Logo Porodního domu U čápa
nestátní nezisková organizace založená ve formě obecně prospěšné společnosti, která
usiluje o návrat přirozených porodů do českého porodnictví
 

Aktuální a důležité informace, odkazy na důležité články

 

Nové

Banner konference KPD 2014 Banner konference KPD 2014 Seminář o nových metodách vedení porodu koncem pánevním
Seminář Evoluce porodu koncem pánevním – nové paradigma pro optimální péči pořádá Porodní dům U čápa, o.p.s., pro lékaře, porodní asistentky a zdravotníky Zdravotní záchranné služby. Pozvánku obsahující všechny podrobné informace a přihlášku najdete zde.

 

Nové

Banner konference KPD 2014 Odborný kurz „Je možné nahradit vedení porodu přáním ženy?“ s Barbarou Kosfeld
Obecně prospěšná společnost Porodní dům U čápa pořádá letos další odborný kurz pro porodní asistentky s názvem Je možné nahradit vedení porodu přáním ženy?, který povede oblíbená a uznávaná německá porodní asistentka a školitelka paní Barbara Kosfeld, MSc, MBA. Podrobné informace ke kurzu a přihlášku k účasti najdete zde.


Nové

Banner konference KPD 2014 Kurz pro porodní asistentky a duly „Cesty snů – využití metody řízené imaginace pro posílení prenatální vazby mezi matkou a dítětem“
Kurz o novém způsobu péče o těhotné ženy vedený německou porodní asistentkou a školitelkou Evou-Marií Müller-Markfort připravila a pořádá obecně prospěšná společnost Porodní dům U čápa. Pozvánku s podrobnými informacemi a přihláškou najdete zde.

 

Konference SGPS SLS a ČGPS ČLS JEP v Bratislavě
V polovině května se koná druhý ročník společné konference Slovenskej gynekologicko-pôrodnickej spoločnosti SLS a České gynekologicko-porodnické společnosti ČLS JEP. Konference je vhodná i pro porodní asistentky. Veškeré informace k této akci získáte na speciální stránce konference.

Konference Midwifery Today letos v říjnu, v Německu
Konference Midwifery Today se letos koná 21. až 25. října ve městě Bad Wildbad (lázeňská oblast Baden Baden, Německo). Pozvánku se všemi podrobnými informacemi a přihláškou získáte zde.

Informační materiál pro nastávající rodiče
Velká Británie vytvořila na podkladě výzkumu Birth Study informační materiál pro nastávající rodiče. Materiál se týká volby místa porodu, jeho originální znění najdete zde.

Doporučujeme přečíst si
Banner konference KPD 2014Nastávajícím rodičům i všem ostatním, které zajímá téma rodičovství, doporučujeme přečíst si hodnotnou knihu amerického doktora Davida B. Chamberlaina, PhD, Pohled do mateřského lůna, vědomé dítě od početí ke zrození. David B. Chamberlain, PhD, (1928-2014) byl psycholog a průkopník v oboru prenatální a perinatální psychologie. Kniha byla přeložena do češtiny a můžete si ji objednat a zakoupit zde.

 

Banner konference KPD 20147. a 8. listopadu 2014 se konala mezinárodní konference POROD DOMA – CO NĚM VÍME, kterou pořádala obecně prospěšná společnost Porodní dům U čápa. Po skončení této akce byla vydána tisková zpráva.

Všechny přednášky i workshopy byly zaznamenány profesionální firmou na video. Jakmile bude k dispozici, přineseme o tom informaci a odkaz na tomto místě.

All lectures and workshops were recorded on video by a professional. Once available, bring about information and link.

Zatím si můžete poslechnout audio nahrávky všech přednášek pořízené v Přednáškovém sále a v sále č. 8.
Meanwhile listen to audio recordings made in Lecture Hall and Hall 8.

Podívejte se i na pár fotografií pořízených amatérskou fotografkou, a také na sadu fotografií pořízených profesionální fotografkou a zároveň účastnicí a lektorkou konference Ing. Alenou Stellnerovou. Všechny fotky vám přiblíží dění a atmosféru této jedinečné konference.
Look at a few amateur photos and few professional photos that you have to bring the atmosphere of this unique conference.

Můžete si také „prolistovat“ programovou brožuru, kterou obdržel každý účastník konference.

Přečtěte si i ohlasy na naší konferenci ! Potěšte se s námi !

Dvě z přednášejících nám po skončení konference poslaly odkazy na zajímavé a užitečné stránky (v angličtině) obsahující videa a články s tématikou probíranou na konferenci:
Jette Clausen z V. Británie: video

Judy Cohain z Izraele: video1,  článek,  video2

Článkem s fakty o porodech doma přispěla také profesorka sociálních věd na londýnské univerzitě paní Jane Sandall.

Přečtete si také zajímavý článek o praktikách během porodu užívaných v českých porodnicích. Informace v článku se opírají o statistické údaje Ústavu zdravotnických informací a statistiky ČR.

Nové kurzy v Porodním domě U čápa
Porodní dům U čápa už od počátku své existence v r. 2002 pořádá pro těhotné ženy (a jejich partnery) velmi úspěšné PŘEDPORODNÍ KURZY.
K nim přidal dva další kurzy PORODNÍ PŘÁNÍ a ÚLEVOVÉ A PORODNÍ POZICE. Podrobné informace o každém kurzu včetně přihlášky získáte tak, že kliknete na název kurzu.

Dny otevřených dveří v Porodním domě U čápa
V letošním roce 2015 pokračuje Porodní dům U čápa v pořádání pravidelných Dnů otevřených dveří... celý článek

Porodní dům U čápa hledá...
Obecně prospěšná společnost Porodní dům U čápa se snaží svou činností přispět k posílení práva žen na svobodnou informovanou volbu v období těhotenství a porodu. Máme spoustu nápadů, které bychom ve prospěch nastávajících maminek mohli uskutečnit. Potřebovali bychom však k tomu rozšířit náš tým o pomocníky se zkušenostmi v oblasti grantové problematiky. Pokud tyto zkušenosti máte a rádi byste dobré věci věnovali svůj čas, prosíme, ozvěte se na tel. 602 958 396 nebo pište na info@pdcap.cz !

Stejně tak hledáme dobrovolníky pro spolupráci v různých oblastech jeho činnosti... celý článek

Rubrika Píšete nám
V poště, kterou dostáváme, nám novopečené maminky sdělují své zážitky a zkušenosti ze svého těhotenství a především z právě prožitého porodu, posílají nám poděkování za péči, které se jim dostalo, píší nám absolventky našich předporodních kurzů, i porodní asistentky – absolventky našich odborných seminářů, píší nám také ženy, které se na porod právě připravují nebo o těhotenství teprve uvažují, dále čtenářky našich stránek nebo jen přátelé přirozeného porodu. To nás inspirovalo k tomu se o ty nejzajímavější příspěvky s vámi na našich stránkách podělit. A tak jsme v polovině roku 2006 založili novou rubriku Píšete nám (v levém navigačním menu), ve které si tyto vzkazy můžete přečíst. V příspěvcích, které „píše sám život“, najdete mnoho hezkého a zajímavého, ale také i neveselého a o to víc poučného. Rubriku průběžně doplňujeme novými, čerstvými příspěvky (tak jak přicházejí), proto nezapomeňte při každé návštěvě našich stránek do ní nahlédnout (již 180 příspěvků!).

Dotazníková akce pro ženy a pro porodní asistentky
Dotazníková akce společnosti Porodní dům U čápa, jejíž účelem je zjistit zájem žen o porodní domy a jejich služby v zemi, kde ženy běžně rodí
v nemocnici... celý článek

Rady nastávajícím maminkám
Sadu užitečných rad nastávajícím maminkám při sestavování jejich porodního plánu přináší zkušená porodní asistentka Zuzana Štromerová, BSc... celý článek

V roce 2008 jsme z Národní knihovny České republiky obdrželi toto písemné sdělení:
Vaše internetové stránky Porodního domu U čápa www.pdcap.cz byly Národní knihovnou České republiky vyhodnoceny jako kvalitni zdroj, který by měl být trvale uchován pro budoucnost a stát se součástí národního kulturního dědictví. Vaše stránky byly zařazeny do České národní bibliografie a do online katalogu Národní knihovny ČR.
Vaším zařazením do databáze Národní knihovny České republiky získáváte určitou prestiž a zároveň podíl na záchraně českého kulturního dědictví.
Archivace probíhají čtvrtletně a stránky tak budou v archivu uloženy v řadě časových verzí, které představují obraz vývoje vaší práce na webu. Záznamy zůstanou uchovány i v případě, že činnost stránek bude ukončena, nebo zanikne společnost, která stránky provozuje.
Jako ocenění kvality vašich stránek Národní knihovnou ČR jsme pro vás připravili logo, které upozorňuje čtenáře, že vaše stránky jsou archivovány v rámci projektu WebArchiv. Po kliknutí na logo se čtenáři zobrazí informativní text.
Národní knihovna České republiky, Praha 12.12.2008.
To je pro nás nesmírně vysoká pocta a vyznamenání; je to projev uznání, že naše dílo je dobré, cesta, kterou se ubíráme, je správná. Projev uznání patří především Zuzaně Štromerové, autorce většiny textu na stránkách, za její mnohaletou, obětavou činnost v oblasti porodnictví, a za její neúnavné snahy jednak o zlepšení podmínek a možností českých žen v souvislosti s jejich těhotenstvím a porodem, a jednak o zvýšení profesních kompetencí českých porodních asistentek.
Zmíněné logo (WebArchiv) najdete v levém navigačním menu dole (klikněte na ně).

Další informace a odkazy na články...


Na tvorbě a provozování stránek se podílejí:

Zuzana Zuzana Štromerová, BSc., porodní asistentka, zakladatelka Porodního domu U čápa v Praze
Autorka většiny článků na stránkách porodního domu.

Ivan Ivan Štromer, manžel Zuzany
Správa stránek, grafická úprava stránek, úvodní texty k článkům, informační texty, formuláře přihlášek a dotazníků.

Tomáš Ing. Tomáš Mazák, absolvent ČVUT v Praze, obor Systémové inženýrství a počítačové sítě
Odborná pomoc při správě stránek.