Logo Porodního domu U čápa
Porodní dům U čápa, o.p.s.
nestátní nezisková organizace založená ve formě obecně prospěšné společnosti, která
usiluje o návrat přirozených porodů do českého porodnictví
 

PODPOŘTE NÁS

Činnost našeho porodního domu můžete podpořit

A. Finančními dary (sponzoring)

Sponzoring je nástroj komunikace na podporu určité události, akce, produktu nebo služby. Sponzor poskytuje finance nebo jiné prostředky a za to dostává protislužbu. Sponzorský dar je tedy příspěvek s protiplněním. Z hlediska účtování si sponzorský dar zahrne sponzor do nákladů. Potvrzení pro daňové účely rádi vystavíme.

Porodní dům U čápa čerpá finanční prostředky především z prodeje svých služeb různým cílovým skupinám. Tyto prostředky však nestačí na pokrytí provozních nákladů společnosti. Proto rádi uvítáme finanční pomoc od fyzických i právnických osob. Finančně můžete přispět jednorázově nebo opakovaně trvalým příkazem na bankovní účet porodního domu č.

2000486409 / 2010

POZOR: na toto číslo posílejte finanční dary pouze porodnímu domu jako instituci; chcete-li poslat finanční dar osobně porodní asistentce Zuzaně Štromerové, použijte č. účtu 6001817001 / 5500. Děkujeme.

 

B. Nefinančními dary (materiální pomoc)

 • Poskytnutí reklamní a propagační plochy.
 • Věcný dar (kancelářské potřeby apod.)
 • Šíření informací o nás.
 • Tvorba materiálů vydávaných Porodním domem U čápa a jejich šíření.
 • Tisk propagačních materiálů.
 • Umístění banneru porodního domu na svých internetových stránkách.
 • Daňové a finanční poradenství.
 • Právní poradenství.
 • Pomoc se sháněním finančních prostředků pro další budování a provoz Porodního domu U čápa (granty).
 • Pomoc uspořádat veřejnou informační kampaň na podporu přirozeného porodu a porodního domu.
 • Pomoc s pořádáním akcí Porodního domu U čápa.
 • Pomoc uspořádat benefiční akce ve prospěch Porodního domu U čápa.
 • Pomoc s překlady textů do angličtiny a němčiny, které se týkají rozvoje Porodního domu U čápa.
 • Vyhledání a získání lektorů, kteří mají k tématu zdravého způsobu života, přípravě na rodičovství a přirozeného porodu co říci.
 • Vytvoření doprovodného programu pro každooční setkání rodičů a dětí, které se narodily mimo nemocnici.
 • Jiná dobrovolnická činnost (staňte se dobrovolníkem, kterého je možné v případě potřeby kontaktovat)
 • Údržba a zkrášlování vnitřních prostor poradny Porodního domu U čápa.

Inspirativní nápady a nabídky nefinanční pomoci posílejte na info@pdcap.cz.