Logo Porodního domu U čápa
Porodní dům U čápa, o.p.s.
nestátní nezisková organizace založená ve formě obecně prospěšné společnosti, která
usiluje o návrat přirozených porodů do českého porodnictví
 

Audionahrávky konference

Vystoupení všech přednášejících byla po oba dny nahrávána profesionální firmou na zvukové nosiče; kopie nahrávek nám byly poskytnuty ke zveřejnění, a vy si je teď můžete poslechnout.

 

Den první Hlavní přednáškový sál
  Přednáškový sál č. 8
   
Den druhý Hlavní přednáškový sál
  Přednáškový sál č. 8