Logo Porodního domu U čápa
Porodní dům U čápa, o.p.s.
nestátní nezisková organizace založená ve formě obecně prospěšné společnosti, která
usiluje o návrat přirozených porodů do českého porodnictví
 

Tabule cti

Poděkování dárcům, sponzorům a spolupracovníkům

Projekt porodního domu, kurzy a mezinárodní semináře, které v porodním domě probíhaly a stále probíhají, by nebylo možné realizovat bez nezištné pomoci spousty lidí, kteří byli ochotni přispět svou prací nebo finanční pomocí. Na tomto místě bychom jim rádi veřejně poděkovali a alespoň tímto způsobem ohodnotili jejich dobrou vůli.

A. Nejprve poděkování těm, kteří porodnímu domu pomohli při jeho vzniku v r. 2002

Místní úřad Praha 11
V sestavě před komunálními volbami do místních zastupitelstev v listopadu r. 2002 poskytl Místní úřad Prahy 11 pro účely vybudování porodního domu objekt a nabídl sdružení výhodné nájemní podmínky. Dosavadní místostarostka Ing. Radka Soukupová převzala nad projektem porodního domu záštitu. Štafetu převzala nově zvolená starostka paní Marta Šorfová.

Ing. Jiří Pavlín, Praha
Správce populárního serveru www.rodina.cz. V r. 2000 vytvořil základní podobu stránek tehdejšího Centra aktivního porodu na Bulovce a tyto stránky ochotně připojil na svůj server a bezplatně je provozoval. Byl rovněž obětavým rádcem a odborným pomocníkem při správě našich stránek až do r. 2006, kdy si společnost Porodní dům U čápa mohla finančně dovolit vlastní, placený webový prostor. Původní podoba stránek, alespoň v některých rysech, zůstala zachována až do dnešní doby.

Občanské sdružení a nadační fond Klíček, Praha
Dík patří představitelům sdružení manželům Markétě a Jiřímu Královcovým, kteří věnovali spoustu času jednáním s institucemi, „pilováním“ informativních textů, poskytli své zkušenosti a pomohli se zajištěním odborníků, jejichž vyjádření posunulo projekt kupředu. Nedocenitelná je i pomoc materiální v dobách, kdy občanské sdružení Centrum aktivního porodu zahajovalo svojí činnost. Projektu porodního domu U Čápa pomáhali od samého prvopočátku.

Ing. arch. Radka Šindlerová, Praha
Věnovala svůj čas a práci vytvoření posudků pro první nabízený objekt pro porodní dům.

Paní H. Pejšová, Praha
Sestavila rozpočet pro rekonstrukci prvního nabízeného objektu pro porodní dům.

Ing. Petra Kutnarová, Praha
(zástupkyně společnosti DEKTRADE). Věnovala finanční částku na zhotovení projektu rekonstrukce vzdělávacího centra porodního domu a porodnické části porodního domu. Věnovala svůj čas pro zajištění stavebního povolení a dalších nutných úředních kroků k zahájení rekonstrukce první části objektu.

Pan Roman Ludvík, Praha
Zajistil a zaplatil výrobu informačního letáčku „Porodní dům U Čápa a vrány“. Přišel s nápadem zhotovit a prodávat křišťálové kapičky, a výtěžek z jejich prodeje použít na rekonstrukci porodního domu. Zajistil a zaplatil materiál potřebný na jejich výrobu (kompletaci). Ve své prodejně v Soukenické ulici v Praze umístil kasičku určenou k přispívání veřejnosti v rámci Veřejné sbírky.

Pan Ludger Scholl s chotí, Německo
Věnovali 30 000 Kč na rekonstrukci objektu Mateřské školky na Porodní dům.

Pan Petr Lachman, Hostomice u Berouna
Zdarma vytvořil návrh a skicu pro stavební úpravy v objektu Porodního domu.

Firma SIEMENS s.r.o., Praha 6
Darovala kvalitní počítač zn. Siemens včetně monitoru, klávesnice a myši.

Firma AV MEDIA Praha 10
Opakované sponzorské zapůjčení datového projektoru pro naše semináře.

Nadace Divoké husy, Praha 3
Zvláštní poděkování této firmě patří za finanční příspěvek k výtěžku na vstupném za benefiční koncert na podporu budování Porodního domu, který se konal v červnu 2003 v Praze.

Rodina Vitákova, Brandýs nad Labem
Věnovala 3 000 Kč na budování Porodního domu.

Rodina Kolomazníkova, Telce
Věnovala 2 500 Kč na budování Porodního domu.

Pan Jakub David
Věnoval 2 000 Kč na budování Porodního domu.

Pan Vladimír Lukáš
Věnoval 2 000 Kč na budování Porodního domu.

Anonymní drobní dárci
Věnovali finanční prostředky pro veřejnou sbírku na budování Porodního domu.

 

B. Následující poděkování patří těm, kteří obětavě pomáhali s úpravami a přípravou vzdělávacího centra porodního domu na Roztylech pro konání tehdy pro nás historicky důležitého prvního semináře pro porodní asistentky, nebo pomáhali finančně či organizačně tento seminář zajistit. Seminář se konal v prosinci r. 2002.

Ministerstvo zdravotnictví České republiky
Věnovalo 25 000 Kč na podporu semináře.

Ing. arch. Tesková, firma TESKA STUDIO s.r.o., Praha
Věnovala návrh interiéru.

Profesoři a žáci Výtvarné školy Václava Hollara v Praze
Vytvořili dekoraci schodiště. Autorkami předlohy byly studentky Diana Winklerová a Kateřina Kofránková.

Společenství mladých při farnosti kostela Sv. Anežky, Spořilov
Významně přispělo brigádnickou činností.

Členky hnutí Za aktivní mateřství, Praha
Přispěly brigádnickou činností.

Pan Radek Bláha, Praha
Vydatná pomoc při opravě elektroinstalace a za to, že se tak ohromně ujal údržby výměníku tepla.

Paní Simona Sternová, Praha
Věnovala část své mzdy za tlumočení semináře na podporu porodního domu.

Rodina Pilařova, Praha
Fyzická pomoc při přípravě prostor pro seminář (úklid).

Pan Tomáš Hála, Praha
Fyzická pomoc při přípravě prostor pro seminář (zednické práce).

Paní Dana Jankásková, Božena Klepetářová a Radka Víchová, Praha
Obětavé úklidové práce.

Firma IKERA, Praha
Věnovala dlažbu pro budoucí toalety.

Firma AUSTIS, Praha
Pro vymalování místností byly použity malířské barvy firmy AUSTIS.

Firma NESTLÉ, Praha
Zapůjčila pro seminář automat na kávu včetně náplně. Pro provoz porodního domu věnovala finanční prostředky na zakoupení videa a televize.

Firma WELEDA, Praha
Věnovala částku 6000 Kč a 2 litry brusinkového sirupu pro pitný režim.

Firma AVENT
Prostřednictvím firmy AGS sport věnovala 15 000 Kč a vzorky pro účastníky.

Firma RK-marK
Věnovala 5000 Kč.

Firma Coca-Cola Beverages ČR
Zajistila pitný režim.

Firma Arena Catering s.r.o., Praha
Věnovala občerstvení pro první den semináře.

Firma AB-ante
Věnovala 5 000 Kč.

Firma Kimberly-Clark
Věnovala vánoční dárkové balíčky.

Firma ERISANA, Švýcarsko
Věnovala závěsnou kolíbku pro novorozené děťátko.

Zvláštní poděkování patří

Místnímu úřadu Prahy 11
v jeho sestavě do konce r. 2002, který občanskému sdružení Centrum aktivního porodu pomohl nejen poskytnutím objektu pro vybudování porodního domu, ale také poskytnutím grantu na propagaci přirozeného porodu ve výši 15 000 Kč a grantu na podporu uspořádání prvního semináře pro porodní asistentky ve výši 27 000 Kč.

Děkujeme také rodinným příslušníkům nejen za jejich fyzickou pomoc, ale i za morální podporu a trpělivost, bez nichž bychom se porodnímu domu nemohli věnovat.

 

C. Poděkování sponzorům

Adastra, s.r.o.
Díky velkorysé finanční podpoře pražské firmy Adastra bylo možné dokončit realizaci projektu a Porodní dům U čápa mohl být v září roku 2005 otevřen do provozu. Svou podporou se společnost Adastra významně podílela na změnách v českém porodnictví, především na zavedení možnosti informované volby pro těhotné a rodící ženy do praxe.

Evropský sociální fond, Magistrát hl. m. Prahy, státní rozpočet ČR
Finančně podpořily projekty společnosti Porodní dům U čápa v období 2006 – 2008.

NESTLÉ Česko, s.r.o.
Firma Nestlé dlouhodobě podporovala vzdělávací činnost společnosti Porodní dům U čápa o.p.s.

Nadace Divoké husy
V roce 2003 tato nadace finančně podpořila náš úspěšný benefiční koncert konaný v červnu téhož roku. O tomto koncertu vám více poví samostatný článek.

WELEDA, s.r.o.
Společnost Weleda dlouhodobě podporuje odborné semináře pořádané společností Porodní dům U čápa, o.p.s.

Velvyslanectví Holandského království
V rámci svého programu MATRA / KAP finančně podpořilo vzdělávací program tehdejšího občanského sdružení CAP v letech 2003 a 2004.

Pan Petr Jelen
Věnoval Porodnímu domu U čápa finanční částku 150 000 Kč na nákup kardiotokografu, přístroje pro neinvazivní monitorování srdeční frekvence plodu a matky.


Všem sponzorům, dárcům a ostatním patří náš velký dík !