Logo Porodního domu U čápa
Porodní dům U čápa, o.p.s.
nestátní nezisková organizace založená ve formě obecně prospěšné společnosti, která
usiluje o návrat přirozených porodů do českého porodnictví
 

Studie provedená švýcarským Národním fondem

Domácí porod versus porod v porodnici

„Plánovaný domácí porod je stejně bezpečný jako porod v porodnici“. To je hlavní závěr studie švýcarské společnosti Nationalfond, která byla z veřejněna v prosinci r. 1993.

Během čtyř let probíhajícího výzkumu bylo vyšetřeno 489 žen, které se rozhodly pro porod doma a cíleně se na něj připravovaly, a 385 žen, které se připravily na porod v porodnici. Obě skupiny byly srovnatelné podle následujících kritérií: věk, počet dětí, sociální vrstva, stav partnerského vztahu, zdravotní stav a národnost. Z obou skupin se vytvořilo 214 srovnatelných párů. Těhotné ženy byly klasifikovány jako zdravé, s nízkým rizikovým faktorem.

Hlavní poznatky a závěry, které ze studie vyplynuly

 1. Přístup těhotné ženy k porodu
  Ženy s plánovaným domácím porodem jsou sebevědomější, dělají si méně starostí o sebe a o své dítě. Mají méně obav a vidí porod jako přírodní fenomén. Je pro ně důležitý vlastní aktivní přístup. Ženy s plánovaným klinickým porodem uvažují více o rizicích, jsou přizpůsobivější a jejich individuální přání nejsou pro ně tak důležitá.

 2. Poranění hráze a chirurgické zákroky
  U 38% žen, které rodily doma, nedošlo k žádnému poranění hráze. U žen, které rodily v porodnici, to bylo pouhých 9%. Těžké poranění hráze, s nastřihnutím nebo bez něj, jsou u obou porodů stejně časté. Ženy při domácím porodu měly výrazně méně uměle vyvolaných zahájení porodu, císařských řezů a vaginálních operativních zákroků (kleště, vakuum extrakce) a používaly méně oxytocinu a prostředků tlumících bolest.

 3. Převoz do porodnice
  Převoz do porodnice v průběhu porodu byl nutný u každé čtvrté prvorodičky (25%). U vícerodiček to byla pouhá 4%.

 4. Vyšetření novorozence okamžitě po porodu
  • Nezbytné poporodní ošetření
  • Laboratorní vyšetření pupečníkové krve
  • Celkové pediatrické vyšetření třetí den po porodu
 5. Novorozenci u obou skupin nevykazovali žádný rozdíl ve všech vyšetřovaných znacích.

 6. Osobní pocity
  Trval-li porod déle než 12 hod., bylo kladné hodnocení závislé na podpoře partnera a porodní asistentky. Vedení porodu asistentkou bylo pro matku šetrnější, než vedení porodu lékařem.

 7. Kojení a šestinedělí
  Ženy, které rodily doma, kojily dříve plně a déle.

Obecné závěry

 1. 84% žen se po domácím porodu cítilo v šestinedělí doma bezpečněji a dobře zaopatřeno v porovnání s 79% žen, které porodily v porodnici.

 2. Plánovaný domácí porod neznamená pro ženu a dítě větší riziko, než porod v porodnici.

 3. Pravděpodobnost, že porod skončí bez nutnosti chirurgického zákroku, je doma větší.

 4. Dobrý kontakt mezi porodními asistentkami, vedoucími porody v domácím prostředí, a personálem porodnice, je důležitým předpokladem úspěchu.

*

Další informace lze získat u následujících švýcarských institucích a osob:

Švýcarský svaz porodních asistentek, Bern
Švýcarský Nationalfond, Bern
Institut pro sociální a preventivní medicínu, Basel
Prof. Dr. U. Ackermann-Liebrich
Thomas Voegeli, praktický lékař, Zürich

Švýcarský svaz porodních asistentek, Bern, prosinec 1993