Logo Porodního domu U čápa
Porodní dům U čápa, o.p.s.
nestátní nezisková organizace založená ve formě obecně prospěšné společnosti, která
usiluje o návrat přirozených porodů do českého porodnictví
 

Porodní dům uspěl v soudním sporu s MZČR

Městský soud ve svém rozsudku z 19.3.2009 nařídil Ministerstvu zdravotnictví, aby zrušilo rozhodnutí, díky němuž Magistrát hl.m. Prahy udělil registraci Porodnímu domu U čápa jen s omezeným rozsahem poskytování zdravotnické péče.

Jaký je dlouhodobý význam soudního rozsudku

Pro společnost Porodní dům U čápa, o.p.s.

 • Svitla naděje, že získání registrace pro poskytování služeb vykonávaných porodními asistentkami bez limitace, je reálné a časově o krůček blíže.
 • Svitla naděje, že i Česká republika bude moci zdravým rodícím ženám nabídnout porodní dům, ve kterém se také budou rodit děti.
 • Úsilí a finanční prostředky širokého okruhu spolupracovníků nebyly investovány marně.

Pro porodní asistentky

 • Vzhledem k tomu, že každá porodní asistentka v České republice je registrována jako nestátní zdravotnické zařízení a tudíž se na ni vztahují stejné podmínky pro získání registrace, jako pro porodní dům, svitla naděje, že i registrace ostatních porodních asistentek budou udělovány na základě právních kroků, nikoli individuálních správních uvážení jednotlivých krajských úřadů, jak tomu bylo dosud (a jak to při čtení odůvodnění rozsudku negativně hodnotila paní předsedkyně soudu).

Pro těhotné a rodící ženy žijící v České republice

 • Svitla naděje, že pokud budou zdravé a budou si chtít vybrat jiné místo pro porod svého dítěte než porodnici, seženou porodní asistentku snáze, než tomu bylo dosud.
 • Budou moci v praxi oficiálně využít právo na svobodnou volbu místa porodu a poskytovatele péče, a že stát zdravým rodícím ženám, které si vybraly pro svůj porod jiné místo než nemocnici, péči neupře.

Pro společnost jako takovou

 • Rozsudek je signálem, že spor malého subjektu s velkým správním orgánem nemusí být pro malý subjekt a priori prohraný, pokud je malý subjekt postupuje podle platných zákonů.
 • Rozšíření nabídky služeb zvýší kvalitu a efektivitu nabízené porodnické péče.
 • Česká republika v praxi naplní provádění směrnice č. 36/2005 ES (která nahradila směrnici č. 80/155 EHS).

Okamžitý dopad rozsudku

Okamžitý dopad rozsudku v podstatě nebude žádný. Ještě nějakou dobu potrvá, než správní orgány uplatní rozsudek v praktickém životě. Magistrát bude čekat na podnět od MZČR. MZČR pravděpodobně podá proti rozsudku kasační stížnost, takže se tím řešení případu pravděpodobně protáhne o několik let.

Do získání nového rozhodnutí od Magistrátu hl.m. Prahy se v činnosti porodního domu nic změnit nemůže.

Přesto považuji soudní rozsudek za první významný krok vpřed!

Výzva do budoucna

 1. Je třeba ozřejmit správním a politickým orgánům ČR, že případ porodního domu není soukromým zájmem nebo jen věcí porodních asistentek, ale přímo se týká uplatnění práva žen na informovanou volbu místa porodu, typu péče a poskytovatele péče. Pod rouškou ochrany bezpečí rodících žen a rodících se dětí stát zastírá, že stále rostoucímu okruhu žen upírá jakoukoli péči. Pokud se v současné době žena rozhodne rodit mimo nemocnici – porodnici, stát jí neposkytne doslova a do písmene žádnou péči a žádnou pomoc. Věřím, že rozruch okolo případu porodního domu pomůže nastartovat plodnou diskusi na toto téma.

 2. Je třeba brát v úvahu ekonomickou efektivitu porodnické péče. Bylo by třeba vypracovat odbornou ekonomickou studii, která by z ekonomického hlediska určila optimální péči pro zdravé ženy. Velká Británie začala silně podporovat komunitní centra vedená porodními asistentkami právě z ekonomických důvodů.

 3. Je třeba oživit výuku mediků a studentek porodní asistence právě v oblasti normálního přirozeného porodu, aby se nedomnívali, že se během normálního, nemedikovaného porodu může kdykoli cokoli náhle stát.

 4. Je třeba více poukazovat na osvědčené praxe v zahraničí – porodní asistentky, které poskytují péči během porodu v domácím prostředí, stejně tak, jako porodní domy nebo centra vedená porodními asistentkami, jsou normální součástí zdravotnických systémů členských států Evropské Unie.

Zuzana Štromerová, BSc., Porodní dům U čápa, Praha

*

O tomto soudním procesu napsaly tehdy naše novinové deníky informace. Abyste je nemuseli na webu hledat, připravili jsme pro vás několik přímých odkazů:

iDNES

iHNED

Lidovky

České noviny

Novinky

Týden


Také Český rozhlas nezahálel a už tři hodiny po skončení soudního jednání zařadil do svého zpravodajského vysílání přímý rozhovor se Zuzanou Štromerovou a poté s mluvčím Ministerstva zdravotnictví. Abyste nemuseli po spuštění přehrávání záznamu čekat, až tento rozhovor přijde na řadu, posuňte myší jezdce pod okénkem přímo na hodnotu 14:33.