Logo Porodního domu U čápa
Porodní dům U čápa, o.p.s.
nestátní nezisková organizace založená ve formě obecně prospěšné společnosti, která
usiluje o návrat přirozených porodů do českého porodnictví
 

Webové stránky užitečné pro nastávající rodiče

Stránky českých organizací a společností

www.pdcap.cz obecně prospěšná společnost Porodní dům U čápa
www.normalniporod.cz stránka organizací snažících se o změny v českém porodnictví (matkám a dětem přátelské)
www.llp.cz Liga lidských práv
www.ferovanemocnice.cz projekt Ligy lidských práv
www.iham.cz Hnutí za aktivní mateřství
www.duly.cz organizace sdružující duly v ČR
www.mojedula.cz organizace sdružující duly v ČR (jiná organizace)
www.rozalio.cz občanské sdružení Rozalio, které se zabývá různými pohledy na očkování
www.aperio.cz Společnost pro zdravé rodičovství
www.ckpa.cz Česká konfederace porodních asistentek (profesní organizace porodních asistentek)
www.unipa.cz Unie porodních asistentek (organizace porodních asistentek)

 

Stránky zahraničních organizací a společností (v angličtině)

www.homebirth.org.uk

www.quag.de

www.cfmidwifery.org

http://healthresources.caremark.com/topic/birthcenter

http://www.madisonbirthcenter.com/safety_evidence.asp

http://www.birthcentre.com/practicewithus.html – porodní centrum

http://www.royalfree.org.uk/default.aspx?top_nav_id=1&sel_left_nav=25&tab_id=279 – American Pregnancy Association

http://www.americanpregnancy.org/labornbirth/birthingcenter.html – Birthing Choices: Care Providers and Labor Locations

http://www.americanpregnancy.org/planningandpreparing/birthingchoices.html – How Do I Choose My Birth Setting? Maternity Center Association

http://www.maternitywise.org/mw/topics/birthsetting/types.html