Logo Porodního domu U čápa
Porodní dům U čápa, o.p.s.
nestátní nezisková organizace založená ve formě obecně prospěšné společnosti, která
usiluje o návrat přirozených porodů do českého porodnictví
 

Přihláška na dvoudenní odborný seminář pro porodní asistentky a lékaře

Jak správně přečíst porod a následná bezpečná ranná poporodní péče

Přednášející Barbara Kosfeld, Německo

26. a 27.10.2022, Praha

 

V části Osobní a Kontaktní údaje vyplňte všechna pole. Ubezpečujeme vás, že vaše soukromé údaje nikomu dalšímu nesdělujeme (nejsme obchodní společnost), slouží pouze pro vnitřní potřeby porodního domu (korespondence s vámi, interní statistiky porodního domu). Do políčka Telefon zapište telefonní číslo Vašeho mobilního telefonu, nebo telefonu, na kterém Vás v případě nutnosti spolehlivě zastihneme.

Při vyplňování políček používejte diakritiku, tzn. pište háčky a čárky, aby nedocházelo ke zkomolení údajů.

Všechna pole ve formuláři jsou povinná!


Osobní a kontaktní údaje
Titul, příjmení, jméno: Jméno musí být vyplněno!
Bydliště
  - ulice a č. domu: Ulice musí být vyplněna!
  - PSČ: PSČ musí být vyplněno!
  - město (dod. pošta): Město musí být vyplněno!
Povolání: Povolání musí být vyplněno!
Pracoviště (název a místo): Pracoviště musí být vyplněno!
Telefon (mobil): Číslo musí být vyplněno!
E-mail: E-mail musí být vyplněn!

 

Faktura

Po obdržení přihlášky vám e-mailem pošleme potvrzení o jejím přijetí a připojíme fakturu k uhrazení účastnického poplatku.
Pokud si seminář budete hradit samy, pak do faktury jako plátce uvedeme Vaše údaje převzaté z Vaší přihlášky z rubriky Osobní a kontaktní údaje (jméno, příjmení a adresa). V tomto případě ponechte první volbu zapnutou. Jestliže si seminář budete hradit sice samy, ale do faktury potřebujete něco doplnít (např. IČO), nebo Vám účast proplatí někdo jiný (nemocnice, škola apod.), vyberte druhou volbu a do následně zobrazeného formuláře zapište potřebné údaje (vaše IČO nebo fakturační údaje plátce).


Souhlas s podmínkami

Bez souhlasu s podmínkami nelze přihlášku odeslat a na seminář se přihlásit!

Antispamová ochrana
Aby se znemožnilo automatizovaným programům, tzv. robotům, zneužívat komunikačních služeb, byl zaveden systém, který tomuto zneužívání zabrání. Systém tvoří dva prvky: alfanumerický kód a ověřovací políčko. Alfanumerický kód je představován buď deformovaným textem nebo obrázkem se skrytým textem. Robot takto „upravený” text nedokáže přečíst, to dokáže jen člověk. Ten tím, že tyto znaky přečte a ručně je opíše do ověřovacího políčka, je zajištěno, že formulář odesílá člověk a ne robot. Zůstane-li políčko nevyplněné nebo je vyplněné chybně, systém neumožní formulář odeslat.
Prosím, opište tento pětimístný kód    do tohoto políčka:
Pozor na číslice 1 a 7 a písmeno l při opisování kódu! Jsou si tvarem hodně podobné a jejich záměnou často vzniká chyba při opisování kódu.


Kontrola údajů a odeslání přihlášky
Zkontrolujte všechny vyplněné údaje a vybrané volby. Pokud je vše v pořádku, klikněte na toto tlačítko: