Logo Porodního domu U čápa
Porodní dům U čápa, o.p.s.
nestátní nezisková organizace založená ve formě obecně prospěšné společnosti, která
usiluje o návrat přirozených porodů do českého porodnictví
 

Mezinárodní cena Kolumbijské univerzity

Kolumbijská univerzita (v orig. Columbia University) je vysoká škola v USA, jejíž hlavní budova se nachází ve čtvrti Manhattan ve městě New York. Kolumbijská univerzita patří do skupiny elitních amerických univerzit a je považována za jednu z nejprestižnějších univerzit na světě. Je známá také tím, že každoročně uděluje prestižní ceny (Columbia University Awards) osobnostem z celého světa za jejich mimořádné aktivity a zásluhy v různých oblastech lidské činnosti.

Mezinárodní konfederace porodních asistentek (ICM) v roce 2002 navrhla na získání tohoto vysokého mezinárodního ocenění čtyři nejaktivnější porodní asistentky, které dlouhodobě prosazují změny ve své zemi a jsou hybnou silou při posilování vlivu asociace porodních asistentek. Mezi navrženými byla i česká porodní asistentka, paní

ZUZANA ŠTROMEROVÁ

Všechny navržené kandidátky cenu získaly a osobně převzaly 23. dubna 2004 na Panamerické konferenci porodních asistentek, která se toho roku konala v jihoamerickém státě Trinidad & Tobago. Všechny vyznamenané byly na konferenci pozvány jako čestní hosté. Ceny vyznamenaným předala Dr. Deborah Maine, ředitelka Mailmanovy školy veřejného zdraví při Kolumbijské univerzitě.

Cena byla spojena s finanční částkou ve výši 5000 $. Podle propozic udělovatele však tyto peníze nebyly určeny pro osobní potřebu vyznamenané, ale musely být použity k dalšímu rozvoji porodní asistence ve státě, ze kterého oceněná asistentka pochází. V České republice byla tato částka využita k zajištění vzdělávacího cyklu pro porodní asistentky, které svou praxi vykonávají mimo nemocnici. Cyklus pořádal Porodní dům U čápa, o.p.s., s cílem připravit vyučující praktického výcviku, které budou své zkušenosti dále předávat studentkám i ostatním porodním asistentkám z praxe, které mají zájem o komunitní práci.

Paradoxní na celé události je fakt, že zatímco české porodní asistentky jsou ve své zemi za boj za prosazení přirozeného porodu, za práva žen na výběr místa a způsobu porodu svých dětí i za prosazení vyšších kompetencí porodních asistentek při výkonu svého povolání umlčovány, v cizině jsou za tyto aktivity oceňovány vysokými vyznamenáními.

Zuzaně Štromerové k získání tak významné ceny blahopřejeme
a děkujeme jí za její obětavou a přínosnou práci v oblasti porodnictví
i za úspěšnou reprezentaci České republiky ve světě!


Plaketa ceny, kterou Zuzana získala:

Plaketa ceny

Ukažte myší do obrázku pro zvětšení