Logo Porodního domu U čápa
Porodní dům U čápa, o.p.s.
nestátní nezisková organizace založená ve formě obecně prospěšné společnosti, která
usiluje o návrat přirozených porodů do českého porodnictví
 

Odvolání porodního domu

Odvolání_1

Odvolání_2

Odvolání_3

Odvolání_4