Logo Porodního domu U čápa
Porodní dům U čápa, o.p.s.
nestátní nezisková organizace založená ve formě obecně prospěšné společnosti, která
usiluje o návrat přirozených porodů do českého porodnictví
 

Dvoudenní odborný seminář pro porodní asistentky a lékaře

Jak správně přečíst porod a následná bezpečná ranná poporodní péče

s lektorkou Barbarou Kosfeld z Německa

 

Datum:  26. a 27. října 2022  (středa a čtvrtek)
Místo konání: Hotel Globus, Praha 4, Horní Roztyly
Cílová skupina: Porodní asistentky, vyučující porodní asistence, studentky porodní asistence,
lékaři – porodníci, medici.
Lektorka: Barbara Kosfeld, MA, MSc, MgA, MBA
Moderátorka: Zuzana Štromerová, BSc., ředitelka pořádajícího Porodního domu U čápa
Pracovní jazyk: Angličtina. Do češtiny tlumočí Zuzana Štromerová.
Počet účastníků: max. 25

 

Co nás vedlo k uspořádání tohoto semináře

K uspořádání nás vedla zpětná vazba od porodních asistentek z praxe, nejen těch, které se opakovaně účastní našich seminářů.

Škola dá porodním asistentkám teoretickou průpravu. Avšak čím déle jsou v praxi, tím více zjišťují, jak odlišné jsou jednotlivé porody, co všechno ovlivňuje průběh porodu, jak je důležité rozvíjet schopnost pozorovat, hodnotit a kombinovat úkazy a příznaky, které se během porodního procesu objeví. I velmi zkušené porodní asistentky (i lékaři) se mohou při hodnocení postupu porodu dostat do slepé uličky, do situace, kdy si nejsou jisté nebo nesprávně vyhodnotily svá vyšetření. Nesprávné vyhodnocení pak může dovést k nesprávným závěrům a navržení nesprávného dalšího postupu.

Dalším impulsem je poptávka žen po službě, která v České republice v podstatě chybí, tj. následná péče porodní asistentky po propuštění z porodnice.

Ačkoli je v některých krajích České republiky, zvláště na Moravě, situace nepatrně lepší, ženy, které odcházejí z porodnice domů, nemají běžně dostupnou následnou péči porodní asistentky. Užitečná může být všem ženám, ale obzvláště ji potřebují ženy odcházející z porodnice dříve než za 72 hodin po porodu, a v podstatě všechny ženy, kterým se narodilo teprve první děťátko a nemohou využít zkušenosti z předchozího poporodního období.

Program semináře

Program je rozdělen na dvě části.

První den - Jak správně přečíst porod

Prognóza porodu začíná již během předporodní péče v těhotenství. V tomto ohledu nás bude nás zajímat:

 • Jaké možnosti k hodnocení zdravého průběhu těhotenství má porodní asistentka.
 • Jaká kritéria by si měla stanovit pro navržení optimální péče pro jednotlivé ženy.
 • Jak důležitý je odhad hmotnosti plodu pro prognózu průběhu porodu.
 • Sledování změny chování, polohy a postavení plodu ke konci těhotenství a příprava plodu k porodu.
 • Kritéria pro úspěšnou indukci porodu.

Hodnocení začátku a průběhu porodu. V tomto ohledu nás bude nás zajímat

 • správně provedené a správně zhodnocené vaginální vyšetření,
 • jak se při vaginálním vyšetření co nejlépe orientovat.

Druhý den – efektivní a bezpečná ranná poporodní péče poskytovaná v komunitním prostředí

 • Porodní asistentka jako individuální poskytovatelka péče.
 • Organizace poporodní péče poskytované skupinou porodních asistentek.
 • Poporodní péče nabízená nemocnicí v komunitním prostředí.

Probereme zásadní body, platné pro všechny výše zmíněné možnosti, které by měla porodní asistentka při poskytování poporodní péče dodržet. Patří mezi ně

 • sledování adaptace dítěte,
 • hodnocení novorozenecké žloutenky,
 • vedení ženy k netraumatizujícímu efektivnímu kojení,
 • podpora hojení případného porodního poranění,
 • rekonvalescence ženy po porodu,
 • zavinování dělohy,
 • návrat ženy k běžným denním činnostem.

Seminář je pojat jako celek, není tedy možné vybrat si účast pouze na jednom dni semináře.

Kdo je Barbara Kosfeld






Barbara Kosfeld, MA, MSc, MgA, MBA
německá porodní asistentka, konzultantka, poradkyně a lektorka v oblasti porodnictví

 

Paní Kosfeld je ojedinělá porodní asistentka v Evropě: její absolutní předností jsou vysoké odborné znalosti, hluboká praxe a praktické zkušenosti v oblasti primární porodnické péče spojené se schopností předat informace uceleným a přehledným způsobem. Její schopnost vysvětlit návaznost a kombinaci faktů a začlenit kombinaci příčiny a následku v celé šíři probírané látky je pro výuku bezpečné poskytované péče zcela zásadní. Díky tomu lze již z průběhu těhotenství „přečíst“ očekávaný průběh porodu. To je přesně to, co zaběhnutý vzdělávací systém pro porodní asistentky a porodníky nedělá.

Paní Kosfeld vystudovala v magisterském programu srovnávací literaturu. Prošla výcvikem porodních asistentek, které působily ještě za druhé světové války. Získala tak vědomosti z doby, kdy ještě nebyla zavedena porodnická technika. Paní Kosfeld je tak schopná kombinovat vědomosti tradičních porodních asistentek s poznáním současné moderní vědy. Po čtyřletém studiu a následné tříleté odborné přípravě v nemocnici se stala porodní asistentkou (1989). V roce 1994 založila ve městě Aachen (Cáchy) první praxi porodních asistentek a o tři roky později porodní dům PEGASUS. Za další rok rozšířila porodní dům o Zentrum Akademii, vzdělávací středisko pro porodní asistentky. V roce 2000 zorganizovala první Evropský kongres porodních asistentek o mimonemocničním porodnictví, které se konalo rovněž v Aachenu. V témže roce obdržela od regionu Cáchy cenu Vision Entrepreneurship Prize za své podnikatelské aktivity jako zakladatelka a manažerka prvního porodního centra v Cáchách. S cílem vybudovat systematickou výuku komunitních porodních asistentek se stala zakládající členkou Německé asociace pro domácí porodní asistenci. Je zakladatelkou a první učitelkou Tradičního umění porodní asistence a porodu v Evropě a je také vydavatelkou odborného časopisu LUCINA, věnovaný umění porodní asistence a porodu.

V Německu, Belgii a dalších evropských zemích působí jako poradkyně, konzultantka a lektorka. Gynekologickým a porodnickým oddělením v nemocnicích radí při restrukturalizaci jejich pracovních týmů, při zavádění nových systémů a při přestavbě porodních sálů. Porodním asistentkám radí při zakládání soukromé praxe. Své vzdělávací semináře vede v Německu, Rakousku a Švýcarsku. Od roku 2002 působí také v České republice, kde aktivně spolupracuje s pražským Porodním domem U čápa: každoročně zde vede mimořádně úspěšné odborné kurzy a semináře pro české a slovenské porodní asistentky. Své semináře věnuje zrcadlení historicky ověřené praxe s výsledky novodobých výzkumů. Zdůrazňuje odpovědnost porodních asistentek za vlastní práci a jejich důležitou úlohu v podpoře zdraví žen, jejich dětí a celých rodin.

V komunitním prostředí v rámci primární porodnické péče pracovala přes 25 let. Za dobu svého působení mimo nemocnici asistovala u porodu více než 1500 dětí včetně porodů koncem pánevním a dvojčat.

Od roku 2012 se věnuje studiu staré literatury pro porodní asistentky (učebnice ze 17. až 19. století). Aplikací pradávné moudrosti porodních babiček se snaží oživit a šířit umění porodních asistentek. Její lingvistické studie umožňují zpracovat a využít "staré" poznatky z porodní asistence a porodu v dnešní porodnické praxi.

Registrační poplatek

Přihlášení na seminář je platné až po zaplacení registračního poplatku.

  při platbě do 1.10.2022 při platbé po 1.10.2022
Lékaři a porodní asistentky 7 500 Kč
310 €
9 000 Kč
370 €
Medici a studentky PA 5 500 Kč
225 €
9 000 Kč
370 €

 

Registrační poplatek zahrnuje účast na odborném programu, občerstvení o přestávkách a obědy po oba dny.

Registrační poplatek je přenosný: pokud zjistíte, že se semináře nemůžete zúčastnit a poplatek jste již zaplatili, můžete za sebe vyslat náhradníka. Ten musí vyplnit online přihlášku, finančně se vyrovnáte mezi sebou. Náhradníka nelze vyslat jen na 1 den.

Stornopoplatky

Uhradíte-li seminář a svou účast zrušíte v době

 • do 15.10.2022, bude Vám vrácena zaplacená částka snížená o stornovací poplatek ve výši 25 %.
 • po 15.10.2022, nebo se na seminář nedostavíte, bude výše stornopoplatku 100 %.

V případě případného znovuvyhlášení nouzového stavu nebo zákazu pořádání hromadných akcí v průběhu 30 dnů před pořádáním našeho semináře, bude vrácená částka ponížena o 15 %. Takto získané finanční prostředky by byly použity k úhradě stornopoplatků za zrušenou rezervaci konferenčních prostor a k úhradě nezbytných administrativních úkonů nutných pro uspořádání semináře.

Opatření v době covidové

Konkrétní podmínky a požadavky se budou odvíjet od aktuální covidové situace v ČR a od toho se odvíjejících nařízení Ministerstva zdravotnictví. V každém případě prosíme účastníky, aby se semináře účastnili jen v případě, že se budou cítit zcela zdrávi.

Účast dětí na semináři

Účast dětí na semináři není možná, protože nemáme možnost zajistit jejich hlídání.

Přihláška

Seminář je už plný nelze se přihlásit!