu v tom, že

 • jste na kurzu pouze Vy se svým partnerem a lektorkou.
 • lektorka se věnuje pouze Vám.
 • lektorka Vám věnuje tolik času kolik potřebujete. Některé páry přijdou na hodinovou konzultaci, jiné pobudou dvě i tři hodiny. A když budete mít pocit, že jedno sezení nestačí, objednáte se na další..
 • na rozdíl od kurzů skupinových, kde je program a časový harmonogram pevně stanoven, je náplň individuálního kurzu plně podřízena Vašim specifickým potřebám.
 • na rozdíl od kurzů skupinových, u kterých jsou termíny pevně stanoveny, si termín individuálního kurzu domluvíte s lektorkou.
 • na rozdíl od kurzů skupinových, které se konají výhradně v poradně, můžete si místo konání individuálního kurzu zvolit, buď poradna nebo Váš domov.
 • vyžadují méně času, jsou kratší a tím vyjdou i cenově levněji, než kurzy skupinové.

Na individuální kurz je třeba se přihlásit prostřednictvím online přihlášky (poslední záložka dole). Přihlášku vyplňte, v sekci Mám zájem o kurz vyberte položku „individuální”, ve volbě jazyka vyberte, ve kterém jazyce si přejete, aby byl kurz veden (čeština/angličtina), a přihlášku odešlete. Lektorka se Vám poté ozve buď e-mailem nebo telefonicky a domluví s Vámi termín. Budete-li si přát, aby se kurz konal u vás doma, sdělte své přání lektorce při domlouvání termínu (kurzy doma jsou nepatrně dražší, viz Ceník služeb).

Na individuální kurz je dobré se připravit, tj. sepsat si otázky, které vám v souvislosti s vaším těhotenstvím a porodem přijdou na mysl. Pokud vaše otázky nebudou obsahovat body, které lektorka považuje v přípravě k porodu a péči o miminko za důležité, doplní přípravu i o tyto informace.

Podmínka konání skupinových kurzů

Na kurz může být přijato maximálně pět párů. Tento počet zaručuje alespoň základní komfort při celodenním sezení vzhledem ke kapacitním možnostem poradny.

U všech skupinových kurzů pořádaných v naší poradně platí, že se koná, přihlásí-li se alespoň dvě zájemkyně (ať s partnerem nebo bez partnera). Přihlásí-li se jen jediná zájemkyně, kurz se nekoná. Aby však o očekávané informace nepřišla a na kurz v následujícím termínu přijít nemůže, může absolvovat kurz individuální (podrobné informace na předchozí záložce Forma kurzu).

Vzhledem ke kapacitním možnostem naší poradny je maximální počet účastníků kurzu 10 (tj. pět párů), aby byly podmínky pro účastníky kurzu únosné a pohodlné.

Kde se naše předporodní kurzy konají

Naše předporodní kurzy se konají v poradně Porodního domu U čápa na adrese

Roztylské náměstí 393/35, Praha 4 – Spořilov

Jak se do poradny dostanete autem nebo MHD (Městskou hromadnou dopravou), se dozvíte na speciální stránce, kde je k tomu účelu vypracován podrobný popis cesty. Na stránce je k dispozici i interaktivní mapa Prahy, která vám ukáže místo, kde sídlíme.

A. Časové uspořádání skupinových kurzů

Kdy se skupinové kurzy konají
Skupinové předporodní kurzy se konají po celý rok včetně letních prázdnin. Konají se pravidelně jednou za měsíc, vždy první sobotu v měsíci (pokud tomu nebrání nějaké vnější okolnosti). Víkend je volen proto, aby pro celodenní účast nebyly překážkou pracovní povinnosti v zaměstnání.

Když se kurz v sobotu naplní...
Jakmile se sobotní kurz naplní, otevíráme pro další zájemkyně nový termín, a to hned následující den v neděli. Nový termín se objeví v nabídce termínů na záložce Termíny a zároveň i v přihlášce, aby se nové zájemkyně mohly hned hlásit. Pokud se přihlásí alespoň dvě zájemkyně (dva páry), bude se kurz v neděli konat.

Jestliže otevření kurzu v neděli brání nějaký důvod, volíme zpravidla následující sobotu.

Jak dlouho skupinový kurz trvá
Skupinové předporodní kurzy v našem zařízení jsou vždy jednodenní a trvají jeden celý den (9 hodin hrubého času).
Sobotní kurzy začínají v 9,00 hod. a končí kolem 18. hodiny,
nedělní začínají o půlhodiny později, v 9,35, a končí kolem 18,30 hod.

Přestávky
Během dne jsou zařazeny tři přestávky, dvě krátké (jedna dopolední a jedna odpolední) a v poledne delší na oběd. Při krátkých přestávkách je podáváno drobné občerstvení, k dispozici je čaj, káva, mléko, pitná voda. Občerstvení po obě přestávky je zahrnuto v ceně kurzu a je připraveno pro všechny účastníky (tedy i pro vaše partnery). Jídlo o polední přestávce si již účastníci zajišťují sami na vlastní náklady. Naprostá většina dochází na oběd do restaurace Eureka přímo naproti přes náměstí (2 min. pěšky), někteří volí restauraci U břízy, ale ta už představuje 5 min. chůze do kopce.

B. Časové uspořádání individuálních kurzů

Individuální předporodní kurzy tím, že jsou individuální, nemají stanovené žádné časové, ani místní podmínky. Termín a místo konání kurzu si domluví zájemkyně s lektorkou, a to tak, aby vyhovoval oběma stranám.

Kdy je vhodné se na kurz přihlásit

Protože je náš kurz věnován přípravě na blížící se porod, je určen pro ženy v pokročilém těhotenství (viz záložka Náplň kurzu). Z toho důvodu mohou být do kurzu přijaty zájemkyně, které ukončily 33. týden těhotenství. Ženy s „mladším“ těhotenstvím (32 a méně) nebudou do kurzu přijaty (poskytované informace nejsou pro ně ještě aktuální, a čím delší odstup, tím se získané informace snáze zapomenou).

Jestliže byste si přesto přála absolvovat kurz před 33. týdnem, je to možné, avšak jen formou individuální předporodní přípravy (viz záložka Forma kurzu). Pokud byste potřebovala spíš pohovořit o věcech spojených s fází těhotenství, ve které se právě nacházíte, je vhodnější přijít na individuální konzultaci. Porodní asistentka s vámi probere všechny otázky týkající se (nejen) této fáze.

Jak se na kurz přihlásit

Na oba typy kurzu, skupinový i individuální, je třeba se přihlásit prostřednictvím online přihlášky, odkaz na ní najdete na této stránce na poslední záložce Přihláška na kurz (klikněte na ni).

V přihlášce si vyberete o který typ kurzu budete mít zájem.

Cena kurzu

Skupinový kurz   1 500 Kč za celý den
Individuální kurz v poradně 400 Kč za hod.
  v domácím postředí 500 Kč za hod. + dopravné

 

Na kurz si můžete přivést jednu osobu jako doprovod; ta neplatí za kurz nic za podmínky, že jí je váš manžel nebo otec vašeho očekávaného dítěte, ostatní platí plnou cenu (1500 Kč).

Způsob platby u skupinových kurzů

Motto:
Až donedávna jsme se potýkali s problémy, kdy se ženy přihlásily na naše skupinové předporodní kurzy a pak se na ně nedostavily, ani se předem neomluvily. Bylo to dáno tím, že kurzy se platily až na místě, a tak je nic nenutilo se na ně dostavit a ani se omluvit. Jejich místa tak nemohla být nabídnuta dalším zájemkyním a na kurzech zůstala prázdná. Stejné problémy jsme měli i u odborných kurzů pro porodní asistentky. Tehdy jsme zavedli nevratné zálohy a potíže s „planými” přihláškami rázem přestaly. Po těchto zkušenostech jsme se rozhodli systém nevratných záloh zavést i pro předporodní kurzy, u kterých jsou dopady s neúčastí mnohem citelnější (když na kurz pro PA ze 40 přihlášených nepřijdou tři, čtyři, nic moc se neděje a kurz to neohrozí, ale když se na předporodní kurz nedostaví tři nebo čtyři z pěti přihlášených, je konání kurzu ohroženo). Od té doby, co jsme systém nevratných záloh zavedli i u předporodních kurzů, máme účast stoprocentní.

Forma úhrady. Platba kurzovného (1500 Kč) je rozdělena na dvě dílčí, samostatné platby: nejprve zaplatíte nevratnou zálohu 700 Kč, kterou poukážete předem na bankovní účet pořadatele kurzu, a pak přímo na kurzu zaplatíte v hotovosti doplatek ve výši 800 Kč.

Faktura. K uhrazení zálohy vám pošleme fakturu v příloze e-mailu, kterým vám potvrdíme přijetí přihlášky.

POZOR: Faktura v příloze je tzv. proforma faktura; údaje v ní mají toliko informativní charakter a slouží pouze jako výzva k platbě. Proforma faktura tedy není účetním a daňovým dokladem a není možné ji použít do účetnictví, ani ji předložit zdravotní pojišťovně k proplacení kurzu (viz násl. záložka). Budete-li do svého účetnictví nebo pro pojišťovnu fakturu potřebovat, na vyžádání vám zašleme řádnou fakturu, za podmínky, že proforma faktura byla proplacena. Řádná faktura bude mít všechny náležitosti účetního a daňového dokladu a bude v ní uvedeno datum proplacení.

Zařazení do kurzu. Samotná přihláška neslouží k zařazení do kurzu. Do kurzu zařazujeme pouze zájemkyně, které uhradí zálohu. Dokud zálohu neuhradíte, nebudeme s vámi na kurz počítat (bude to jako byste se na kurz vůbec nepřihlásila).

O pořadí zařazení pak rozhoduje datum odeslání vaší zálohové platby. Do kurzu může být na každý termín přijato maximálně pět párů. Jakmile na daný termín přijde na účet záloha od páté přihlášené, tento termín v přihlášce ihned blokujeme, aby se na něj nemohl přihlásit nikdo další.

Důrazně vám doporučujeme, nechcete-li o kurz přijít, abyste s platbou zálohy neotáleli, jinak vás mohou z účasti vyřadit zájemkyně, které, ačkoli se na kurz přihlásí později než vy, zálohu uhradí obratem (dříve, než vy).

Příchozí platby na účet denně sledujeme, a jakmile se vaše platba na účtu objeví, znovu vám pošleme potvrzovací mail. Byla-li záloha uhrazena včas, připojíme organizační informace; to znamená, že do kurzu jste byla zařazena a s vaší účastí počítáme.

Doklady pro pojišťovnu. Proti zaplacení doplatku vám lektorka vystaví Příjmový doklad. Jestliže se rozhodnete vaší zdravotní pojišťovnu o příspěvek požádat, pak pojišťovně předložíte oba doklady, tedy fakturu a potvrzení.

POZOR!  Zaplacená záloha je nevratná, a to bez ohledu na důvod, který k vaší účasti vedl, i v případě, že se z účasti předem řádně omluvíte. Z toho důvodu se na náš kurz přihlaste a zálohu zaplaťte jen v případě, že jste opravdu rozhodnuti kurz u nás absolvovat. Zálohy vracíme pouze v případě, že kurz zruší pořadatel (lektorka).

Přihlášení na poslední chvíli. Pokud se na kurz přihlásíte těsně před termínem konání kurzu (2 dny a méně), vaše zálohová platba by už nestačila včas dorazit na účet, a tak bude nutné celou částku 1500 Kč uhradit najednou v hotovosti na místě. Na kurz se normálně přihlaste online přihláškou, my se poté s vámi spojíme (nejspíše telefonicky) a vaší účast (příp. neúčast) s vámi domluvíme.

Omlouváme se všem za toto nepopulární opatření (nevratné zálohy), ale je to jediné řešení, jak zabránit lehkovážným přihlašováním.

Přispívání zdravotních pojišťoven

Některé zdravotní pojišťovny v rámci svých příspěvkových programů nabízejí svým klientům finanční příspěvek na úhradu platby za absolvovaný předporodní kurz. Zjistěte si, zda a za jakých podmínek vaše pojišťovna na tyto kurzy přispívá, a pokud jste zjistili, že přispívá, příspěvek využijte (bývá dosti vysoký, obvykle 1000 Kč, a to už stojí zato!). Vyžádejte si od nás řádnou fakturu za uhrazení zálohové platby a předložte ji pojišťovně spolu s Příjmovým dokladem o zaplacení doplatku, který vám vydá lektorka na kurzu.

Zrušení účasti na kurzu

Jestliže v průběhu doby zjistíte, že se kurzu nebudete moci zúčastnit, naléhavě vás žádáme, abyste nám to co nejdříve oznámili buď e-mailem na info@pdcap.cz nebo esemeskou na č. 602 958 396 nebo 723 771 043. To proto, abychom mohli vaše místo ihned uvolnit dalším zájemkyním a nezůstalo na kurzu prázdné. Nemusíte udávat důvod. Děkujeme.

Váš partner na předporodním kurzu

Kurz můžete absolvovat sama nebo s partnerem, záleží na vaší volbě.

Účast partnera na kurzu je účelná v případě, že plánujete jeho přítomnost u svého porodu (ať doma nebo v porodnici). Část našeho kurzu je věnovaná právě roli partnera u porodu.

Vaším partnerem na kurzu nemůže být dula, lékař nebo porodní asistentka.

Vzhledem k omezené kapacitě místnosti si můžete na kurz přivést jednu doprovázející osobu.

Přivedete-li si na kurz jako partnera vašeho manžela nebo otce vašeho očekávaného dítěte, nebude za kurz platit nic (má účast zdarma). Všichni ostatní musí kurz hradit v plné výši.
Toto opatření jsme byli nuceni zavést poté, co některé účastnice zneužily bezplatné účasti partnera na kurzu tím, že si na kurz jako partnera přivedly těhotnou kamarádku (sestru, kolegyni z práce...), aby se tato vyhnula platbě kurzovného.

Přítomnost dětí na předporodním kurzu

Aby nebyl rušen průběh kurzu, není dovoleno brát si sebou do kurzovní místnosti děti. Musíte si zajistit jejich hlídání mimo objekt kliniky.

Přítomnost psů na předporodním kurzu

Jelikož je naše poradna umístěná ve zdravotnickém zařízení, není vstup psům do budovy povolen.

Předporodní kurzy vedené v anglickém jazyce

V poslední době zaznamenáváme růst zájmu cizinek (nebo spíše Češek, jejichž partner je cizinec) o služby porodního domu. Všechny služby v Porodním domě U čápa jsou standardně vedeny v českém jazyce, ale mohou být bezproblémově vedeny i v jazyce anglickém. To platí i pro předporodní kurzy.

Zájem o předporodní kurzy vedené v angličtině je však minimální: přihlásí se tak jedna, max. dvě zájemkyně za půl roku, a to nestačí k ustavení skupinového kurzu. A tak, aby zájemkyně o „anglický“ kurz nepřišly, řešíme to kurzem individuálním (o individuálních kurzech povídáme podrobně na záložce Forma kurzu, třetí shora).

Jestliže máte o předporodní kurz vedený v angličtině zájem, přihlaste se na něj prostřednictvím online přihlášky (klikněte na poslední záložku Přihláška na kurz), v sekci Mám zájem o kurz vyberte položku „individuální”, ve volbě jazyka vyberte „v angličtině“ a přihlášku odešlete. Lektorka se Vám pak ozve buď e-mailem nebo telefonicky a domluví si s Vámi termín.

Lektorka. Kurzy v anglickém jazyce vede porodní asistentka Zuzana Štromerová, BSc.

Lektorka kurzu

Předporodní kurzy v naší poradně vede porodní asistentka Zuzana Štromerová, BSc.

Zuzana ŠtromerováZuzana Štromerová je velice zkušená porodní asistentka s více než 30 letou praxí v oboru, z toho 15 let na porodním sále v pražském Ústavu pro péči o matku a dítě, a 16 let jako soukromá porodní asistentka. Při péči o klientky ve své soukromé praxi uplatňuje vědomosti a zkušenosti, které načerpala absolvováním odborných kurzů, účastí na mezinárodních odborných konferencích a kongresech, a při stážích a pracovních návštěvách porodnic, porodních domů a soukromých porodních asistentek v řadě západoevropských zemí, kde ženy mají právo vybrat si poskytovatele, místo a způsob porodu, a kde porodní asistentky mají dokonce zákonnou povinnost poskytnout rodící ženě odbornou péči během porodu, bez ohledu na místo, kde se porod odehrává. Počet klientek za dobu své soukromé praxe přesáhl už tisícovku; ženám radí a pečuje o ně během jejich těhotenství, doprovází je k porodu do nemocnice a pečuje o ně při porodu doma. Řadu porodních asistentek, které dnes provozují soukromou praxi, pro tuto činnost prostřednictvím speciálních odborných kurzů vyškolila právě Zuzana Štromerová.

Více o Zuzaně Štromerové:
Podrobný profesní profil
Přerod z nemocniční na soukromou PA
Činnost v České asociaci porodních asistentek
Cena Kolumbijské univerzity
Stipendium Ashoka

Termíny skupinových předporodních kurzů

Naše skupinové kurzy se konají pravidelně jednou za měsíc, a pokud tomu nebrání nějaké vnější okolnosti, vždy první sobotu v měsíci. Termíny však vypisujeme na dva, maximálně na tři měsíce dopředu, a to proto, že jen v tomto horizontu můžeme vypsané termíny stoprocentně zaručit. Další termíny se dají odvodit podle pravidla „první soboty v měsíci” (nezávazně). V přehledu termínů níže uvádíme jen termíny závazné. Takže pokud by se vám hodil termín, který v tabulce ještě není uveden, sledujte tuto stránku a jakmile se v ní „váš” termín objeví, hned se na něj přihlaste (zájem je veliký).

Jakmile se sobotní termín naplní, otevíráme nový kurz hned druhý den v neděli. Naplní-li se i neděle, otevíráme další termín v sobotu o dva týdny později, příp. i v neděli, naplní-li se i sobota.

Nejbližší závazné termíny našich skupinových kurzů jsou:

     4.3.   5.3.    1.4.     2.4.    20.4.
Zeleně  jsou vyznačeny termíny, které mají ještě volná místa, a lze se na ně přihlásit.
Šedě     jsou vyznačeny termíny, které jsou již plné, a nelze se již na ně přihlásit.
Další (závazné) termíny zde budou vyznačeny, jakmile budou stanoveny.

Na kurz se lze přihlásit výhradně prostřednictvím online přihlášky, kterou najdete na poslední záložce Přihláška na kurz. Přihlásit se lze pouze na zeleně vyznačené termíny (také jen ty budou v přihlášce přístupné).

Skupinové kurzy se konají, příhlásí-li se na daný termín alespoň dva páry (viz záložka Podmínka konání kurzu).

Přihlášení na předporodní kurz

Jestliže byste rádi předporodní kurz absolvovali právě u nás (u porodní asistentky Zuzany Štromerové), klikněte na následující tlačítko. Zobrazí se vám formulář přihlášky, který vyplňte a odešlete.

O tom, že jsme vaší přihlášku přijali, posíláme e-mailem vyrozumění. Pokud vám do tří dnů toto vyrozumění nepřijde, napište nám o tom na info@pdcap.cz.

Jestliže se vám nedaří přihlášku odeslat, přihlaste se na kurz e-mailem na info@pdcap.cz. Do zprávy uveďte všechny údaje požadované ve formuláři online přihlášky.

Druhým povoláním tlumočnice a překladatelka.
Vzdělání v oboru:
  - Státní zkouška z anglického jazyka (1991)
  - Kurz konferenčního tlumočení (1992)
  - Kurz simultánního a konsekutivního tlumočení na Filosofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze (1998)
Praxe v oboru:
  - 25 let tlumočnické a překladatelské činnosti
  - Přednášky a diskusní příspěvky na odborných konferencích a kongresech konaných v zahraničí
  - Dlouholetá činnost ve výboru středoevropského regionu ICM
  - Tlumočení zahraničních přednášejících a lektorů
  - Překlady odborných publikací