Logo Porodního domu U čápa
Porodní dům U čápa, o.p.s.
nestátní nezisková organizace založená ve formě obecně prospěšné společnosti, která
usiluje o návrat přirozených porodů do českého porodnictví
 

Jednání s Evropským komisařem

Vzhledem k tomu, že všichni pracovníci v daném oboru by měli mít rovné podmínky pro výkon svého povolání kdekoli v rámci EU, má se za to, že Česká republika výše zmíněné požadavky porušuje, a Evropská komise (EC) se českým případem bude zaobírat a bude jej řešit. Kdyby se zjistilo, že se podobné problémy vyskytují i v jiných zemích EU, dostalo by se jednání na vyšší politickou úroveň. Jednání by byla sice složitější, zato by se mohly vyřešit problémy více zemí najednou. Žádná ze západních zemí však neřeší podobný případ jako Česká republika. Z toho důvodu bude zacházeno s českým případem individuálně. Postup bude následující:

Evropský komisař připravil tzv. Letter of Infrengment – dopis sdělující české vládě, že porušuje směrnice EU. Česká strana bude mít dva měsíce na to, aby na dopis odpověděla a učinila kroky k nápravě. Pokud EC nebude spokojena s odpovědí a s navrženými kroky, zašle České republice další dopis vyzývající k nápravě. Česká strana bude mít opět dva měsíce na to, aby odpověděla a nápravu uskutečnila, a písemně o svém postupu EC informovala. Pokud ani poté EC nebude spokojena, podá na Českou republiku žalobu k mezinárodnímu soudu v Luxembourgu.

Pokud bude první (sdělující) dopis odeslán nejdéle v polovině června 2007, mělo by být známo nejdéle do konce října 2007, zda Evropská komise podá žalobu na Českou republiku pro porušování směrnic EU.

Zuzana Štromerová, BSc., Porodní dům U čápa, Praha