Logo Porodního domu U čápa
Porodní dům U čápa, o.p.s.
nestátní nezisková organizace založená ve formě obecně prospěšné společnosti, která
usiluje o návrat přirozených porodů do českého porodnictví
 

Vyhláška německého Ministerstva sociálních věcí z 5.12.1995 o stavebních předpokladech, přístrojovém a personálním vybavení porodních domů

1. Situování porodního domu

 1. Porodní dům musí být přístupný ze silnice nebo z ulice a vjezd musí být uzpůsoben pro příjezd ambulance.
 2. Pokud prostory nejsou v přízemí, musí být schodiště tak široké, aby bylo možno transportovat těhotnou ženu na nosítkách.

2. Dostupnost porodní asistentky

Porodní asistentky porodního domů musí být dostupné v pravidelné provozní době nebo minimálně 5 pracovních dnů na telefonu.

3. Prostorové předpoklady

Kromě porodního pokoje, musí být k disposici ještě:

 • Čekárna
 • Místnost k pro konání kurzů a přednášek
 • Denní místnost pro personál
 • Min. 2 záchody
 • 1 koupelna
 • Podlahy musí být pokryté snadno stíratelným povrchem.

4. Vybavení

Nábytkem:
Šatní skříně, postel, přebalovací stůl, skříň pro bezprašné skladování prádla a předmětů pro potřeby matky a díěte, židle.

Denní místnosti pro personál:
Kuchyňka, lednička, psací stůl, uzamykatelná kartotéka a uzamykatelná lékárnička, oddělené skladování zdravotnického odpadu, běžného odpadu a prádla.


5. Technické vybavení porodního domu

Vedle běžného vybavení porodní asistentky musí být k dispozici:

 • CTG
 • Tepelný zářič pro novorozence
 • Základní vybavení pro šití
 • Vybavení pro nouzové situace pro matku i novorozence (odsávačka, malá kyslíková láhev, ambu-vak, léky)

6. Hygienické potřeby

K dispozici musí být:

 • Porodní pokoj – umyvadlo s teplou a studenou vodou, závěsný zásobník na mýdlo
 • Jednorázové gumové rukavice
 • Postel s možností zakrytí fólií, dostatečné množství vyvařeného prádla
 • Sterilizátor, dezinfekční prostředky pro nástroje, prádlo, úklid i mytí
 • Řád likvidace odpadu a úklidu

7. Lékař, lékárna, sanitka

V porodním domě musí být viditelně vyvěšen kontakt na smluvního lékaře a sanitku.