Logo Porodního domu U čápa
Porodní dům U čápa, o.p.s.
nestátní nezisková organizace založená ve formě obecně prospěšné společnosti, která
usiluje o návrat přirozených porodů do českého porodnictví
 

Ceník služeb Porodního domu U čápa

Vzhledem k tomu, že v České republice zdravotní pojišťovny nehradí péči poskytovanou soukromými porodními asistentkami, je za všechny služby poskytované porodní asistentkou Porodního domu U čápa vyžadována přímá platba.

U všech služeb je možné (se souhlasem porodní asistentky) provést platbu namísto v hotovosti elektronicky (poukázáním příslušné částky mobilním telefonem na účet porodní asistentky).

Protože všechny poskytované služby jsou spojené s cestováním porodní asistentky vlastním autem do místa bydliště klientky a zpět (u doprovodů do nemocnice ještě i z místa bydliště klientky do nemocnice a odtud zpět k sobě domů), připočítává se k cenám za tyto služby dopravné. Podrobnosti týkající se dopravného si přečtěte v tabulce na konci této stránky.


Individuální předporodní kurz Trvá 2 hodiny.
Individuální kurz přípravy k porodu.
1 200 Kč
Péče porodní asistentky během 1. doby porodní
Cena zahrnuje pohotovost porodní asistentky v období před blížícím se termínem porodu, telefonické konzultace na počátku porodu a odbornou péči PA v domácím prostředí klientky během 1. doby porodní.
8 000 Kč
*  Doprovod porodní asistentky k porodu do nemocnice
Cena zahrnuje pohotovost porodní asistentky v období před blížícím se termínem porodu, telefonické konzultace na počátku porodu, odbornou péči v domácím prostředí klientky během 1. doby porodní, společný přejezd do porodnice a společný pobyt v porodnici na porodním sále během porodu.
Platba je rozdělena na dvě části : zálohu 8000 Kč v hotovosti a doplatek 1000 Kč + dopravné (podrobnosti o způsobu této platby hned pod touto tabulkou).
9 000 Kč
*  Péče porodní asistentky během porodu v domácím prostředí klientky
Cena zahrnuje pohotovost porodní asistentky v období před blížícím se termínem porodu, telefonické konzultace na počátku porodu, odbornou péči PA během porodu v domácím prostředí klientky, administrativní úkony spojené s porodem a jednu kontrolní domácí návštěvu následující den po porodu.
Platba je rozdělena na dvě části (podrobnosti hned pod touto tabulkou): zálohu 8000 Kč v hotovosti a doplatek 4000 Kč + dopravné (podrobnosti o způsobu této platby hned pod touto tabulkou).
12 000 Kč
*  Příjezd porodní asistentky po porodu placenty
Cena zahrnuje pohotovost porodní asistentky v období před blížícím se termínem porodu, kontrolu a ošetření matky a novorozence v domácím prostředí klientky + administrativní úkony + jednu kontrolní domácí návštěvu následující den po porodu.
Platba je rozdělena na dvě části: zálohu 8000 Kč v hotovosti a doplatek 2000 Kč + dopravné ((podrobnosti o způsobu této platby hned pod touto tabulkou)
.
10 000 Kč
Vyžádaná návštěva (60 minut)
Cena zahrnuje návštěvu PA v domácím prostředí klientky vyžádanou buď během těhotenství, nebo na začátku porodu či po porodu, který neproběhl s porodní asistentkou Porodního domu U čápa, příp. vyžádanou nad rámec standardní péče.
600 Kč
Konzultace po porodu (60 minut)
Konzultace po porodu v domácím prostředí klientky.
500 Kč

Položky označené  * :
Stejně jako u předporodních kurzů, zavedli jsme i pro poskytování péče porodní asistentky během porodu nevratnou zálohovou platbu. K tomuto opatření nás dovedlo chování mnohých klientek:
Tyto ženy si v našem porodním domě objednaly službu Porod doma nebo Doprovod k porodu do porodnice. Během svého těhotenství docházely do naší poradny k porodní asistentce a připravovaly se s ní na porod, u kterého si ji přály mít. S blížícím se termínem porodu se však rozhodly porodit buď doma samy, nebo odjet samy do porodnice, nebo (nejčastější případ) při nastupujícím porodu porodní asistentku zavolaly (obvykle uprostřed noci a někdy i několikrát) a po telefonu z ní čerpaly rady ohledně své aktuální situace, ale pak se rozhodly dokončit porod doma buď samy, nebo odjet samy do porodnice. Mnohé se přitom ani neobtěžovaly toto své rozhodnutí porodní asistence oznámit; porodní asistentka pak to, že žena již porodila (doma nebo v porodnici), zjistila až zpětným dotazem...
Tyto ženy vyžadují připravenost (pohotovost) porodní asistentky v období blížícího se termínu jejich porodu, a pokud jejich předem domluvenou péči ze své vůle nevyužijí, vyvolají v porodní asistentce pocit zbytečně držené „pohotovostní služby”, přerušený spánek, připravenost k odjezdu apod. Vzhledem k tomu, že počet těchto „případů” v poslední době narůstal, byli jsme nuceni zavést toto opatření. Zavedení nevratné zálohy má povzbudit odpovědnost klientek vůči porodní asistentce a uhradit její pohotovost a rady poskytované po telefonu.
Zavedná opatření se týkají pouze služeb označených v předchozí tabulce symbolem *. U těchto služeb se platí jednotná záloha ve výši 8 000 Kč, kterou klientka zaplatí na konci 37. týdne těhotenství.
Jestliže klientka péči porodní asistentky využije v plném rozsahu, zaplatí po porodu jen doplatek + dopravné.
Jestliže klientka zaplatí zálohu a poté se rozhodne péči porodní asistentky dále nevyužít (rozhodne se porodit doma sama nebo chce do porodnice odjet sama apod.), záloha propadá ve prospěch porodní asistentky. Jestliže porodní asistentka už přitom absolvovala cestu ke klientce nebo do nemocnice (klientka se během cesty nebo po příjezdu k ní nebo do nemocnice rozhodne péči porodní asistentky dále nevyužít), klientka uhradí dopravné.
Porodní asistentka vrací zálohovou platbu pouze v případě, že se k porodu klientky nedostaví z vlastní viny, např. náhle onemocní nebo zrovna asistuje u porodu jiné ženy.

 

C. Dopravné

Všechny poskytované služby jsou spojené s cestováním porodní asistentky vlastním autem do místa bydliště klientky a zpět (u doprovodu ještě i do nemocnice), proto se k cenám za tyto služby připočítává dopravné.

Pozor!  Doprava není součástí poskytované služby a proto se hradí zvlášť!
Cestu ke klientce k ní domů nebo s ní (za ní) do nemocnice uskuteční porodní asistentka vždy na přání klientky nebo s jejím souhlasem.

 

Cena za dopravu

 na území Prahy a jejím nejbližším okolí 12 Kč / km
 mimo Prahu (vzdálenější cíle) 10 Kč / km

 

Pozn. Jelikož se služby poskytované porodními asistentkami přizpůsobují změnám právních a ekonomických podmínek při poskytování jejich péče a také rozšiřujícím se specifickým potřebám žen (klientek), přizpůsobuje se v souladu s těmito změnami i obsah tohoto ceníku (nabízené služby a ceny).