Logo Porodního domu U čápa
Porodní dům U čápa, o.p.s.
nestátní nezisková organizace založená ve formě obecně prospěšné společnosti, která
usiluje o návrat přirozených porodů do českého porodnictví
 

Ceník služeb Porodního domu U čápa

Vzhledem k tomu, že v České republice zdravotní pojišťovny nehradí péči poskytovanou soukromými porodními asistentkami, je za všechny služby poskytované porodní asistentkou Porodního domu U čápa vyžadována přímá platba.

U služeb, které mají připojený čas trvání, platí cena za uvedenou časovou jednotku. To znamená, že přesáhne-li délka poskytnutí služby uvedený čas, je platba úměrná skutečné době trvání služby (např. stojí-li hodinová konzultace v poradně 400 Kč, pak hodina a půl bude stát 600 Kč, dvě hodiny 800 Kč atd). Výjimkou z tohoto pravidla jsou celodenní skupinové kurzy, které mají stanovenou pevnou cenu.

Některé služby poskytuje porodní asistentka v poradně (tabulka A), některé v domácím prostředí klientky (tabulka B). Výjimku tvoří Individuální kurzy, u kterých si místo konání může klientka zvolit.

A. Služby poskytované v poradně

Těhotenská poradna (30 minut) 250 Kč
Individuální konzultace v těhotenství (60 minut) 400 Kč
Individuální předporodní kurz (60 minut) 400 Kč
Skupinový předporodní kurz (celý den)
Platba je rozdělena na dvě části: záloha 700 Kč předem na účet, doplatek 800 Kč v hotovosti přímo na kurzu.
1 500 Kč

Platby za konzultace, poradnu a individuální kurzy se hradí na místě, v hotovosti.

Klientka si do poradny může přivést jednu doprovázející osobu. Pokud je touto osobou manžel nebo otec očekávaného dítěte, neplatí za svou účast nic, ostatní platí plnou cenu (netýká se malých dětí).

 

B. Služby poskytované mimo poradnu (zpravidla v domácím prostředí klientky)

Jelikož jsou všechny služby poskytované mimo poradnu spojené s cestováním porodní asistentky vlastním autem do místa bydliště klientky a zpět, připočítává se k cenám za služby dopravné. Výše dopravného je uvedena v tabulce C.


Individuální předporodní kurz (60 minut)
Individuální kurz přípravy k porodu.
500 Kč
Péče porodní asistentky během 1. doby porodní
Cena zahrnuje telefonické konzultace na počátku porodu a odbornou péči PA v domácím prostředí klientky.
4 000 Kč
Doprovod porodní asistentky k porodu do nemocnice *)
Cena zahrnuje telefonické konzultace na počátku porodu, odbornou péči PA v domácím prostředí klientky během 1. doby porodní, společný přejezd do porodnice a společný pobyt v porodnici na porodním sále během porodu.
6 500 Kč
Péče porodní asistentky během porodu v domácím prostředí klientky *)
Cena zahrnuje telefonické konzultace na počátku porodu, odbornou péči PA během porodu v domácím prostředí klientky, administrativní úkony spojené s porodem a jednu kontrolní návštěvu následující den po porodu.
8 000 Kč
Příjezd porodní asistentky po porodu placenty *)
Cena zahrnuje kontrolu a ošetření matky a novorozence v domácím prostředí klientky + administrativní úkony + jednu kontrolní návštěvu následující den po porodu.
6 000 Kč
Vyžádaná návštěva (60 minut)
Cena zahrnuje návštěvu PA v domácím prostředí klientky vyžádanou buď během těhotenství, nebo na začátku porodu či po porodu, který neproběhl s porodní asistentkou Porodního domu U čápa, příp. vyžádanou nad rámec standardní péče.
500 Kč
Konzultace po porodu (60 minut)
Konzultace po porodu v domácím prostředí klientky.
500 Kč

*)  Stejně jako u předporodních kurzů a kurzů pro porodní asistentky, zavedli jsme i pro poskytování péče porodní asistentky       během porodu nevratnou zálohovou platbu. K tomuto opatření nás dovedlo chování některých klientek:
Tyto ženy si v našem porodním domě objednají službu porod doma nebo doprovod k porodu do porodnice. Během svého těhotenství docházejí do poradny k porodní asistentce a připravují se s ní na porod, u kterého si ji přejí mít. Těsně před porodem se však rozhodnou porodit doma samy, nebo odjet do porodnice samy, nebo si k porodu zavolají jinou porodní asistentku. Většina se přitom ani neobtěžuje změnu svého rozhodnutí porodní asistence oznámit. Některé klientky dokonce ještě při nastupujícím porodu porodní asistentku zavolají (obvykle uprostřed noci) a po telefonu s ní konzultují právě probíhající situaci a čerpají z ní rady, ale k porodu ji už nezavolají. Porodní asistentka pak to, že žena již porodila, zjistí až zpětným dotazem...
Tyto ženy na jedné straně vyžadují připravenost (pohotovost) porodní asistentky v období termínu jejich porodu, na druhé straně tím, že jejich předem domluvenou péči jednostranně a v poslední chvíli tiše zruší, vyvolají v porodní asistentce pocit bezohledného jednání klientky a zbytečně držené „pohotovostní služby”. Vzhledem k tomu, že počet těchto „případů” v poslední době začal narůstat, byli jsme nuceni sáhnout k tomuto opatření. Zavedení nevratné zálohové platby má tedy povzbudit odpovědnost klientek vůči porodní asistentce.
Výše zálohové platby je 4 000 Kč, kterou žena zaplatí na konci 37. týdne těhotenství. Jestliže žena využije péči porodní asistentky až do úplného závěru svého porodu, zaplatí (po ukončení péče) pouze doplatek.
Zálohová platba bude vrácena pouze v případě, že se porodní asistentka k porodu nedostaví z vlastní viny (náhlé onemocnění, asistence u porodu jiné ženy aj).

 

C. Dopravné

Doprava porodní asistentky vlastním autem  na území Prahy a nejbližším okolí 10 Kč / km
do místa bydliště klientky a zpět  mimo Prahu (vzdálenější cíle) 7 Kč / km

 

Pozn. Jelikož se služby poskytované porodními asistentkami přizpůsobují změnám právních a ekonomických podmínek porodních asistentek při poskytování jejich péče a také rozšiřujícím se specifickým potřebám žen (klientek), přizpůsobuje se v souladu s těmito změnami i obsah tohoto ceníku (položky i ceny).