Logo Porodního domu U čápa
Porodní dům U čápa, o.p.s.
nestátní nezisková organizace založená ve formě obecně prospěšné společnosti, která
usiluje o návrat přirozených porodů do českého porodnictví
 

Brožura pro porodní asistentky

Společnost Porodní dům U čápa vydala specializovanou brožuru pro porodní asistentky. Má název

Péče porodní asistentky o těhotnou a rodící ženu v prostředí mimo porodnici – rychlý rádce

Na jejím vzniku se podílel kolektiv porodních asistentek Porodního domu U čápa, Zuzana Štromerová, BSc., Milena Dvořáková, BSc. a Jana Menčlová.

Přední strana obálky brožury
(Ukažte myší do obrázku pro zvětšení)


 • Komu je určena
 • Komu není určena
 • Co obsahuje
 • Jak vypadá
 • Legislativní podpora
 • Finanční podpora
 • Jak ji získat

Příručka je svým ryze odborným zaměřením určená pro výkon profese porodních asistentek a slouží

 • jako rychlý rádce či rukověť pro porodní asistentky poskytující svou péči ženám při porodu doma

 • jako doplňkový výukový materiál pro učitelky vyučující obor Porodní asistence

 • jako studijní materiál pro studentky porodní asistence

 • porodním asistentkám pracujícím v nemocnici k načerpání mnoha důležitých poznatků pro svou práci

 • porodním asistentkám, které uvažují o soukromé praxi

Brožura není určena zdravotníkům jiných oborů a už vůbec ne zájemcům z řad široké veřejnosti. Z toho důvodu nepřijde do veřejné distribuční sítě.

 • Praktické rady pro zahájení samostatné praxe soukromé porodní asistentky (registrace, materiální vybavení, osobní předpoklady).

 • Praktické rady a postupy při příjmu a prvním kontaktu s klientkou.

 • Podrobné instrukce a návody pro péči o ženu v jednotlivých trimestrech těhotenství.

 • Podrobné instrukce a návody na řešení konkrétních situací, které se mohou vyskytnout v jednotlivých dobách porodních a po porodu během péče o ženu v domácím prostředí.

 • Ilustrativní plnobarevné fotografie, tabulky a vzorové formuláře.

 • Obsáhlý seznam doporučené literatury.

Brožura má formát A5, její rozsah činí 70 stran, je zhotovena na kvalitním křídovém papíře. O grafickou stránku brožury se postaralo Grafické studio AHA, o tiskovou úpravu, vlastní tisk a balení pro distribuci firma C&COM Advertising s.r.o.

Brožura se opírá o standardy péče poskytované porodními asistentkami pracujícími v prostředí mimo nemocnici. Tyto standardy byly schváleny Českou konfederací porodních asistentek v roce 2007.

Vydání příručky bylo finančně podpořeno

 • z Evropského sociálního fondu

 • z rozpočtu Magistrátu hl.m. Prahy

 • ze státního rozpočtu v rámci programu JPD 3

V současné době je brožura zcela rozebrána, takže ji nelze získat. Její nové vydání se již neplánuje, je však možné si ji zde stáhnout a přečíst si ji na našich stránkách. Dokument je, bohužel, pouze v pracovní podobě (postrádá některé obrázky, text je ale úplný).

K prohlížení dokumentů formátu PDF si stáhněte a nainstalujte nejrozšířenější čtečku Adobe Reader
(je zdarma a v češtině).