Logo Porodního domu U čápa
Porodní dům U čápa, o.p.s.
nestátní nezisková organizace založená ve formě obecně prospěšné společnosti, která
usiluje o návrat přirozených porodů do českého porodnictví
 

Ceník služeb Porodního domu U čápa

Vzhledem k tomu, že v České republice zdravotní pojišťovny dosud nehradí péči poskytovanou soukromými porodními asistentkami, je za všechny služby poskytované porodní asistentkou Porodního domu U čápa vyžadována přímá platba.

U služeb, které mají připojený čas trvání, platí cena za uvedenou časovou jednotku. Přesáhne-li délka poskytnutí služby uvedený čas, je platba úměrná skutečné době trvání služby (např. hodinová konzultace v poradně stojí 400 Kč, pak hodina a půl bude stát 600 Kč, dvě hodiny 800 Kč atd). Výjimkou z tohoto pravidla jsou celodenní skupinové kurzy, které mají stanovenou pevnou cenu.

Některé služby poskytuje porodní asistentka v poradně (tabulka A), některé v domácím prostředí klientky (tabulka B). Výjimku tvoří Individuální kurzy, u kterých si místo konání může klientka zvolit.

A. Služby poskytované v poradně

Těhotenská poradna (30 minut) 250 Kč
Individuální konzultace v těhotenství (60 minut) 400 Kč
Individuální kurz Předporodní přípravy, Porodní přání a Úlevové a porodní pozice (60 minut) 400 Kč
Skupinový kurz předporodní přípravy (celodenní) 1 500 Kč

Klientka si do poradny může přivést jednu doprovázející osobu. Pokud je touto osobou manžel nebo otec očekávaného dítěte, neplatí za svou účast nic, ostatní platí plnou cenu (netýká se malých dětí).

 

B. Služby poskytované mimo poradnu

Jelikož jsou všechny služby poskytované mimo poradnu spojené s cestováním porodní asistentky vlastním autem do místa bydliště klientky a zpět, je účtováno dopravné. Dopravné (viz tabulka C) je nutno připočítat k cenám uvedeným v následující tabulce.


Individuální kurz (60 minut)
Individuální kurzy Příprava k porodu, Porodní přání, Úlevové a porodní pozice.
500 Kč
Péče porodní asistentky během 1. doby porodní
Cena zahrnuje telefonické konzultace na počátku porodu a odbornou péči PA v domácím prostředí klientky.
4 000 Kč
Doprovod porodní asistentky k porodu do nemocnice
Cena zahrnuje telefonické konzultace na počátku porodu, odbornou péči PA v domácím prostředí klientky během 1. doby porodní, společný přejezd do porodnice a společný pobyt v porodnici na porodním sále během porodu.
6 500 Kč
Péče porodní asistentky během porodu v domácím prostředí klientky
Cena zahrnuje telefonické konzultace na počátku porodu, odbornou péči PA během porodu v domácím prostředí klientky, administrativní úkony spojené s porodem a jednu kontrolní návštěvu následující den po porodu.
8 000 Kč
Příjezd porodní asistentky po porodu placenty
Cena zahrnuje kontrolu a ošetření matky a novorozence v domácím prostředí klientky + administrativní úkony + jednu kontrolní návštěvu následující den po porodu.
6 000 Kč
Vyžádaná návštěva (60 minut)
Cena zahrnuje buď návštěvu PA v domácím prostředí klientky vyžádanou nad rámec standardní péče, nebo návštěvu PA buď na začátku porodu nebo druhý den po porodu, který neproběhl s porodní asistentkou Porodního domu U čápa.
500 Kč
Konzultace po porodu (60 minut)
Konzultace po porodu v domácím prostředí klientky.
500 Kč

 

C. Dopravné

Doprava porodní asistentky vlastním autem do místa bydliště klientky a zpět –  na území Prahy 10 Kč / km
 mimo Prahu 7 Kč / km

Pozn. Jelikož se služby poskytované porodními asistentkami přizpůsobují změnám právních a ekonomických podmínek porodních asistentek při poskytování jejich péče a také rozšiřujícím se specifickým potřebám žen (klientek), přizpůsobuje se v souladu s těmito změnami i obsah tohoto ceníku (položky i ceny).