Logo Porodního domu U čápa
Porodní dům U čápa, o.p.s.
nestátní nezisková organizace založená ve formě obecně prospěšné společnosti, která
usiluje o návrat přirozených porodů do českého porodnictví
 

Bezpečnost především

Šest bodů představuje dokonalé zajištění bezpečnosti pro rodičku i dítě během porodu, ať proběhne v nemocnici nebo mimo ni.

  • Bod první
  • Bod druhý
  • Bod třetí
  • Bod čtvrtý
  • Bod pátý
  • Bod šestý
Prvním bodem této bezpečnosti je zajistit ženám takové prostředí, kde se budou cítit bezpečně, kde se jejich organizmus nebude „připravovat k boji“. Mnohé ženy by si přály méně vědecké prostředí, některé dokonce přímo domácí prostředí. Tam se budou cítit bezpečně a spokojeně a je pravděpodobné, že tam bez problémů přivedou na svět zdravé miminko. Budou se cítit silné, soběstačné. Ne každá žena považuje za nevyhnutelné porodit pomocí lékařské techniky, ne každé vyhovuje, aby jí hned při vstupu do porodnice byla píchnuta injekce s analgetiky a urychlovači.

Duše člověka má obrovskou sílu a může do značné míry ovlivnit i fyzický stav. To je všeobecně známo. Je také známo, že je-li člověk pozitivně motivován a provádí-li činnosti na základě vlastního výběru, zvládá úkoly snáze a s větším uspokojením. Naopak nadměrný stres (a strach z porodu bývá pro mnohé ženy stresem) může přivodit nejednu fyzickou obtíž. Mýlí se všichni ti, kdož tvrdí, že pro zaručení zdravého těhotenství a porodu stačí pravidelný lékařský dohled a moderně vybavená gynekologická ordinace či porodní sál. Protože úspěšný porod záleží i na ženině duševním zdraví.
Druhý bod pro bezpečnost je chování ošetřujícího personálu. Ženy, které přicházejí k porodu, bývají (až na výjimky) dospělé. Proč bychom měli my, ošetřující personál, s nimi jednat a hovořit jako s malými dětmi? Jakým právem se jim tak často snažíme vnutit náš vlastní názor jako ten nejlepší? Cožpak jsou tyto ženy méněcenné, nemají vlastní pocity, přání a představy? Co až se role obrátí a my sami se dostaneme do role pacientů, jak se budeme my cítit a jak budeme důvěřovat těm, co nám budou chtít něco vnucovat? A jistě také všichni budeme více důvěřovat ošetřujícímu personálu, jestliže víte, že se o vás stará doktor Vlídný a ne jen „nějaký doktor“ a že se o vás stará sestřička Maruška a ne „ta starší vysoká sestra“.
Třetí bod pro bezpečnost musí být důvěra. Avšak důvěra musí být vzájemná. Vy (ženy) musíte věřit, že vás vaše vědomosti a intuice nezklamou. My (zdravotníci) musíme věřit ve vaši přirozenou intuici a pocity. Ženám je od přírody dáno přivádět na svět nový život. Tak proč chtít rodit za ně? Důvěřujme sami sobě, že jsme schopni pomoci druhým, vzbuďme stejný pocit důvěry v těch, kterým svou pomoc poskytujeme. Důvěřujme rodícím ženám, že ony samy mají sílu přivést své děťátko na svět a nesnažme se jim vnutit myšlenku, že jsme to my, kteří vědí lépe než ona jak se to dělá.

Tak jako nemůžeme říci, že život prožitý pouze v přepychu a materiálním bohatství je život kvalitní a bezpečný, stejně tak nemůžeme říci, že péče poskytnutá pouze v porodnici vybavené drahými přístroji a užíváním vědeckých přístupů je kvalitní a bezpečná. Vlastní svobodná vůle hraje v životě významnou roli!
Čtvrtým bodem pro bezpečnost je dostatek nezaujatých informací. Těch je třeba, aby si žena mohla kvalifikovaně vybrat a zhodnotit, která z nabízených variant je právě pro ni ta nejvhodnější.
Pátým bodem bezpečnosti je přítomnost partnera u porodu. Partner bývá nejbližší osobou, která provází ženu porodním procesem. Je jí stále nablízku a významně přispívá k jejímu pocitu bezpečí. Je-li správně poučen, usnadní porodní asistentce do značné míry práci. Je nepostradatelným pomocníkem v době, kdy se porod rozbíhá a žena je ještě doma, nebo tehdy, vnímá-li žena prostředí nemocnice jako cizí, neosobní a nepřátelské.
Posledním šestým bodem bezpečnosti je lékařské a technické zázemí. Během každého porodu a tedy i během normálního porodu se může vyvinout situace, která lékařský zásah vyžaduje. K opravdovému pocitu bezpečí při porodu mimo nemocnici a to jak pro rodičku tak i pro asistentku patří to, že se mohou obrátit na lékaře s důvěrou o radu či pomoc, aniž by se musely bát ironických poznámek nebo striktního odmítnutí

Aby se všechny tyto body mohly uplatnit v praxi, není k tomu třeba zakládat finančně náročná speciální porodnická centra. Není třeba se trápit sháněním sponzorů. Stačí jen mít otevřené srdce a uši pro ostatní a dobrou vůli zmíněné body zavést jako běžnou praxi do stávajících porodnic. Nebo je to snad těžší než sehnat sponzory?