Logo Porodního domu U čápa
Porodní dům U čápa, o.p.s.
nestátní nezisková organizace založená ve formě obecně prospěšné společnosti, která
usiluje o návrat přirozených porodů do českého porodnictví
 

Klub přátel Porodního domu

Co to je?

Je to volné sdružení lidí, kteří jsou přesvědčeni, že normální těhotenství a porod jsou přirozené životní děje spadající spíše do sféry psychosociální, než do sféry zdravotně krizové.

Pro koho je klub určen

Klub je určen pro ty, kteří chtějí vyjádřit svou podporu přirozenému porodu mj. tím, že finančně podpoří budování a provoz Porodního domu U čápa jako střediska podpory přirozeného porodu.

Jak se stát členem klubu

Stačí odeslat vyplněnou písemnou přihlášku obsahující prohlášení, že budete podporovat budování Porodního domu pravidelnou měsíční finanční částkou. Minimální částka je 50 Kč. Horní hranice není omezena.

Adresa pro zaslání přihlášky

Porodní dům U čápa, o.p.s., Augustinova 2, 148 00 Praha 4.

Jak jinak může být člen klubu prospěšný

Každý člen klubu může prospět k ochraně a podpoře přirozeného porodu i jiným způsobem. Využity přitom mohou být výtvarné, odborné, tvůrčí a organizační schopnosti i výhodné kontakty na vlivné osoby a spřízněné instituce. V následujícím přehledu uvádíme příklady konkrétních aktivit, vlastní fantazii a možnostem se meze nekladou.

 • Pomoc se sháněním finančních prostředků pro další budování a provoz Porodního domu U čápa.
 • Pomoc uspořádat veřejnou informační kampaň na podporu přirozeného porodu a porodního domu.
 • Pomoc uspořádat benefiční akce ve prospěch Porodního domu U čápa.
 • Pomoc s překlady textů do angličtiny a němčiny, které se týkají rozvoje Porodního domu U čápa.
 • Tvorba materiálů vydávaných Porodním domem U čápa a jejich šíření.
 • Pořádání akcí Porodního domu U čápa.
 • Vyhledání a získání lektorů, kteří mají k tématu zdravého způsobu života, přípravě na rodičovství a přirozeného porodu co říci.
 • Údržba a zkrášlování vnitřních prostor Porodního domu.
 • Vytvoření doprovodného programu pro výroční setkání rodičů a dětí, které se narodily mimo nemocnici.

Inspirativní nápady a nabídky nefinanční pomoci posílejte na info@pdcap.cz Porodního domu U čápa.

Jaké výhody čekají člena klubu

 • Zasílání informací o všech akcích pořádaných Porodním domem U čápa.
 • 10% sleva na všechny (placené) akce pořádané Porodním domem U čápa.

 

Kam zasílat finanční příspěvky

Klubové příspěvky se posílají výhradně poukázáním na bankovní účet Porodního domu U čápa, o.p.s., jehož číslo vám bude sděleno po přihlášení za člena klubu.