Logo Porodního domu U čápa
Porodní dům U čápa, o.p.s.
nestátní nezisková organizace založená ve formě obecně prospěšné společnosti, která
usiluje o návrat přirozených porodů do českého porodnictví
 

Odborná příručka pro porodní asistentky

V r. 2005 vyšla porodní asistentce Zuzaně Štromerové BSc. její první knížka MOŽNOST VOLBY. Byla určená pro rodiče, kteří se rozhodli přivést své dítě na svět mimo porodnici. V roce 2010 vyšla její druhá knížka, tentokrát odborná příručka pro porodní asistentky s názvem

PORODNÍ ASISTENTKOU KROK ZA KROKEM

Přední strana obálky brožury
Ukažte myší do obrázku pro zvětšení

Při jejím psaní vycházela autorka především z vlastní bohaté, mnohaleté praxe při asistencích u porodů doma, významně se přitom opírajíc o výsledky výzkumů v oblasti porodů mimo nemocnici, o poznatky získané bakalářským studiem porodní asistence ve Velké Británii (Caledonian University Glasgow, 2007 – 2008) a o poznatky získané na odborných kurzech a seminářích vedených německou porodní asistentkou a školitelkou Barbarou Kosfeld, které pro české porodní asistentky pořádá od roku 2002 Porodní dům U čápa.

Knihu doplnily svými zkušenostmi porodní asistentky Milena Dvořáková, BSc., Bc. Zdena Benešová a Jana Menčlová. V knize jsou použity texty JUDr. Ondřeje Dostála, Ph.D, LL.M., odborníka a specialistu na zdravotnické právo.

Příručka je svým odborným zaměřením určená pro výkon profese porodních asistentek: slouží jako rádce pro porodní asistentky poskytující svou péči ženám během těhotenství a porodu, jako doplňkový výukový materiál pro učitelky vyučující obor Porodní asistence, jako studijní materiál pro studentky porodní asistence, a také pro porodní asistentky, které uvažují o soukromé praxi. Porodním asistentkám pracujících v nemocnici poslouží k načerpání mnoha důležitých poznatků pro svou práci na porodním sále.

Kniha obsahuje praktické rady pro zahájení samostatné praxe soukromé porodní asistentky (registrace, materiální vybavení, osobní předpoklady), praktické rady a postupy při příjmu a prvním kontaktu s klientkou, podrobné instrukce a návody pro péči o ženu v jednotlivých trimestrech těhotenství a na řešení konkrétních situací, které se mohou vyskytnout v jednotlivých dobách porodních a po porodu. Kniha je doplněna ilustrativními fotografiemi, tabulkami a vzorovými formuláři. Nechybí ani obsáhlý seznam doporučené literatury.

Cílem příručky je pomoci rozšířit vědomosti porodních asistentek o samostatné péči o ženu se zdravým těhotenstvím a o ženu prožívající porod v prostředí mimo porodnici.

Příručka se opírá o standardy péče poskytované porodními asistentkami pracujícími v prostředí mimo nemocnici. Tyto standardy byly schváleny Českou konfederací porodních asistentek v roce 2007. Všechny informace, které kniha předkládá, jsou v souladu s výsledky výzkumů provedených WHO, s doporučeními WHO a směrnicemi EU.

Vydání příručky bylo finančně podpořeno z Evropského sociálního fondu a ze státního rozpočtu ČR v rámci programu JPD3.

Kniha je vázaná, má 313 stran, formát A5 a vydalo ji pražské nakladatelství ARGO s.r.o. Lze jí získat v běžných knihkupectvích za 308 Kč. Za 262 Kč ji pořídíte v knižním internetovém obchodě KOSMAS (+ 55 Kč poštovného při zaslání poštou, 20 Kč při osobním odběru v pražských knihkupectvích KOSMAS).