Logo Porodního domu U čápa
Porodní dům U čápa, o.p.s.
nestátní nezisková organizace založená ve formě obecně prospěšné společnosti, která
usiluje o návrat přirozených porodů do českého porodnictví
 

Ceník služeb Porodního domu U čápa

Vzhledem k tomu, že v České republice zdravotní pojišťovny nehradí péči poskytovanou soukromými porodními asistentkami, je za všechny služby poskytované porodní asistentkou Porodního domu U čápa vyžadována přímá platba.

U služeb, které mají v následujících tabulkách připojený čas trvání v hodinách či minutách, platí cena za uvedený čas. To znamená, že platba se odvíjí od skutečně využité době trvání služby, např. stojí-li hodinová konzultace v poradně 400 Kč, pak hodina a půl bude stát 600 Kč, dvě hodiny 800 Kč atd.

Některé služby poskytuje porodní asistentka v poradně (tabulka A), některé v domácím prostředí klientky (tabulka B).

U služeb poskytovaných mimo poradnu se připočítává dopravné, viz tabulka C.

U individuálních kurzů si místo konání volí sama klientka.

A. Služby poskytované v poradně

Těhotenská poradna 30 minut, platí se v hotovosti na místě. 250 Kč
Individuální konzultace v těhotenství 60 minut, platí se v hotovosti na místě. 400 Kč
Individuální předporodní kurz 60 minut, platí se v hotovosti na místě. 500 Kč
Skupinový předporodní kurz (celý den)
Platba je rozdělena na dvě části: záloha 800 Kč předem na účet, doplatek 1000 Kč v hotovosti na kurzu.
1 800 Kč

Klientka si do poradny může přivést jednu osobu jako doprovod. Pokud je touto osobou manžel nebo otec očekávaného dítěte, neplatí za svou účast nic, ostatní platí plnou cenu (netýká se malých dětí).

 

B. Služby poskytované mimo poradnu (zpravidla v domácím prostředí klientky)

Protože všechny služby poskytované mimo poradnu jsou spojené s cestováním porodní asistentky vlastním autem do místa bydliště klientky a zpět (u doprovodů do nemocnice ještě i do nemocnice), připočítává se k cenám za tyto služby dopravné. Podrobnosti týkající se dopravného naleznete
v tabulce C).


Individuální předporodní kurz (60 minut)
Individuální kurz přípravy k porodu.
600 Kč
Péče porodní asistentky během 1. doby porodní
Cena zahrnuje telefonické konzultace na počátku porodu a odbornou péči PA v domácím prostředí klientky během 1. doby porodní.
6 000 Kč
*  Doprovod porodní asistentky k porodu do nemocnice
Cena zahrnuje telefonické konzultace na počátku porodu, odbornou péči PA v domácím prostředí klientky během 1. doby porodní, společný přejezd do porodnice a společný pobyt v porodnici na porodním sále během porodu.
Platba je rozdělena na dvě části : zálohu 6000 Kč v hotovosti a doplatek 2000 Kč + dopravné (podrobnosti o způsobu této platby hned pod touto tabulkou).
8 000 Kč
*  Péče porodní asistentky během porodu v domácím prostředí klientky
Cena zahrnuje telefonické konzultace na počátku porodu, odbornou péči PA během porodu v domácím prostředí klientky, administrativní úkony spojené s porodem a jednu kontrolní domácí návštěvu následující den po porodu.
Platba je rozdělena na dvě části (podrobnosti hned pod touto tabulkou): zálohu 6000 Kč v hotovosti a doplatek 4000 Kč + dopravné (podrobnosti o způsobu této platby hned pod touto tabulkou).
10 000 Kč
*  Příjezd porodní asistentky po porodu placenty
Cena zahrnuje kontrolu a ošetření matky a novorozence v domácím prostředí klientky + administrativní úkony + jednu kontrolní domácí návštěvu následující den po porodu.
Platba je rozdělena na dvě části: zálohu 6000 Kč v hotovosti a doplatek 2000 Kč + dopravné ((podrobnosti o způsobu této platby hned pod touto tabulkou)
.
8 000 Kč
Vyžádaná návštěva (60 minut)
Cena zahrnuje návštěvu PA v domácím prostředí klientky vyžádanou buď během těhotenství, nebo na začátku porodu či po porodu, který neproběhl s porodní asistentkou Porodního domu U čápa, příp. vyžádanou nad rámec standardní péče.
500 Kč
Konzultace po porodu (60 minut)
Konzultace po porodu v domácím prostředí klientky.
500 Kč

Položky označené  * :
Stejně jako u předporodních kurzů, zavedli jsme i pro poskytování péče porodní asistentky během porodu nevratnou zálohovou platbu. K tomuto opatření nás dovedlo chování mnohých klientek:
Tyto ženy si v našem porodním domě objednaly službu Porod doma nebo Doprovod k porodu do porodnice. Během svého těhotenství docházely do naší poradny k porodní asistentce a připravovaly se s ní na porod, u kterého si ji přály mít. S blížícím se termínem porodu se však rozhodly porodit buď doma samy, nebo odjet samy do porodnice, nebo (nejčastější případ) při nastupujícím porodu porodní asistentku zavolaly (obvykle uprostřed noci a někdy i několikrát) a po telefonu z ní čerpaly rady ohledně své aktuální situace, ale pak se rozhodly dokončit porod doma buď samy, nebo odjet samy do porodnice. Mnohé se přitom ani neobtěžovaly toto své rozhodnutí porodní asistence oznámit; porodní asistentka pak to, že žena již porodila (doma nebo v porodnici), zjistila až zpětným dotazem...
Tyto ženy na jedné straně vyžadují připravenost (pohotovost) porodní asistentky v období termínu jejich porodu, a na druhé straně tím, že jejich předem domluvenou péči jednostranně nevyužijí, vyvolají v porodní asistentce pocit zbytečně držené „pohotovostní služby”, přerušený spánek, připravenost k odjezdu apod. Vzhledem k tomu, že počet těchto „případů” v poslední době narůstal, byli jsme nuceni zavést toto opatření. Zavedení nevratné zálohy má povzbudit odpovědnost klientek vůči porodní asistentce a uhradit její pohotovost a rady poskytované po telefonu.
Zavedná opatření se týkají pouze služeb označených v předchozí tabulce symbolem *. U těchto služeb se platí záloha ve výši 6 000 Kč, kterou klientka zaplatí na konci 37. týdne těhotenství.
Jestliže klientka péči porodní asistentky využije až do úplného závěru svého porodu, zaplatí pak už jen doplatek (plus dopravné).
Jestliže se klientka kdykoli v době od okamžiku zaplacení zálohy až do úplného závěru svého porodu rozhodne péči porodní asistentky dále nečerpat (např. se rozhodne porodit doma sama, nebo chce do porodnice odjet sama apod.), záloha propadá ve prospěch porodní asistentky.
Jestliže porodní asistentka přitom už absolvovala cestu ke klientce domů a/nebo do nemocnice, klientka uhradí dopravné.
Porodní asistentka vrací zálohovou platbu pouze v případě, že se k porodu klientky nedostaví z vlastní viny (náhle onemocní či má zdravotní potíže, asistuje zrovna u porodu jiné ženy, dopravní zácpa, porucha vozu, nehoda apod).

 

C. Dopravné

Všechny služby poskytované mimo poradnu jsou spojené s cestováním porodní asistentky vlastním autem do místa bydliště klientky a zpět (u doprovodu ještě i do nemocnice), proto se k cenám za tyto služby připočítává dopravné.

Pozor!  Doprava není součástí poskytované služby! Cestu ke klientce domů nebo s ní (za ní) do nemocnice uskuteční porodní asistentka vždy na přání klientky nebo s jejím souhlasem. V případě, že se klientka po příjezdu porodní asistentky k ní domů nebo do porodnice rozhodne její služby dále nevyužít, musí cestovné uhradit.

 

Doprava

 na území Prahy a jejím nejbližším okolí 10 Kč / km
 mimo Prahu (vzdálenější cíle) 7 Kč / km

 

Pozn. Jelikož se služby poskytované porodními asistentkami přizpůsobují změnám právních a ekonomických podmínek při poskytování jejich péče a také rozšiřujícím se specifickým potřebám žen (klientek), přizpůsobuje se v souladu s těmito změnami i obsah tohoto ceníku (služby i ceny).