Logo Porodního domu U čápa
Porodní dům U čápa, o.p.s.
nestátní nezisková organizace založená ve formě obecně prospěšné společnosti, která
usiluje o návrat přirozených porodů do českého porodnictví
 

Zpráva ze Setkání rodičů v Porodním domě U čápa

Dne 3.9.2011 uspořádala obecně prospěšná společnost Porodní dům U čápa další, v pořadí již čtvrté Setkání rodičů, kteří porodily své děti doma, a přátel domácích porodů. Akce se konala v rodinném centru a Montessori školce Vrbičky v pražských Kunraticích. Sešlo se přes šedesát rodičů, převážně již s vlastními zkušenostmi z domácího porodu.

Účastníkům nejprve povídala MUDr. Helena Máslová o předávání pojetí mateřství mezi generacemi a všichni si pak povídali o svých zkušenostech z tohoto mezigeneračního pohledu. Poté o svých problémech s úřady diskutovali s právničkou Ligy lidských práv Mgr. Zuzanou Candiglioti.

Hlavním cílem setkání bylo zpostředkovat všem, kteří se zajímají o domácí porody, příležitost neformálně hovořit s podobně naladěnými lidmi. Rodiče si povídali, všichni bez vyjímky na své domáci porody vzpomínali jako na slavnostní událost v jejich životě, vyměňovali si své zkušenosti. Diskuse se zaměřila také na to, jak by mohli společně nejlépe hájit svůj společný zájem – to aby společnost přijala domácí porody jako efektivní, bezpečnou a normální variantu porodu. Informovali se o nekončícím boji Porodního domu U čápa o.p.s. za plnou registraci zdravotnického zařízení. Připravili dopis nemocnicím s návrhem otevřít porodní centrum vedeného porodními asistentkami. Všichni zúčastnění se shodli v tom, že zásadní význam při jejich porodech měly jejich porodní asistentky, a upozorňovali, že je nesprávné, že právě služby privátních porodních asistentek při porodu nejsou hrazeny z veřejného zdravotního pojištění. Účastníci se také dozvěděli o chystaném mezinárodním kongresu porodních asistentek, který proběhne v roce 2014 v Praze, a o existujících platných mezinárodních standardech pro činnost porodních asistentek, které, bohužel, v České republice dosud využity nejsou.

Rodiče se rozhodli pokračovat ve svých vzájemných kontaktech přes internet a vyvíjet tlak na politiky a úřady. Vyměnili si tipy na to, co jim pomáhalo prožívat těhotenství zdravě. Zde uváděli např. pohyb, tůry, cvičení, otužování, zdravou výživu a posilování své důvěry v přirozenou schopnost každé ženy porodit. Také se vyjadřovali k tomu, co jim nejvíce pomáhalo během porodu samotného. Vyzdvihovali především ticho, klid a intimní prostředí, podporu partnera a porodní asistentky, pocit svobody a respektování intuice. V neposlední řadě si rodiče také vyměnili kontakty na pediatry a gynekology přátelské normálnímu porodu.

K nahlédnutí byla literatura o přirozeném porodu a rodičovství a brožurky Porodního domu U čápa, o.p.s., o porodu v domácím prostředí a porodních přáních a také materiály APERIO k rovnosti příležitostí. Připraveno bylo občerstvení. Kávu zdarma poskytlo NESTLÉ, čaj a další pochoutky nabídl k prodeji fair trade obchůdek České ekumenické akademie. Chráněná dílna DITA Tábor nabídla prodej dětského oblečení z nových materiálů a k dispozici byly také služby vizážistky. Děti si pohrály v herničce s Montessori pomůckami, které školka velkoryse poskytla spolu se svými prostorami, v připravených dílničkách si vyrobily vlněné motýly a panenky z kukuřičného šustí.

Setkání proběhlo v příjemné a uvolněné astmosféře, děti i dospělí si krásný den v herničce Vrbiček i na jejich zahradě užili.

Během setkání jsme pořídili spoustu fotek. Z těch nejzdařilejších jsme vytvořili fotogalerii, jejímž prostřednictvím vám chceme přiblížit atmosféru a průběh setkání.

Pořadatelé ještě jednou velmi děkují všem, kteří akci podpořili. Vedle již jmenovaných také redaktorům časopisů Děti a my a Nový prostor. Těšíme se na příští ročník!

Praha, 13. září 2011

Správní a dozorčí rada společnosti Porodní dům U čápa

*

Jestliže jste své děti přivedli na svět také doma, či jste zastánci a příznivci porodů v domácím prostředí a nedostáváte od nás pozvánky na setkání, ačkoli byste se jich rádi zúčastnili, je to proto, že nemáme na vás kontakt (specielně e-mailovou adresu, neboť osobní pozvánky rozesíláme e-mailovou poštou). Takže nám svou e-mailovou adresu pošlete na info@pdcap.cz a my vás přidáme do seznamu obesílaných na tato setkání.

Mimo tohoto způsobu informování zveřejňujeme pozvánku na každé setkání na našich internetových stránkách, hned na úvodní stránce v aktualitách, aby se mohli zúčastnit i ti, na které nemáme kontakt.