Logo Porodního domu U čápa
Porodní dům U čápa, o.p.s.
nestátní nezisková organizace založená ve formě obecně prospěšné společnosti, která
usiluje o návrat přirozených porodů do českého porodnictví
 

Podmínky porodu doma

 • Pro koho je porod doma vhodný
 • Pro koho porod doma není vhodný

V první řadě především pro všechny ženy

 • bez rozdílu rasy, národnosti, sociální úrovně, náboženského vyznání apod.
 • které splňují základní předpoklad, že u nich nastane normální porod a běžící porod má normální průběh

a dále pro ženy, které

 • porod vnímají jako přirozenou záležitost
 • jsou přesvědčené, že porod je především jejich věcí
 • které mají zájem se aktivně na průběhu porodu podílet
 • chtějí samy zvládnout a regulovat svůj porod
 • pro které je jejich autonomie něco podstatného
 • mají intuitivní jistotu, že porod zvládnou
 • odmítají porod v klasické porodnici pod direktivním lékařským vedením
 • nevidí důvod, proč by do jejich porodu měl zasahovat někdo cizí, když vše probíhá bez komplikací
 • snášejí dobře bolest
 • nevyžadují analgetika ani urychlovače porodu
 • absolvují náš předporodní kurz
 • v době porodu budou v rozumném dosahu porodnice (pro případ nutného přejezdu) a dojezdové vzdálenosti porodní asistentky

Ženy s těmito postoji rodí velice snadno. Po porodu nás téměř nepotřebují, jsou zcela samostatné.

V první řadě jsou vyloučeny případy, kdy se dá předem očekávat, že porod nebude probíhat fyziologicky, normálně (porody koncem pánevním, příčná poloha plodu, dvojčata, předchozí porod ukončen císařským řezem, onemocnění matky: cukrovka, hypertenze, nemoci srdce apod).

Dále není vhodný pro ženy

 • úzkostné, ustrašené, nesamostatné, nesebevědomé, psychicky labilní (ačkoli právě v těchto případech je individuální přístup k ženě žádoucí)
 • přesvědčené, že v žádném případě porod samy nezvládnou
 • odhodlané úplně a pasivně se odevzdat do rukou lékaře
 • rozhodnuté odrodit své dítě zcela bezbolestně pomocí analgetik nebo epidurální analgézie
 • rozhodnuté rodit doma jen tak, z „módních“ důvodů