Logo Porodního domu U čápa
Porodní dům U čápa, o.p.s.
nestátní nezisková organizace založená ve formě obecně prospěšné společnosti, která
usiluje o návrat přirozených porodů do českého porodnictví
 

Archiv odkazů na různé články a informace na našem webu

Odborný seminář Evoluce porodu koncem pánevním – hodnocení
V květnu 2015 se v Praze a v Brně konal odborný seminář Evoluce porodu koncem pánevním určený pro zdravotníky pečující o ženy během porodu. Semináře se zúčastnilo 65 odborníků z oboru porodnictví a záchranné zdravotnické služby, pořadatelem byl Porodní dům U čápa, o.p.s., Praha. Všichni účastníci obdrželi dotazník, v němž se měli vyjádřit ke kvalitě semináře. Výsledky dotazníkové akce mohou být zajímavé nejen pro účastníky semináře...

Mezinárodní konference POROD DOMA – CO NĚM VÍME? – hodnocení
Banner konference KPD 20147. a 8. listopadu 2014 se v Praze konala velká mezinárodní konference POROD DOMA – CO NĚM VÍME?, jejímž pořadatelem byla obecně prospěšná společnost Porodní dům U čápa. Konference se zúčastnilo přes 200 účastníků z celého světa. Všechny přednášky byly zaznamenány na audio zařízení, pořídily se fotky, něco fotografkou amatérskou, něco fotografkou profesionální (Ing. Alenou Stellnerovou, účastnicí a lektorkou konference), byla vydána tisková zpráva, přišla i řada ohlasů. Můžete si také „prolistovat“ programovou brožuru, kterou obdržel každý účastník konference. Dvě zahraniční přednášející nám po skončení konference poslaly odkazy na zajímavé články:


Jette Clausen z Velké Británie poslala odkaz na video a
Judy Cohain z Izraele poslala odkaz na dvě videa video1,  video2  a  článek.
Jane Sandall, profesorka sociálních věd na londýnské univerzitě, přispěla článkem s fakty o porodech doma.

Kurz LEKTORKA PŘÍPRAVY NA POROD A RODIČOVSTVÍ
Společnost APERIO pořádá kurzy vedení předporodních kurzů pro nastávající rodiče. Kurzy jsou určeny pro porodní asistentky, které vedou kurzy v porodnicích, a pro začínající i zkušené lektorky, které chtějí své lektorské dovednosti prohlubovat, doplňovat si znalosti a sdílet s ostatními své zkušenosti s přípravou rodičů na porod a rodičovství. Vše o kurzu se dozvíte na stránkách APERIA zde.

Kurz pro duly
Česká asociace dul otevřela nový speciální kurz pro poporodní duly, které budou ženy a jejich rodiny doprovázet a podporovat v náročném období šestinedělí, případně i déle. Podrobnosti o této práci a o kurzu najdete zde. Přihlášky posílejte Bc. Dagmar Lovecké na info@duly.cz nebo volejte na 775 076 736.

Rady nastávajícím maminkám
Sadu užitečných rad nastávajícím maminkám při sestavování jejich porodního plánu přináší zkušená porodní asistentka Zuzana Štromerová, BSc... celý článek

Porodní dům U čápa se odstěhoval z Kunratic
Poradna Porodního domu U čápa ukončila své působení v Kunraticích v polovině roku 2013 a od té doby poskytuje své služby v nových prostorách na Spořilově.
Krátkou informaci o tom, proč a jak k tomu došlo, přinášíme zde.
Fotogalerie nového působiště je k nahlédnutí zde.

Blýskání na lepší časy?
V polovině ledna 2013 rozhodl pražský městský soud ve prospěch těhotné matky z Prahy 5, která žádala přítomnost porodní asistentky
u svého porodu v domácím prostředí. Zprávu o této události uveřejnily jednak internetové portály idnes.cz,    novinky.cz,    Zdravotnické noviny,
jednak Česká televize odvysílala reportáž ve své hlavní večerní zpravodajské relaci, doplněnou diskusním blokem se soukromou porodní asistentkou a lékařem – porodníkem, na stejné téma a ve stejném duchu se pak ve Studiu ČT 24 konal další diskusní pořad.
V souvislosti s tímto a řadou podobných případů se několik porodních asistentek a matek rozhodlo zažalovat Českou republiku u Evropského soudu pro lidská práva.

Setkání žen, maminek, dul, porodních asistentek a porodníků
V pátek 26. října 2012 v Ružomberoku, v sobotu 27. října ve Spišské Nové Vsi a v neděli 28. října v Košicích se uskutečnilo setkání tamních žen, maminek, dul a porodních asistentek s českou porodní asistentkou Zuzanou Štromerovou, BSc. z pražského Porodního domu U čápa. Pro sobotní a nedělní akce byly vytvořeny samostatné pozvánky: sobota, neděle.
V pátek přednášela Z. Štromerová v Ružomberoku na zdravotnické fakultě Katolické univerzity studentkám porodní asistence. Během přednášky bylo pořízeno pár ilustrativních fotek.

Setkání porodních asistentek Východní Evropy v Praze
Dvoudenní pracovní setkání porodních asistentek Východní Evropy proběhlo ve dnech 23. a 24. května 2012 v Praze. Akci pořádala společnost Porodní dům U čápa... celý článek

Zamyšlení Zuzany Štromerové nad současným stavem
V poslední době jsme svědkem toho, jak náš stát organizuje novodobý „hon na čarodějnice“. Nevím kdo je původcem, ale ten někdo si dal předsevzetí, že zlikviduje porodní asistentky, které pomáhají ženám v tom nejpřirozenějším procesu a nejpřirozenějším prostředí... celý článek

Zuzana Štromerová napsala do Zdravotnických novin článek Hledám porodnici
Článek uveřejnila na svých internetových stránkách redakce Zdravotnických novin. Přečtěte si jej.

Speciál pro maminky
Redakce internetového magazínu Moje Bříško nabízí Speciál pro maminky, který je zdarma ke stažení a šíření na internetu.

Prohlášení společnosti Porodní dům U čápa k rozsudku obvodního soudu
Dne 21.9. 2011 byla odsouzena porodní asistentka za údajnou nedbalost při péči o ženu během porodu v domácím prostředí. Děťátko bylo po porodu resuscitováno a po 20 měsících zemřelo... celý článek

Setkání rodičů a přátel přirozeného porodu v Porodním domě U čápa 2011
V září r. 2011 se v Porodním domě U čápa uskutečnilo v pořadí již čtvrté Setkání rodičů a přátel přirozeného porodu. Sešlo se přes šedesát rodičů... celý článek

Setkání rodičů a přátel přirozeného porodu v Porodním domě U čápa 2010
V květnu r. 2010 se v Porodním domě U čápa konalo třetí Setkání rodičů a přátel přirozeného porodu. Během této akce bylo pořízeno mnoho fotek, z nejzdařilejších jsme vytvořili fotogalerii. Podívejte se na ni.

Brožurky, které vydal Porodní dům U čápa
V uplynulých letech vydal Porodní dům U čápa několik brožurek určených pro širokou veřejnost. Brožurky jsou však již rozebrány a dotisk se, bohužel, neplánuje (chybí dotace), všechny však zůstaly zachovány v elektronické podobě ve formátu PDF a jsou k dispozici k přečtení zde:

  1. Přirozený porod
  2. Porodní asistentka v komunitní péči I
  3. Porodní asistentka v komunitní péči II
  4. Právo a porodní asistence
  5. Porod doma
  6. Porodní přání

Svůj porod Jste nespokojená s péčí během těhotenství, porodu a po porodu? Chybí ve vašem kraji nabídka služeb samostatně působících porodních asistentek? Chcete mít u porodu svoji porodní asistentku, kterou znáte a které důvěřujete? Nechce Vám pojišťovna uhradit péči samostatné porodní asistentky během Vašeho těhotenství, porodu nebo návštěvy po porodu? Chcete, abyste si Vy a další ženy v České republice mohly svobodně zvolit péči během těhotenství, porodu a po porodu podle svých potřeb, jako je to běžné v řadě evropských států?
Pak prostřednictvím online formuláře, který ve spolupráci s nadací Open Society Fund připravila Liga lidských práv, oslovte odpovědné instituce: Ministerstvo zdravotnictví ČR, svoji zdravotní pojišťovnu a senátora za váš region. Cílem této iniciativy je umožnit ženám oslovit odpovědné úřady a politiky, sdělit jim svůj názor, své potřeby a zkušenosti a požadovat od nich, aby se současnou neuspokojivou situací v péči o těhotné a rodící ženy a systematickým porušováním jejich práv a práv jejich dětí důkladně zabývaly. Cílem této iniciativy není propagovat porody doma, ale prosazovat právo žen svobodně si zvolit místo porodu, poskytovatele péče při porodu a typ poskytované zdravotní péče.

Veřejný dopis Ministerstvu zdravotnictví ČR a Magistrátu hl.m. Prahy
Žádost o zřízení pracoviště vedeného porodními asistentkami zaslala obecně prospěšná společnost Porodní dům U čápa veřejný dopis Ministerstvu zdravotnictví ČR a Magistrátu hl.m. Prahy... celý článek

Celoslovenská konference Čo ženy chcú? se konala v Martině
Ve Slovenské republice při příležitosti Světového týdne respektu k porodu už několik let probíhají různé akce a setkání na místní i celostátní úrovni. Uskutečnilo se i několik konferencí s mezinárodní účastí. Také na jaře r. 2011 se ve městě Martin konala celoslovenská konference Čo ženy chcú? Na tuto konferenci byli pozváni zástupci organizací a sdružení, které pomáhají ženám v těhotenství a během porodu, zástupci Ministerstva zdravotnictví SR, stavovské a vzdělávací organizace porodních asistentek a gynekologů – porodníků, zdravotních pojišťoven a médií. Konference byla otevřená široké veřejnosti, vítány byly ženy, které zažily zajímavé a inspirativní porody. Pozvány byly i samostatné porodní asistentky se zahraniční praxí. Hlavním hostem konference byla paní Zuzana Štromerová, BSc., soukromá porodní asistentka z Prahy, která si s účastníky povídala o přirozeném porodu. Za její vystoupení na konferenci vyjádřila organizátorka konference paní Mgr. Martina Gregušová poděkování.

Seminář na porodnické téma se konal v košickém A-centru
V sobotu 23. října 2010 se v Košicích konalo celodenní setkání slovenských porodních asistentek, dul, laktačních poradkyň, lékařek, pediatriček, zdravotních sestřiček, nastávajících maminek a všech, jež zajímá téma přirozeného porodu a porodů doma, s českou porodní asistentkou paní Zuzanou Štromerovou, která byla na tento seminář pozvána jako hlavní host. Seminář pořádalo A-centrum Košice, konal se v rámci projektu Pre košické ženy a finančně jej podpořil Slovensko-český ženský fond.
Pořadatelka a zároveň účastnice semináře paní Jana Ivanecká napsala o tomto setkání velký článek, který vám přiblíží jeho atmosféru. O stejné události napsala pro regionální deník Korzár redaktorka Katarína Gécziová obsáhlou reportáž. Své dojmy nám e-mailovou poštou poslaly tři přímé účastnice tohoto setkání. Jejich příspěvky jsme umístili do rubriky Píšete nám – Vaše vzkazy. Přečtěte si je.
Akce měla tak velký ohlas, že se pořadatel (A-centrum Košice) rozhodl uspořádat další setkání se Zuzanou Štromerovou. Setkání se uskutečnilo 23. října 2011.

Seminář slovenských porodních asistentek
21. a 22. října 2010 se v Prešově konala dvoudenní 9. konference slovenských porodních asistentek. Také na tuto akci byla Zuzana Štromerová pozvána, aby slovenským kolegyním předala své profesní zkušenosti.
Pořadatelka konference viceprezidentka SKSaPA Mgr. Iveta Lazorová poděkovala Z. Štromerové za její příspěvek.

Porodní dům vyhrál soudní spor s Ministerstvem zdravotnictví ČR
Významným a důležitým dnem pro Porodní dům U čápa se stal 19. březen 2009: porodní dům vyhrál soudní spor s Ministerstvem zdravotnictví ČR. V r. 2007 ministerstvo vydalo zamítavý souhlas s personálním a technickým vybavením prostor Porodního domu U čápa. Toto rozhodnutí sloužilo Magistrátu hl.m. Prahy jako podklad k udělení registrace zdravotnického zařízení Porodnímu domu U čápa pouze v omezeném rozsahu činností, než jaký stanovila tehdy platná vyhláška č. 424/2004 Sb., (dnes vyhláška č. 55/2011 Sb.) v § 5, odst. 1, činnosti porodní asistentky, a než o který společnost Porodní dům U čápa žádala. Více se o této události i o cestě k získání registrace dozvíte v samostatném článku.
Ve světle úspěšného výsledku soudního sporu Porodního domu U čápa s Ministerstvem zdravotnictví vyšel v internetové edici časopisu Zdravotnické noviny obsažný článek Zuzany Štromerové jako reakce na tento úspěch. Článek byl pojat jako zamyšlení nad budoucností porodů doma, porodních domů a kompetencí porodních asistentek. Podle vyjádření redakce článek vyvolal rekordní počet téměř 600 příspěvků čtenářů, kteří reagovali svými názory. Redakce poté článek uveřejnila v tištěné podobě časopisu 6.4.2009 v čísle 14.

Zuzana Štromerová získala vysokoškolský titul BAKALÁŘ studiem porodní asistence v zahraničí
V roce 2008 úspěšně dokončila vysokoškolské studium porodní asistence na Glasgow Caledonian University ve Velké Británii Zuzana Štromerová, porodní asistentka a zakladatelka Porodního domu U čápa v Praze, a byl jí udělen akademický titul Bachelor of Science in Midwifery – Bakalář věd porodní asistence. Udělení titulu jí opravňuje používat zkratku BSc. za svým jménem. BLAHOPŘEJEME!  Fotokopii diplomu si můžete prohlédnout zde.

Kniha porodní asistentky Zuzany Štromerové MOŽNOST VOLBY
Vědomi si skutečnosti, že kniha porodní asistentky Zuzany Štromerové MOŽNOST VOLBY, která vyšla už v roce 2005, je již prakticky rozebrána (a další vydání je nejisté), nabízíme ji zájemcům k přečtení na našich stránkách.

Povinné registrace těhotných pro jejich přijetí k porodu v porodnici?
V poslední době se v České republice (zejména v Praze) staly fenoménem povinné registrace těhotných pro jejich přijetí k porodu v porodnici. Tato skutečnost rozvířila diskusi o oprávnění porodnic tuto povinnost těhotným ženám ukládat. K tomu podává advokátka JUDr. Monika Bakešová odborné právní vyjádření. Přečtěte si je.

E-mailová diskuse mezi porodními asistentkami
Na jaře roku 2009 proběhla e-mailová minidiskuse mezi některými porodními asistentkami a studentkami porodní asistence na téma Současný stav vzdělávání porodních asistentek v Čechách. Do diskuse přispěla také Zuzana Štromerová; její „Dopis kolegyním“ si přečtěte zde.

Dokument IMBCO – 10 kroků k optimální porodní péči
V březnu roku 2009 vydala iniciativa IMBCO – Mezinárodní organizace za porodní péči pro matku a dítě dokument 10 kroků k optimální porodní péči. Díky českému překladu členek sdružení APERIO je tento dokument přístupný i české odborné a laické veřejnosti.

Tisková zpráva Hnutí za aktivní mateřství o stavu našeho porodnictví
U příležitosti konání mezinárodního Týdne respektu k porodu v roce 2008 vydalo Hnutí za aktivní mateřství tiskovou zprávu o stavu našeho porodnictví, jak jej vnímají konzumenti porodnické péče, tj. ženy.

Dotazníkové šetření o zájmu českých těhotných žen o služby porodních asistentek
V roce 2007 provedla obecně prospěšná společnost Porodní dům U čápa dotazníkové šetření týkající se zájmu českých těhotných žen o služby porodních asistentek. Výsledky tohoto šetření předkládáme našim čtenářům v plném znění, jak je předložil nezávislý zpracovatel.

Výzkumná práce na téma Porovnání české porodnické koncepce s koncepcí Velké Británie
Vyučující na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy v Praze PhDr. Pavla Pikardová napsala během studijního pobytu na katedře antropologie univerzity v Durhamu ve Velké Británii v letech 2004 až 2005 práci na téma Porovnání porodnické koncepce České republiky a Velké Británie. Srovnání a analýzu obou systémů doplnila dotazníkovou metodou, kterou zjišťovala, jak se liší postoje k porodnictví u laických respondentů (studentů) v obou zemích. Výsledky tohoto zajímavého srovnání si přečtěte zde.

Výpověď jedné mladé Slovenky žijící v USA
V roce 2005 napsala jedna mladá slovenská občanka žíjící v USA velice zajímavý článek, v němž popisuje osobní zkušenosti se současným americkým zdravotnictvím a porodnictvím. V článku vyzdvihuje pozitivní změny v přístupu tamních porodních asistentek k rodičkám, což mělo za následek významné zvýšení zájmu těhotných a rodících žen o jejich služby.

Porody doma ano či ne?
Věčný spor dvou táborů – příznivců a odpůrců porodu doma, je tématem článku, ve kterém Zuzana Štromerová, porodní asistentka s dlouholetými osobními zkušenostmi s porody doma, hájí jejich místo v systému porodnické péče.

Seminář o právních aspektech porodnické péče poskytované mimo lůžková porodnická zařízení
V pátek 2. listopadu 2007 se na 3. lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Praze sešli lékaři – porodníci, porodní asistentky a vyučující porodní asistenci na jednodenním semináři, aby pojednali o právních aspektech porodnické péče poskytované mimo lůžková porodnická zařízení. Zprávu o tomto setkání vypracovala Zuzana Štromerová z pořádajícího Porodního domu U čápa. U příležitosti konání tohoto kurzu byla vydána brožura Právo v porodní asistenci.

Studijní cesta porodních asistentek Porodního domu U čápa do Holandska
V dubnu 2007 navštívily porodní asistentky Porodního domu U čápa Holandsko a navštívily tamní porodnice a školu pro porodní asistentky. Poznatky z této studijní cesty zpracovala Zuzana Štromerová do velmi zajímavého článku, který poslala redakci časopisu Zdravotnické noviny. Redakce otiskla celý článek v čísle 19 / 2007.

Systém vzdělávání českých a holandských porodních asistentek
Systém vzdělávání holandských porodních asistentek inspiroval Z. Štromerovou k sepsání samostatné studie, ve které holandský systém porovnává se systémem uplatňovaným v naší republice. Doporučujeme si tuto studii přečíst.
Vzdělávání našich porodních asistentek je také předmětem podrobné analýzy, kterou vypracovala Zuzana Štromerová. Studie obsahuje návrhy na řešení a zlepšení situace.

Aktuální situace našeho porodnictví očima předsedkyně Hnutí za aktivní mateřství
Všem čtenářům našich stránek doporučujeme přečít si hodnotný příspěvek Petry Sovové, předsedkyně Hnutí za aktivní mateřství. V článku, který je opravdu skvěle a hlavně fundovaně napsán, hodnotí paní Sovová aktuální situaci našeho porodnictví a srovnává možnosti žen zemí Evropské Unie s možnostmi žen v České republice, které mají v souvislosti s jejich těhotenstvím a porodem.

Znění zákona č. 96/2004 Sb. a prováděcí vyhlášky MZČR č. 55/2011 Sb.
Parlament České republiky schválil zákon o nelékařských profesích, kterým se mění a upřesňuje výkon povolání porodních asistentek.
Přečtěte si také připojený komentář Z. Štromerové o nové roli českých porodních asistentek ve světle tohoto zákona.

Zuzana Štromerová získala mezinárodní ocenění
Za svou činnost v oblasti porodnictví získala v roce 2004 Zuzana Štromerová jako dosud jediná porodní asistentka České republiky mezinárodní ocenění. Více se o této sice starší, ale pro české porodní asistentky rozhodně významné události dozvíte zde.

Poděkování sponzorům, dárcům a všem ostatním,
kteří finančně nebo jiným způsobem podpořili budování prvního porodního domu v ČR, vyjadřujeme formou „Tabule cti“. Na ní přinášíme výčet všech osob a organizací, které takto pomáhaly od r. 2002, kdy porodní dům vznikal.

Odkazy na stránky dalších organizací
Podívejte se na stránky organizací a společností, které mají podobné zaměření nebo s námi spolupracují.

Porodní dům U čápa má svůj Facebook
V červnu 2010 byl zřízen FACEBOOK Porodního domu U Čápa, do kterého můžete přispět i vy.

Klub přátel porodního domu
Víte, co se skrývá pod názvem Klub přátel porodního domu a jaké jsou klubové podmínky? Jestli nevíte, klikněte sem.