Logo Porodního domu U čápa
Porodní dům U čápa, o.p.s.
nestátní nezisková organizace založená ve formě obecně prospěšné společnosti, která
usiluje o návrat přirozených porodů do českého porodnictví
 

Kritéria bezpečné péče při porodu doma

Pro zajištění bezpečné péče svých klientek při porodu doma vytvořila společnost Porodní dům U čápa Hlavní kritéria bezpečnosti péče:

 1. Porodní asistentka poskytuje péči během porodu v rozsahu kompetencí zákona č.96/2004 Sb. a prováděcí vyhlášky MZČR č. 55/2011 Sb. v souladu s vypracovanou Definicí porodní asistentky a dále v rozsahu svých osobních znalostí a zkušeností.
 2. Porodní asistentky Porodního domu U čápa se s těhotnými ženami setkávají již během těhotenství (opakovaně).
 3. Je kladen důraz na pozorný záznam rodinné a osobní anamnézy ženy včetně anamnézy sociální.
 4. Ženy během těhotenství neužívají žádné léky, které by mohly ovlivnit stav a chování jejich organizmu během porodu.
 5. Porodní asistentka poskytuje rodící ženě individuální péči.
 6. Pro potvrzení dobrého stavu plodu používá porodní asistentka monitor ozev plodu – kardiotokograf (CTG).
 7. K porodu v domácím prostředí mohou být přijaty pouze ženy neužívající návykové látky a ženy nekuřačky.
 8. Při péči o rodící ženu porodní asistentka neužívá žádné léky k urychlení porodu, posílení kontrakcí nebo utlumení ženy. Nepoužívá ani žádné léky tlumící bolesti.
 9. Pro tlumení bolesti a posílení děložních kontrakcí používá porodní asistentka pouze přirozené metody.
 10. Porodní asistentka využívá znalosti příčiny a následku v porodnické péči.

Každou ženu, která uvažuje o porodu v domácím prostředí a přála by si u tohoto porodu mojí asistenci, pozvu nejprve do porodního domu na konzultaci. Tam podrobně probereme

 • její motivaci k porodu doma
 • další možnosti místa porodu
 • rizika, která s sebou porod doma přináší, a rizika, která přináší porod v porodnici, aby mohly ženy porovnat, které riziko vnímají jako větší právě v jejich osobní situaci

Ženy, které uvažují o porodu v domácím prostředí, zvažují VŠECHNA rizika. Tedy i ta, která sebou automaticky přináší porod v porodnici. Právě riziko tzv. „běžných“ zásahů do běhu normálního porodu porovnávají ženy, které v porodnici rodit nechtějí, s riziky, která s sebou přináší normální porod v prostředí mimo porodnici.

Ženám předám tzv. informovaný souhlas, tedy písemné shrnutí informací sdělujících, že porodní asistentky mají při poskytování péče mimo porodnici pouze omezené možnosti. Tento písemný informovaný souhlas také obsahuje vyjádření souhlasu žen s tím, že se jim dostalo dostatečné poučení o rizicích, které s sebou porod mimo porodnici nese.

Do péče porodní asistentky se žena svěřuje zcela dobrovolně a s vědomím, že služby porodních asistentek nejsou hrazeny z veřejného zdravotního pojištění. Každá žena, která mou péči vyhledá, se také na konzultaci dozví, jak vysokou částku bude za tuto péči platit.

Zuzana Štromerová, BSc., Porodní dům U čápa, Praha