Logo Porodního domu U čápa
Porodní dům U čápa, o.p.s.
nestátní nezisková organizace založená ve formě obecně prospěšné společnosti, která
usiluje o návrat přirozených porodů do českého porodnictví
 

Zamítnutí vydání souhlasu Ministerstva zdravotnictví s věcným a personálním vybavením

Rozhodnutí MZČR - 1. strana

Rozhodnutí MZČR - 2. strana

Rozhodnutí MZČR - 3. strana

Rozhodnutí MZČR - 4. strana

Rozhodnutí MZČR - 5. strana

Rozhodnutí MZČR - 6. strana

Rozhodnutí MZČR - 7. strana

Rozhodnutí MZČR - 8. strana

Rozhodnutí MZČR - 9. strana

Rozhodnutí MZČR - 10. strana

Rozhodnutí MZČR - 11. strana

Rozhodnutí MZČR - 12. strana

Rozhodnutí MZČR - 13. strana

Rozhodnutí MZČR - 14. strana

Rozhodnutí MZČR - 15. strana

Rozhodnutí MZČR - 16. strana

Rozhodnutí MZČR - 17. strana

Rozhodnutí MZČR - 18. strana

Rozhodnutí MZČR - 19. strana