Logo Porodního domu U čápa
Porodní dům U čápa, o.p.s.
nestátní nezisková organizace založená ve formě obecně prospěšné společnosti, která
usiluje o návrat přirozených porodů do českého porodnictví
 

Vyhodnocení dotazníků účastníků odborného semináře

Evoluce porodu koncem pánevním

 

Ve dnech 18. a 19. května 2015 se konal odborný seminář Evoluce porodu koncem pánevním – nové paradigma pro optimální péči. Na seminář byli pozváni lékaři – porodníci, porodní asistentky a zdravotníci záchranné zdravotnické služby z celé ČR. Seminář se konal 18.5. v Praze a 19.5. v Brně. Účastníci se seznámili s novými metodami vedení porodu koncem pánevním, které přednesla mimořádná profesorka na univerzitě Carleton v Ottawě paní Betty-Anne Daviss, RM, MA a univerzitní profesor a vědecký pracovník Kenneth C Johnson, PhD. Oba přednášející jsou z Kanady.

Všichni účastníci semináře obdrželi dotazník, v němž se měli vyjádřit k několika otázkám týkající se kvality semináře. Vyjádření účastníků mělo pořadatelům sloužit jako zpětná odezva. Výsledky dotazníkové akce mohou být zajímavé i pro účastníky semináře.

Vyhodnocení dotazníků zpracovali medik Ondřej Bačík za pražské účastníky, a medička Viktória Gamcová za brněnské účastníky. Obě zpracování vám nyní nabízíme k přečtení:

A. Vyhodnocení dotazníků pražských účastníků

autor Ondřej Bačík

 

1. Zastoupení profesí mezi účastníky semináře

 

2. Hodnocení přednášejících

 

3. Účelnost semináře

 

4. Zavedení nabytých informací do praxe

 

Celkové hodnocení

Účastníci semináře byli velmi spokojeni s celkovým průběhem a obsahem jak přednášky, tak praktické části. Až na vyjímky se na seminář dostavily vesměs porodní asistentky, které velmi ocenily výuku praktických manévrů používaných při porodu koncem pánevním (dále jen jako PKP).

Ať už se jednalo o podrobné vysvětlení fyziologie PKP, kdy přednášející hlavně kladla důraz na trpělivost porodní asistentky, minimální intervenci v průběhu porodu a důležitost polohování v jednotlivých fázích porodu. Ženě doporučuje rodit nejdříve ve stoje, poté na židličce nebo na všech čtyřech, a v poslední fázi porodu velmi často přechází z polohy tzv. křesťana do polohy muslima. Dále se podrobně probíraly manévry (Frankův štouch a korunní hmat), které se dají použít v případě komplikací (vztyčené ruce, špatná poloha hlavičky, váznoucí porod, atd).

Přednášející mluvila také o Frankfurtské studii, která velmi zaujala především faktem, že se v této nemocnici provádějí magnetické rezonance těhotným ke zjištění rozměrů pánve. Další novinkou bylo, že se u PKP neřídíme podle otevření branky, a také, že není třeba dělat preventivní epiziotomii.

Cílem přednášky bylo si uvědomit, že PKP je stejně rizikový jako často indikovaný císařský řez. Posluchači měli možnost prohloubit své znalosti i prakticky si vyzkoušet výše zmiňované postupy.

*

B. Vyhodnocení dotazníků brněnských účastníků

autorka Viktória Gamzová

 

Seminár sa konal 19.5.2015 v Brne. Dotazník vyplnilo 28 zúčastnených, z toho 15 pôrodných asistentiek, 5 pracovníkov záchrannej služby, 4 lekári – pôrodníci, 3 študenti zdravotníckeho odboru a 1 nelekársky pracovník.

Zúčastnení zhodnotili seminár celkovo pozitívne, majú záujem o akcie podobného charakteru aj v budúcnosti. Jedinou požiadavkou navyše bolo viac praktického precvičovania v priebehu seminára.

Pôrodné asistentky hodnotili prednášku za absolútne profesionálnu a prakticky podloženú. Malé percento z nich malo pocit, že vystúpenie prednášajúcich bolo miestami nie celkom jasné a zrozumiteľné, pravdepodobne išlo o pasáže praktického precvičovania manévrov. Väčšina pôrodných asistentiek považuje seminár za prínosný, obohacujúci a ojedinelý, nestretli sa s podobným typom seminára. Vyše polovica z nich však udáva, že sa s týmto spôsobom vedenia pôrodu KP už stretli a téma prednášky bola pre nich opakovaním. Až 9 pôrodných asistentiek z 15 si plánuje získané informácie overiť v praxi a ešte väčší počet z nich informuje o tejto možnosti pôrodu aj nastávajúce mamičky. Takmer všetky zúčastnené sa pokúsia šíriť informácie získané na tomto seminári medzi svojich kolegov a kolegyne.

Zdravotníci záchrannej služby hodnotili seminár ako profesionálny, dobre pochopiteľný a zrozumiteľne podaný. 3/5 z nich mali menšie pochybnosti o fungovaní techník v praxi. Považujú prednášku za prínosnú, ojedinelú a obohacujúcu. Žiaden z nich sa s predmetom tohto seminára ešte nestretol, a preto boli tieto informácie pre nich nové. Všetci sa pokúsia získané vedomosti šíriť ďalej medzi svojich kolegov.

Lekári a študenti v dotazníku vyjadrili 100% spokojnosť ako s profesionalitou prednášajúcich, tak aj so zrozumiteľnosťou výkladu. Vystúpenie prednášajúcich hodnotili ako výborne podložené dôkazmi aj praxou. Prednáška bola pre nich potrebná a prínosná, hodnotili ju ako ojedinelú a obohacujúcu. Väčšina z nich sa s predmetom seminára ešte nestretla. Každý lekár a študent uviedol, že sa pokúsia nadobudnuté informácie šíriť medzi svojimi kolegami a spolužiakmi a chcú si tieto vedomosti vyskúšať a precvičiť aj v praxi.

Väčšina zúčastnených uviedla, že ako nosnú informáciu si zo seminára odnášajú poznatky o praktickom prevedení hmatov a manévrov na uvoľnenie zakliesnených častí tela v priebehu 2. doby pôrodnej (Frankov hmat, korunný hmat, 90° a 180° otočenie dieťaťa). Viacero účastníkov priznalo, že sa nestretli s pôrodom vo vzpriamenej polohe alebo polohe „na všetkých štyroch“, a že práve to je pre nich jednou z najdôležitejších informácií získaných na tomto seminári. Pár účastníkov poukázalo na význam vzdelávania mladých lekárov v tejto problematike.