Logo Porodního domu U čápa
Porodní dům U čápa, o.p.s.
nestátní nezisková organizace založená ve formě obecně prospěšné společnosti, která
usiluje o návrat přirozených porodů do českého porodnictví
 

Dopis od Evropského komisaře

21. srpna 2007 jsem od Evropského komisaře obdržela zprávu tohoto znění (český překlad):

27.června 2007 se Evropská komise rozhodla zaslat českým úřadům formální oznámení. V tomto dopise, který byl odeslán zastupitelství České republiky se sídlem v Bruselu 29.června 2007, vyjádřila komise obavy týkající se restrikce aktivit českých porodních asistentek v tom smyslu, v jakém jsme spolu hovořili, a vyzvala českou vládu k předložení připomínek do dvou měsíců. České úřady ještě neodpověděly, neboť stanovený termín vychází na konec srpna 2007. Jakmile obdržíme a analyzujeme oficiální odpověď českých úřadů na naše formální oznámení, budu Vás informovat o našem dalším postupu. Prozatím je to vše, co je možné udělat. Vaše navrhované otázky, které jste mi poslala v e-mailu 13.června, byly použity ve formálním oznámení Evropské komise.