Logo Porodního domu U čápa
Porodní dům U čápa, o.p.s.
nestátní nezisková organizace založená ve formě obecně prospěšné společnosti, která
usiluje o návrat přirozených porodů do českého porodnictví
 

Udělení registrace porodnímu domu – dokument

Registrace1.jpg

Registrace2.jpg

Registrace3.jpg