Logo Porodního domu U čápa
nestátní nezisková organizace založená ve formě obecně prospěšné společnosti, která
usiluje o návrat přirozených porodů do českého porodnictví
 

Aktuální a důležité informace, odkazy na důležité články

 

Tradiční umění porodních asistentek
Pod záštitou německé Asociace pro pomoc při domácím porodu se bude v říjnu 2016 v německém městě Aachen (Cáchy) konat
1. sympozium o tradičním umění porodních asistentek. Důraz bude kladen na výzkum porodnických, politických a právních otázek v porodní asistenci. Tyto práce mají významně přispět zbavit se strachu a mýtů vytvářených západním porodnictvím, a protřepe vše, co se učí dnes v porodnictví. Více na www.thk-seminare.de.

Jak se liší kvalita péče v jednotlivých českých nemocnicích?
Zajímá Vás jak se rodí v českých porodnicích? Jak se liší péče v jednotlivých porodnicích? Možná dojdete k závěru, že stojí za to uvažovat kde porodím... celý článek.

Kvalita péče v českých nemocnicích ve světle statistiky
O praktikách užívaných během porodu v českých porodnicích si přečtěte zajímavý článek. Informace v článku se opírají o statistické údaje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky.

Databáze COCHRANE přinesla nové poznatky v porodní asistenci
Světoznámá databáze COCHRANE zveřejnila výsledky výzkumu, ve kterém byla porovnávána kontinuální péče poskytovaná porodními asistentkami s ostatními modely péče o těhotné ženy. Článek je zajímavý především pro porodní asistentky, lékaře – porodníky a zdravotnické i vládní instituce. Originální znění článku si přečtěte zde.

Informační materiál pro nastávající rodiče
Velká Británie, na podkladě výzkumu Birth Study, vytvořila informační materiál týkající se volby místa porodu. Materiál je určen pro nastávající rodiče, jeho originální znění najdete zde.

Doporučujeme přečíst si
Banner konference KPD 2014 Nastávajícím rodičům i všem ostatním, které zajímá téma rodičovství, doporučujeme přečíst si hodnotnou knihu Pohled do mateřského lůna, vědomé dítě od početí ke zrození amerického autora doktora Davida B. Chamberlaina.
David B. Chamberlain, PhD, (1928-2014) byl psycholog a průkopník v oboru prenatální a perinatální psychologie. Kniha byla přeložena do češtiny a můžete si ji objednat a zakoupit zde.


Dny otevřených dveří v Porodním domě U čápa
V letošním roce pokračuje Porodní dům U čápa v pořádání pravidelných Dnů otevřených dveří... celý článek

Nový kurz pro nastávající i čerstvé rodiče
V poradně Porodního domu U čápa jsme otevřeli nový kurz Sociální a kognitivní vývoj novorozenců a kojenců. Kurz je vhodný pro maminky i tatínky, kteří chtějí znát mentální, citový a sociální vývoj svého dítěte. Podrobné informace a přihlášku najdete zde.

Odborný seminář Evoluce porodu koncem pánevním – hodnocení
V květnu tohoto roku se v Praze a v Brně konal odborný seminář Evoluce porodu koncem pánevním určený pro zdravotníky pečující o ženy během porodu. Semináře se zúčastnilo 65 odborníků z oboru porodnictví a záchranné zdravotnické služby, pořadatelem byl Porodní dům U čápa, o.p.s. Všichni účastníci obdrželi dotazník, v němž se měli vyjádřit ke kvalitě semináře. Výsledky dotazníkové akce mohou být zajímavé nejen pro účastníky semináře...

Mezinárodní konference POROD DOMA – CO NĚM VÍME? – hodnocení
Banner konference KPD 20147. a 8. listopadu 2014 se v Praze konala velká mezinárodní konference POROD DOMA – CO NĚM VÍME?, jejímž pořadatelem byla obecně prospěšná společnost Porodní dům U čápa. Konference se zúčastnilo přes 200 účastníků z celého světa. Všechny přednášky byly zaznamenány na audio zařízení, pořídily se fotky, něco amatérskou fotografkou, něco fotografkou profesionální (Ing. Alenou Stellnerovou, účastnicí a lektorkou konference), byla vydána tisková zpráva, přišla nám řada ohlasů. Můžete si také „prolistovat“ programovou brožuru, kterou obdržel každý účastník konference. Dvě zahraniční přednášející nám po skončení konference poslaly odkazy na zajímavé články:


Jette Clausen z Velké Británie video a
Judy Cohain z Izraele video1,  video2 a článek.
Jane Sandall, profesorka sociálních věd na londýnské univerzitě, přispěla článkem s fakty o porodech doma.

Rubrika Píšete nám
V poště, kterou dostáváme, nám novopečené maminky sdělují své zážitky a zkušenosti ze svého těhotenství a především z právě prožitého porodu, posílají nám poděkování za péči, které se jim dostalo, píší nám absolventky našich předporodních kurzů, i porodní asistentky – absolventky našich odborných seminářů, píší nám také ženy, které se na porod právě připravují nebo o těhotenství teprve uvažují, dále čtenářky našich stránek nebo jen přátelé přirozeného porodu. To nás inspirovalo k tomu se o ty nejzajímavější příspěvky s vámi na našich stránkách podělit. A tak jsme v polovině roku 2006 založili novou rubriku Píšete nám (v levém navigačním menu), ve které si tyto vzkazy můžete přečíst. V příspěvcích, které „píše sám život“, najdete mnoho hezkého a zajímavého, ale také i neveselého a o to víc poučného. Rubriku průběžně doplňujeme novými, čerstvými příspěvky (tak jak přicházejí), proto nezapomeňte při každé návštěvě našich stránek do ní nahlédnout (již 190 příspěvků!).

Porodní dům U čápa hledá...
Obecně prospěšná společnost Porodní dům U čápa se snaží svou činností přispět k posílení práva žen na svobodnou informovanou volbu v období těhotenství a porodu. Máme spoustu nápadů, které bychom ve prospěch nastávajících maminek mohli uskutečnit. Potřebovali bychom však k tomu rozšířit náš tým o pomocníky se zkušenostmi v oblasti grantové problematiky. Pokud tyto zkušenosti máte a rádi byste dobré věci věnovali svůj čas, prosíme, ozvěte se na tel. 602 958 396 nebo pište na info@pdcap.cz !

Stejně tak hledáme dobrovolníky pro spolupráci v různých oblastech jeho činnosti... celý článek

Dotazník pro ženy a pro porodní asistentky
Dotazníková akce společnosti Porodní dům U čápa, jejíž účelem je zjistit zájem o porodní domy a jejich služby v zemi, kde ženy běžně rodí
v nemocnici... celý článek

Rady nastávajícím maminkám
Sadu užitečných rad nastávajícím maminkám při sestavování jejich porodního plánu přináší zkušená porodní asistentka Zuzana Štromerová, BSc... celý článek

V roce 2008 jsme z Národní knihovny České republiky obdrželi toto písemné sdělení:
Vaše internetové stránky Porodního domu U čápa www.pdcap.cz byly Národní knihovnou České republiky vyhodnoceny jako kvalitni zdroj, který by měl být trvale uchován pro budoucnost a stát se součástí národního kulturního dědictví. Vaše stránky byly zařazeny do České národní bibliografie a do online katalogu Národní knihovny ČR.
Vaším zařazením do databáze Národní knihovny České republiky získáváte určitou prestiž a zároveň podíl na záchraně českého kulturního dědictví.
Archivace probíhají čtvrtletně a stránky tak budou v archivu uloženy v řadě časových verzí, které představují obraz vývoje vaší práce na webu. Záznamy zůstanou uchovány i v případě, že činnost stránek bude ukončena, nebo zanikne společnost, která stránky provozuje.
Jako ocenění kvality vašich stránek Národní knihovnou ČR jsme pro vás připravili logo, které upozorňuje čtenáře, že vaše stránky jsou archivovány v rámci projektu WebArchiv. Po kliknutí na logo se čtenáři zobrazí informativní text.
Národní knihovna České republiky, Praha 12.12.2008.
To je pro nás nesmírně vysoká pocta a vyznamenání; je to projev uznání, že naše dílo je dobré, cesta, kterou se ubíráme, je správná. Projev uznání patří především Zuzaně Štromerové, autorce většiny textu na stránkách, za její mnohaletou, obětavou činnost v oblasti porodnictví, a za její neúnavné snahy jednak o zlepšení podmínek a možností českých žen v souvislosti s jejich těhotenstvím a porodem, a jednak o zvýšení profesních kompetencí českých porodních asistentek.
Zmíněné logo (WebArchiv) najdete v levém navigačním menu (klikněte na ně).

Další informace a odkazy na články...


Na tvorbě a provozování stránek se podílejí:

Zuzana Zuzana Štromerová, BSc., porodní asistentka, zakladatelka a ředitelka Porodního domu U čápa v Praze
Autorka většiny článků na stránkách porodního domu.

Ivan Ivan Štromer, manžel Zuzany
Správa stránek, úvodní texty k článkům, informační texty, formuláře přihlášek a dotazníků.

Tomáš Ing. Tomáš Mazák, absolvent ČVUT v Praze, obor Systémové inženýrství a počítačové sítě
Odborná pomoc při správě stránek.