Logo Porodního domu U čápa
Porodní dům U čápa, o.p.s.
nestátní nezisková organizace založená ve formě obecně prospěšné společnosti, která
usiluje o návrat přirozených porodů do českého porodnictví
 

Tisková zpráva o právě proběhlé konferenci POROD DOMA – CO O NĚM VÍME

Ve dnech 7. a 8.11.2014 se v Kongresovém centru pražského hotelu Olšanka konala historicky první konference zabývající se specificky porodem v domácím prostředí.

Do Prahy se sjelo přes 200 účastníků a lektorů z 19 států světa (Belgie, Brazílie, Bulharska, České republiky, Dánska, Francie, Ghany, Chorvatska, Holandska, Irska, Izraele, Lotyšska, Polska, Portugalska, Německa, Rumunska, Slovenska, Slovinska a Velké Británie. Mezi přednášejícími byly jak porodní asistentky s dlouholetou praxí, tak i profesorky porodní asistence, epidemiologové, lékaři.

Žádná z informací, které na konferenci zazněly, nepodpořila názor vžitý a všeobecně šířený v České republice, že porod doma představuje zvýšené riziko či dokonce hazard pro matku a dítě. Výsledky kvalitních rozsáhlých studií potvrzují, že porod v domácím prostředí přináší zdravé matce a dítěti stejné riziko, nebo dokonce nižší, než porod v nemocnici, jestliže této zdravé matce asistuje školený zdravotník a k dispozici je dobře fungující transportní systém a kvalitní systém sekundární porodnické péče.

Hovořit o vyšším riziku lze hovořit pouze v rámci takového zdravotnického systému, který selhává (porody mimo porodnici nechce vidět, nechce ženám naslouchat a nechce s nimi hovořit), zamezuje svobodné volbě žen v době těhotenství a porodu a činí z žen, které volí při porodu péči mimo porodnici v podstatě „rodící uprchlíky“.

Proběhly dvě panelové diskuse zaměřené na „Fakta o porodech doma“ a „Jakou podporu potřebuje bezpečný porod doma“. Panelisté se shodli na hlavních kritériích, které činí porod doma bezpečným:

  • Dobře fungující zdravotnický systém
  • Vzdělávání zdravotníků
  • Legislativně zakotvené právo žen na výběr místa porodu a asistenci porodní asistentky
  • Naslouchání přání žen (jakou porodnickou péči si přejí)
  • Postoj a odhodlání jak na straně žen, tak zdravotníků

Dokud bude existovat jediná žena, která odmítne opustit během porodu svůj domov, musí mít v dobře fungujícím zdravotnickém systému možnost zavolat si porodní asistentku, která jí v těhotenství, při porodu a po něm pomůže.

Zuzana Štromerová, BSc., Porodní dům U čápa, Praha