Logo Porodního domu U čápa
Porodní dům U čápa, o.p.s.
nestátní nezisková organizace založená ve formě obecně prospěšné společnosti, která
usiluje o návrat přirozených porodů do českého porodnictví
 

Porod koncem pánevním a porod dvojčat

Práce porodní asistentky v neobvyklých situacích

Dvoudenní seminář s Barbarou Kosfeld

 

Datum:  19. a 20. října 2021 (úterý a středa)
Místo konání: Hotel Globus, Praha 4, Horní Roztyly
Cílová skupina: Porodní asistentky, vyučující porodní asistence, studentky porodní asistence,
lékaři – porodníci.
Porodní asistentky pracující v porodnicích jsou obzvláště vítány.
Lektorka: Barbara Kosfeld, MA, MSc, MgA, MBA
Moderátorka: Zuzana Štromerová, BSc., ředitelka pořádajícího Porodního domu U čápa
Pracovní jazyk: Angličtina. Do češtiny tlumočí Zuzana Štromerová.
Počet účastníků: max. 25

 

Neobvyklé situace v práci porodní asistentky

Rozsah činností porodní asistentky stanovený vyhláškou MZČR č. 55/2011 Sb., je velký. Porodní asistentce je v § 5, odst. 1, písm. f) této vyhlášky dovoleno také

připravovat rodičku k porodu, pečovat o ni ve všech dobách porodních a vést fyziologický porod, včetně případného nástřihu hráze, v neodkladných případech vést i porod v poloze koncem pánevním; neodkladným případem se rozumí vyšetřovací nebo léčebný výkon nezbytný k záchraně života nebo zdraví.

U porodu koncem pánevním se může porodní asistentka naskytnout náhodou. Může se dostat do situace, kdy si s touto neobvyklou situací bude muset sama poradit. Pravděpodobnější ale je, že se setká s těhotnou ženou, která ji požádá o informace týkající se porodu koncem pánevním, aby se mohla rozhodnout, jaký způsob porodu by ráda prožila.

A podobné je to i s dvojčaty. Zde se nejedná jen o způsob porodu, ale i o způsob doprovázení ženy během těhotenství. Porodní asistentka by měla poskytnout ženě účinné a účelné informace, aby se pravděpodobnost předčasného porodu dvojčat snížila na minimum. A stejně tak, jako ženy s dítětem v poloze koncem pánevním může zajímat přirozený porod koncem pánevním, tak i ženy s dvojčaty může zajímat přirozený průběh porodu dvojčat. Porodní asistentka by měla být schopna ženám situaci vysvětlit, poučit je a poradit, co ony samy mohou udělat pro zdravý a zdárný průběh porodu.

V semináři, který vám nabízíme,
  • budete mít možnost hlouběji proniknout do specifických bezpečných praktik, používaných porodními asistentkami v době předtechnické, ověřených moderním výzkumem a přenositelných do prostředí porodnic právě ve zmíněných neobvyklých situacích,
  • budete mít možnost sdílet své zkušenosti z prostředí porodnice s komunitními porodními asistentkami (učení sdílením),
  • se budeme bavit o různých způsobech péče i poskytování pomoci ve zmiňovaných neobvyklých situacích,
  • budeme hledat efektivní způsob mezioborové komunikace (porodní asistentka pracující v porodnici vs komunitní porodní asistentka, porodní asistentka vs lékař, porodní asistentka vs doprovod ženy).

Seminář je pojímán jako celek, proto neuvádíme rozpis a program jednotlivých dnů. Z toho důvodu také není možné vybrat si účast pouze na jeden den semináře.

Důležitá opatření v době covidové

Konkrétní podmínky a požadavky se budou odvíjet od aktuálních nařízení Ministerstva zdravotnictví. Je možné, že:

  • účast na kurzu bude možná jen s negativním PCR nebo antigenním testem nebo potvrzením o očkování či prodělaném Covidu.
  • účastníci si budou muset chránit nos a ústa respirátorem.

Účast dětí na semináři

Účast dětí na semináři není možná, protože nemáme možnost zajistit jejich hlídání.

Kdo je Barbara Kosfeld


Barbara Kosfeld, MA, MSc, MgA, MBA
německá porodní asistentka, konzultantka, poradkyně a lektorka v oblasti porodnictví

 

Paní Kosfeld je ojedinělá porodní asistentka v Evropě: její absolutní předností jsou vysoké odborné znalosti, hluboká praxe a praktické zkušenosti v oblasti primární porodnické péče spojené se schopností předat informace uceleným a přehledným způsobem. Její schopnost vysvětlit návaznost a kombinaci faktů a začlenit kombinaci příčiny a následku v celé šíři probírané látky je pro výuku bezpečné poskytované péče zcela zásadní. Díky tomu lze již z průběhu těhotenství „přečíst“ očekávaný průběh porodu. To je přesně to, co zaběhnutý vzdělávací systém pro porodní asistentky a porodníky nedělá.

Paní Kosfeld vystudovala v magisterském programu srovnávací literaturu. Prošla výcvikem porodních asistentek, které působily ještě za druhé světové války. Získala tak vědomosti z doby, kdy ještě nebyla zavedena porodnická technika. Paní Kosfeld má tudíž jedinečnou možnost kombinovat vědomosti tradičních porodních asistentek s poznáním současné moderní vědy. Po tomto čtyřletém studiu a následné tříleté odborné přípravě v nemocnici se stala porodní asistentkou (1989). V roce 1994 založila ve městě Aachen (Cáchy) první praxi porodních asistentek a o tři roky později porodní dům PEGASUS. Za další rok rozšířila porodní dům o Zentrum Akademii, vzdělávací středisko pro porodní asistentky. V roce 2000 zorganizovala první Evropský kongres porodních asistentek o mimonemocničním porodnictví, které se konalo rovněž v Aachenu.

V Německu, Belgii a dalších evropských zemích působí jako poradkyně, konzultantka a lektorka. Gynekologickým a porodnickým oddělením v nemocnicích radí při restrukturalizaci jejich pracovních týmů, při zavádění nových systémů a při přestavbě porodních sálů. Porodním asistentkám radí při zakládání soukromé praxe. Své vzdělávací semináře vede v Německu, Rakousku a Švýcarsku. Od roku 2002 působí také v České republice, kde aktivně spolupracuje s pražským Porodním domem U čápa: každoročně zde vede mimořádně úspěšné odborné kurzy a semináře pro české a slovenské porodní asistentky. Své semináře věnuje zrcadlení historicky ověřené praxe s výsledky novodobých výzkumů. Zdůrazňuje odpovědnost porodních asistentek za vlastní práci a jejich důležitou úlohu v podpoře zdraví žen, jejich dětí a celých rodin.

V komunitním prostředí v rámci primární porodnické péče pracovala přes 25 let. Za dobu svého působení mimo nemocnici asistovala u porodu více než 1500 dětí včetně porodů koncem pánevním a dvojčat.

Od roku 2012 se věnuje studiu staré literatury pro porodní asistentky (učebnice ze 17. až 19. století). Aplikací pradávné moudrosti porodních babiček se snaží oživit a šířit umění porodních asistentek.

Registrační poplatek

Lékaři a porodní asistentky 6 900 Kč
270 €

 

Přihlášení na seminář je platné až po zaplacení registračního poplatku.

Registrační poplatek zahrnuje účast na odborném programu, občerstvení o přestávkách a oběd po oba dny.

Registrační poplatek je přenosný: pokud zjistíte, že se semináře nemůžete zúčastnit a poplatek jste již zaplatili, můžete za sebe vyslat náhradníka. Ten musí vyplnit online přihlášku, finančně se vyrovnáte mezi sebou. Náhradníka nelze vyslat jen na 1 den.

Stornopoplatky

Uhradíte-li seminář a svou účast zrušíte v době

  • do 10.10.2021, bude Vám vrácena zaplacená částka snížená o stornovací poplatek ve výši 25 %.
  • po 10.10.2021, nebo se na seminář nedostavíte, bude výše stornopoplatku 100 %.

V případě případného znovuvyhlášení nouzového stavu nebo zákazu pořádání hromadných akcí v průběhu 30 dnů před pořádáním našeho semináře, bude vrácená částka ponížena o 15 %. Takto získané finanční prostředky by pak byly použity k úhradě stornopoplatků za zrušenou rezervaci prostor a k úhradě nezbytných administrativních úkonů nutných pro uspořádání semináře.

Přihláška

Na seminář se přihlaste zde.