Logo Porodního domu U čápa
Porodní dům U čápa, o.p.s.
nestátní nezisková organizace založená ve formě obecně prospěšné společnosti, která
usiluje o návrat přirozených porodů do českého porodnictví
 

Doporučené a nedoporučené metodické postupy vedení porodu podle WHO

Světová zdravotnická organizace (WHO) vydala v listopadu 1996 praktického průvodce popisujícího doporučené praktiky během přirozeného porodu a uvádí také ty, které se výslovně nedoporučují. Doporučení jsou výsledkem prací a zkušeností mnoha odborníků z celého světa. Vychází ze studie prováděné v mnoha státech světa, opírá se o reference z mnoha zdrojů, mimo jiné také o reference z databáze „Cochrane Centre“ v Německu. Řada vyspělých států světa a států Evropské Unie poskytuje porodnickou péči stavěnou na těchto zásadách WHO.

WHO doporučuje a hodnotí jako prospěšné pro matku a dítě:

 • Uvážit a společně naplánovat, kdo bude přítomen u jejího porodu, seznámit s tím jejího manžela (partnera), event. rodinu.
 • Zhodnotit individuálně možná rizika u každé ženy a to jak při první návštěvě poradny, tak vždy při každé další návštěvě a také během porodu.
 • Sledovat jak fyzickou tak psychickou kondici rodící ženy během celého porodu od počátku I. až do závěru IV. doby porodní.
 • V průběhu porodního procesu nabízet tekutiny.
 • Respektovat přání ženy kde porodit. Žena by již v průběhu těhotenství měla být nezaujatě informována o všech možnostech. Měla by znát všechna pro a proti.
 • Jestliže porod probíhá bez komplikací, doporučuje se do běhu porodu nezasahovat, poskytovat péči jen nezbytně nutnou.
 • Respektovat právo ženy na soukromí.
 • Chování těch, kteří o ženu pečují, by mělo být empatické po celou dobu porodního procesu.
 • Respektovat právo ženy vybrat si toho, kdo jí bude v průběhu porodu doprovázet.
 • Poskytnout ženám tolik informací, kolik si přejí. Všechny dotazy zodpovědět, a bude-li třeba, podat vysvětlení.
 • Používat pokud možno neinvazívní nefarmakologické prostředky na tlumení bolestí, např. masáž a relaxační techniky.
 • Sledovat stav plodu nasloucháním (nikoli kontinuálně).
 • Poskytnout ženě možnost zaujmout jakoukoli pozici během I. doby porodní. Doporučit jí, aby neležela na zádech.
 • Pečlivě sledovat postup I. doby porodní, např. pomocí partografu vydaného WHO.
 • Preventivně podat oxytocin u žen s vyšším rizikem krvácení.
 • Zabránit podchlazení novorozence.
 • Umožnit dítěti a matce co nejdříve po narození dítěte fyzický kontakt. Přiložit děťátko do jedné hodiny po narození k prvnímu kojení tak jak to doporučují směrnice WHO pro podporu kojení.
 • Rutinní prohlídku placenty a blan.


Jako výslovně nežádoucí a škodlivé jsou označeny následující praktiky během přirozeného porodu:

 • Rutinní aplikace klystýru.
 • Rutinní holení pubického ochlupení.
 • Rutinní aplikace intravenózní infuze během I. doby porodní.
 • Pozice na zádech během I. doby porodní.
 • Rektální vyšetřování.