Logo Porodního domu U čápa
Porodní dům U čápa, o.p.s.
nestátní nezisková organizace založená ve formě obecně prospěšné společnosti, která
usiluje o návrat přirozených porodů do českého porodnictví
 

Přihláška na dvoudenní odborný seminář pro veřejnost

Voda a hypnóza jsou při porodu dobří partneři

Přednášející Barbara Harper, USA

30.5.2022, Praha

 

V části Osobní a Kontaktní údaje vyplňte všechna pole. Ubezpečujeme vás, že vaše soukromé údaje nikomu dalšímu nesdělujeme (nejsme obchodní společnost), slouží pouze pro vnitřní potřeby porodního domu (korespondence s vámi, interní statistiky porodního domu). Do políčka Telefon zapište telefonní číslo Vašeho mobilního telefonu, nebo telefonu, na kterém Vás v případě nutnosti spolehlivě zastihneme.

Při vyplňování políček používejte diakritiku, tzn. pište háčky a čárky, aby nedocházelo ke zkomolení údajů.

Všechna pole ve formuláři jsou povinná!


Osobní a kontaktní údaje
Titul, příjmení, jméno: Jméno musí být vyplněno!
Bydliště
  - ulice a č. domu: Ulice musí být vyplněna!
  - PSČ: PSČ musí být vyplněno!
  - město (dod. pošta): Město musí být vyplněno!
Povolání: Povolání musí být vyplněno!
Pracoviště (název a místo): Pracoviště musí být vyplněno!
Telefon (mobil): Číslo musí být vyplněno!
E-mail: E-mail musí být vyplněn!

 

Faktura

Po obdržení přihlášky vám e-mailem pošleme potvrzení o jejím přijetí a připojíme fakturu k uhrazení účastnického poplatku.

Souhlas s podmínkami

Bez souhlasu s podmínkami nelze přihlášku odeslat a na seminář se přihlásit!

Antispamová ochrana
Aby se znemožnilo automatizovaným programům, tzv. robotům, zneužívat komunikačních služeb, byl zaveden systém, který tomuto zneužívání zabrání. Systém tvoří dva prvky: alfanumerický kód a ověřovací políčko. Alfanumerický kód je představován buď deformovaným textem nebo obrázkem se skrytým textem. Robot takto „upravený” text nedokáže přečíst, to dokáže jen člověk. Ten tím, že tyto znaky přečte a ručně je opíše do ověřovacího políčka, je zajištěno, že formulář odesílá člověk a ne robot. Zůstane-li políčko nevyplněné nebo je vyplněné chybně, systém neumožní formulář odeslat.
Prosím, opište tento pětimístný kód     do tohoto políčka:
Pozor na číslice 1 a 7 a písmeno l při opisování kódu! Jsou si tvarem hodně podobné a jejich záměnou často vzniká chyba při opisování kódu.

Kontrola údajů a odeslání přihlášky
Zkontrolujte všechny vyplněné údaje a vybrané volby. Pokud je vše v pořádku, klikněte na toto tlačítko: