Logo Porodního domu U čápa
Porodní dům U čápa, o.p.s.
nestátní nezisková organizace založená ve formě obecně prospěšné společnosti, která
usiluje o návrat přirozených porodů do českého porodnictví
 

Ceník služeb Porodního domu U čápa

Vzhledem k tomu, že v České republice zdravotní pojišťovny nehradí péči poskytovanou soukromými porodními asistentkami, je za všechny služby poskytované porodní asistentkou Porodního domu U čápa vyžadována přímá platba.

U služeb, které mají připojený čas trvání v hodinách či minutách, platí cena za uvedený čas. To znamená, že platba je úměrná skutečné době trvání služby, např. stojí-li hodinová konzultace v poradně 400 Kč, pak hodina a půl bude stát 600 Kč, dvě hodiny 800 Kč atd.

Některé služby poskytuje porodní asistentka v poradně (tabulka A), některé v domácím prostředí klientky (tabulka B). U individuálních kurzů si místo konání může klientka sama zvolit. U služeb poskytovaných mimo poradnu se připočítává dopravné, viz tabulka C.

A. Služby poskytované v poradně

Těhotenská poradna 30 minut, platí se v hotovosti na místě. 250 Kč
Individuální konzultace v těhotenství 60 minut, platí se v hotovosti na místě. 400 Kč
Individuální předporodní kurz 60 minut, platí se v hotovosti na místě. 500 Kč
Skupinový předporodní kurz (celý den)
Platba je rozdělena na dvě části: záloha 800 Kč předem na účet, doplatek 1000 Kč v hotovosti na kurzu.
1 800 Kč

Klientka si do poradny může přivést jednu doprovázející osobu jako doprovod. Pokud je touto osobou manžel nebo otec očekávaného dítěte, neplatí za svou účast nic, ostatní platí plnou cenu (netýká se malých dětí).

 

B. Služby poskytované mimo poradnu (zpravidla v domácím prostředí klientky)

Všechny služby poskytované mimo poradnu jsou spojené s cestováním porodní asistentky vlastním autem do místa bydliště klientky (a příp. do nemocnice) a zpět; z toho důvodu se k cenám za tyto služby připočítává dopravné (viz tabulka C).


Individuální předporodní kurz (60 minut)
Individuální kurz přípravy k porodu.
600 Kč
Péče porodní asistentky během 1. doby porodní
Cena zahrnuje telefonické konzultace na počátku porodu a odbornou péči PA v domácím prostředí klientky.
4 000 Kč
Doprovod porodní asistentky k porodu do nemocnice *)
Cena zahrnuje telefonické konzultace na počátku porodu, odbornou péči PA v domácím prostředí klientky během 1. doby porodní, společný přejezd do porodnice a společný pobyt v porodnici na porodním sále během porodu.
Platba je rozdělena na dvě části (podrobnosti hned pod touto tabulkou): zálohu 4000 Kč v hotovosti a doplatek 4000 Kč + dopravné.
8 000 Kč
Péče porodní asistentky během porodu v domácím prostředí klientky *)
Cena zahrnuje telefonické konzultace na počátku porodu, odbornou péči PA během porodu v domácím prostředí klientky, administrativní úkony spojené s porodem a jednu kontrolní domácí návštěvu následující den po porodu.
Platba je rozdělena na dvě části (podrobnosti hned pod touto tabulkou): zálohu 4000 Kč v hotovosti a doplatek 6000 Kč + dopravné.
.
10 000 Kč
Příjezd porodní asistentky po porodu placenty *)
Cena zahrnuje kontrolu a ošetření matky a novorozence v domácím prostředí klientky + administrativní úkony + jednu kontrolní domácí návštěvu následující den po porodu.
Platba je rozdělena na dvě části (podrobnosti hned pod touto tabulkou): zálohu 4000 Kč v hotovosti a doplatek 2000 Kč + dopravné.
6 000 Kč
Vyžádaná návštěva (60 minut)
Cena zahrnuje návštěvu PA v domácím prostředí klientky vyžádanou buď během těhotenství, nebo na začátku porodu či po porodu, který neproběhl s porodní asistentkou Porodního domu U čápa, příp. vyžádanou nad rámec standardní péče.
500 Kč
Konzultace po porodu (60 minut)
Konzultace po porodu v domácím prostředí klientky.
500 Kč

*)  Stejně jako u předporodních kurzů a kurzů pro porodní asistentky, zavedli jsme i pro poskytování péče porodní asistentky       během porodu nevratnou zálohovou platbu. K tomuto opatření nás dovedlo chování některých klientek:
Tyto ženy si v našem porodním domě objednaly službu Porod doma nebo Doprovod k porodu do porodnice. Během svého těhotenství docházely do poradny k porodní asistentce a připravovaly se s ní na porod, u kterého si ji přály mít. Při nastupujícím porodu porodní asistentku zavolaly (obvykle uprostřed noci) a po telefonu z ní čerpaly rady ohledně své aktuální situace. K vlastnímu porodu ji však už nezavolaly. Rozhodly se buď porodit doma samy, nebo se rozhodly odjet do porodnice, nebo porodily jen s dulou, příp. s jinou porodní asistentkou. Většina se přitom ani neobtěžovala změnu svého rozhodnutí porodní asistence oznámit. Porodní asistentka pak to, že žena již porodila, zjistila až zpětným dotazem...
Tyto ženy na jedné straně vyžadují připravenost (pohotovost) porodní asistentky v období termínu jejich porodu, na druhé straně tím, že jejich předem domluvenou péči jednostranně v poslední chvíli nevyužijí nebo ji zruší, vyvolají v porodní asistentce pocit zbytečně držené „pohotovostní služby”. Vzhledem k tomu, že počet těchto „případů” v poslední době narůstal, bylo nutno sáhnout k tomuto opatření. Zavedení nevratné zálohy má tedy povzbudit odpovědnost klientek vůči porodní asistentce.
Výše zálohové platby je u služeb označených symbolem *) 4 000 Kč, kterou žena zaplatí na konci 37. týdne těhotenství. Jestliže žena využije péči porodní asistentky až do úplného závěru svého porodu, zaplatí (po ukončení péče) pouze doplatek (plus dopravné). Jestliže se žena poté rozhodne objednanou službu nevyužít, záloha propadá ve prospěch porodní asistentky.
Zálohová platba bude vrácena pouze v případě, že se porodní asistentka k porodu nedostaví z vlastní viny (náhlé onemocnění, asistence u porodu jiné ženy, dopravní komplikace aj).

 

C. Dopravné

Doprava porodní asistentky vlastním autem  na území Prahy a nejbližším okolí 10 Kč / km
do místa bydliště klientky a zpět  mimo Prahu (vzdálenější cíle) 7 Kč / km

 

Pozn. Jelikož se služby poskytované porodními asistentkami přizpůsobují změnám právních a ekonomických podmínek porodních asistentek při poskytování jejich péče a také rozšiřujícím se specifickým potřebám žen (klientek), přizpůsobuje se v souladu s těmito změnami i obsah tohoto ceníku (položky i ceny).