Logo Porodního domu U čápa
Porodní dům U čápa, o.p.s.
nestátní nezisková organizace založená ve formě obecně prospěšné společnosti, která
usiluje o návrat přirozených porodů do českého porodnictví
 

Předporodní kurzy pro nastávající rodiče

Motto:
Jsou ženy, které o svém porodu přemýšlejí, snaží se získávat užitečné informace o tom, jak co nejvíce podpořit zdravý a nekomplikovaný průběh porodu, a hledají cestu k tomu, jak udělat z porodu posilující zážitek pro sebe, pro miminko i pro celou rodinu. Patříte-li k tomuto typu žen, jsou naše kurzy určeny právě pro Vás.

*

V poradně Porodního domu U čápa pořádáme kurzy předporodní přípravy pro nastávající maminky. Na kurzy mohou přijít jak s partnerem tak samy. Kurzy pořádáme skupinové a individuální, kurzy individuální i v anglickém jazyce. Než vyplníte přihlášku, přečtěte si všechny informace a podmínky, abyste se pak neptali na věci, které jsou zde zodpovězeny, nebo abyste nebyli některými podmínkami později překvapeni či zaskočeni. Všechny informace jsou shrnuty do přehledného bloku se záložkami:

 • Zaměření kurzu
 • Náplň kurzu
 • Dva typy kurzu
 • Podmínka konání kurzu
 • Kdy se kurzy konají
 • Kde se kurzy konají
 • Kdy se přihlásit
 • Jak se přihlásit
 • Lektorka kurzu
 • Kurzy v angličtině
 • Cena kurzu
 • Způsob platby
 • Přispívání pojišťoven
 • Zrušení účasti na kurzu
 • Partner na kurzu
 • Děti na kurzu
 • Psi na kurzu
 • Termíny kurzů
 • Přihláška na kurz

Zaměření našeho kurzu

V dnešní době většina porodnic nabízí těhotným ženám předporodní kurzy. Tyto kurzy však mívají různou úroveň co do rozsahu a obsahu poskytovaných informací. Obvykle se pod nabídkou předporodního kurzu skrývají krátká (nejčastěji dvouhodinová) setkání, na kterých se účastnice dozvědí nejnutnější informace vztažené k té konkrétní porodnici. Podávané informace mají spíše organizační charakter, jako např. co si máte vzít sebou do porodnice, kde máte zazvonit, jestliže přijedete k porodu v noci, jakým způsobem si vyřídíte úřední záležitosti spojené s narozením dítěte (matrika) apod. Dozvíte se také, co v jejich porodnici musíte a co nesmíte. Málo se však dozvíte o možnostech, které můžete při porodu mít, a už vůbec nejste informováni o výhodách a nevýhodách různých porodnických postupů. Těhotenství a porodu bývá věnováno málo času a výklad zahrnuje jen nejobecnější informace. Tento „limitovaný“ přísun informací ostatně odpovídá požadavkům pro lékařsky vedený porod v nemocnicích: čím méně toho rodičky o porodu vědí, tím méně vyžadují, jsou méně „problémové” a snadněji se dají zvládat.

V našem porodním domě je kurz zaměřen na podporu normálního porodu. Je pojat jako kurz intenzivní, na kterém získáte podrobné a rozsáhlé informace týkající se jak průběhu porodu, tak především vaší role v něm. Lektorka – porodní asistentka – s vámi projde všechny doby porodní a poradí, co můžete sami udělat proto, abyste podpořili normální průběh porodu, aby byl porod pro vás uspokojujícím a posilujícím zážitkem. Objasní vám zdravotní prospěšnost normálního porodu a vysvětlí, proč je normální, nemedikovaný porod zdravý proces, a to jak pro matku, tak pro dítě. Poskytne vám základní informace týkající se péče o dítě a výživy novorozence (kojení). Poukáže na zdroje informací, které vám pomohou lépe se v porodním procesu orientovat, abyste pak byli schopni učinit informované rozhodnutí.

Podle našeho přesvědčení a především dlouholetých zkušeností dostatek přiměřených informací pomůže rodící ženě či rodícímu páru (doprovází-li ženu partner) lépe se orientovat v porodním procesu a uchovat si klid v náročné situaci, ať se porod odehrává v nemocnici nebo v domácím prostředí.


Ohlasy absolventek našich kurzů:

Rádi bychom s přítelem absolvovali kurz předporodní přípravy pro těhotné a jejich partnery. Oba cítíme přímo jako nutnost takovýto kurz absolvovat a stát se tak svéprávnými rodiči. Proto bychom rádi tento kurz absolvovali u Vás a ne s lékařským personálem v nějaké porodnici.

O víkendu jsme byli s manželem na vašem předporodním kurzu. Jsme rádi, že jsme byli na předporodním kurzu zrovna u vás, protože to bylo přesně to, co jsme potřebovali, a čemu věříme.

Kurz byl pro nás velmi přínosný a praktický a doporučila bych jej všem párům, čekajícím prvního potomka (a mužům zejména). Děkuji Vám a zdravím!

Chci moc poděkovat paní Zuzaně Štromerové za skvělý předporodní kurz. Děkuji za odborné vedení a rady a dialog, obsahově pro mě naprosto dostačující, a hlavně za její přístup a zkušenosti. Osobnost je velkou přidanou hodnotou. Ještě jednou děkuji a přeji hodně radosti a osvěty, kterou předáváte dále. S příštím těhotenstvím jdu přímo k Vám do poradny.

Jsem jedna z matek, která prošla Vaším předporodním kurzem, a která je nesmírně ráda, že na něm byla. Na kurzu jsem byla i s manželem. Říkali jsme si, jak nás oba porod posílil, a že obrovskou zásluhu na tom měl právě váš kurz!

Minulou sobotu jsme se s manželem zúčastnili vašeho předporodního kurzu, který se nám moc líbil. Děkujeme.

Dobrý den pane Štromere, v sobotu jsme s manželem absolvovali u vás předporodní kurz. Kurz jsme si velice užili a děkujeme za skvělý přístup vaší paní. Děkuji.

Absolvovala jsem u vás předporodní kurz, který mi spolu s přečtenou literaturou velice pomohl. Doporučila mi vás moje švagrová, která s vámi rodila doma. A musím říct, že váš kurz byl perfektní.

S paní Štromerovou z porodního domu U čápa jsme zvládli pohodovou přípravu a krásný intenzivní porod. Stačilo aby vešla do dveří a vkročil s ní klid, pohoda a hromada zkušeností... Moc děkuji a doporučuji!

Absolvovali jsme u Vás předporodní kurz a moc za něj děkujeme, byl perfektní. Porod nakonec proběhl v porodnici, ale bez medikace, respektovali má porodní přání a vše bylo, podle nás, hodně díky Vám.

Dobrý den, paní Zuzano, ještě jednou děkujeme za velice obohacující předporodní kurz!

Děkuji za Váš předporodní kurz. Díky Vašim radám byl můj porod moc pěkný a proběhl přirozeně, bez zbytečných zásahů lékařského personálu.

Moc vám děkujeme za předporodní kurz, velmi se nám líbil, byl pro nás užitečný. Manžel například říkal, že už má konečně konkrétnější představu, jak mi může při porodu pomoci, a to pro nás zdaleka nebyl jediný přínos kurzu.

Kurz se nám s manželem moc líbil, věřím, že získané informace využijeme v praxi.

Moc děkuji za kurz, který mi velmi pomohl při zvládnutí porodu i následujících týdnů. Kurz probíhal podle mých představ, dozvěděli jsme se s manželem vše, co jsme potřebovali. Jsem ráda, že jsme kurz absolvovali, a pokud budu těhotná podruhé, ráda si přijdu nechat některé informace zopakovat – zase to může být zcela a úplně jinak (jinak než kdokoli očekává).

Chtěla bych vám poděkovat za sobotní kurz, kterým jsme s partnerem prošli. Jelikož pro oba je to první miminko, nedokázali jsme si úplně představit, co nás vlastně čeká, jak během samotného porodu, tak i poté, až bude na světě. Informace od Vás nám pomohly vše utřídit a do jisté míry i uklidnit, že vše spolu zvládneme...

Rádi bychom s manželem vyjádřili velký dík za absolvovaný předporodní kurz, který nám oběma v mnohém moc pomohl.

Dobrý den, moc vám děkuji za kurz, moc se nám oběma s manželem líbil, a už se těšíme na miminko. Ať se i vám daří, přeji krásné léto.

Dobrý den, minulý víkend jsme s manželem absolovavali váš předporodní kurz a moc se nám líbil.

Pane Štromer, ráda bych Vám a hlavně Vaší manželce poděkovala za skvělý kurz. Byl opravdu velice informativní a stoprocentně zodpověděl mnoho otázek týkajících se porodu i péče o novorozeňata. S přítelem jsme z něj oba nadšeni!

Vážený pane Štromere, ráda bych Vaší manželce velmi poděkovala za příjemný, poučný a v mnoha směrech přínosný předporodní kurz, ze kterého jsme s manželem odcházeli nadmíru spokojeni. Určitě předáme pozitivní reference dalším nastávajícím maminkám!

Pane Štromer, rádi bychom touto cestou poděkovali Vaší manželce za skvělý kurz, náplň, tempo i zapojení účastníků. Moc se nám to oběma líbilo a pomohlo nám to ujasnit mnohé dosud nezodpovězené otázky. Prosím, vyřiďte manželce naše díky a přejeme Vám samé spokojené nastávacící rodiče!

Moc děkuji za skvělý předporodní kurz, který jsme u vás s manželem absolvovali. Ještě jednou děkuji, doporučuji vás kudy chodím.

Dobrý večer, pane Štromer, vyřiďte Vaší manželce ještě jednou poděkování za její kurz. S manželem jsme se shodli, že pro nás jako prvorodiče byl kurz velmi užitečný, zvláště část o samotném porodu.

Na Vašem kurzu bylo několik našich přátel, kteří byli moc spokojeni. Zrovna dnes k Vám jdou další naši přátelé. Přeji Vám krásné dny a děkuji za Vaši práci.

Hodně děkuji za váš kurz, velmi mě pomohl při porodu. Pomohl mě naladit se na tu vlnu, že to zvládnu a že to půjde rychle, a tak to i tak dopadlo.

Ještě jednou bych chtěla ze srdce za sebe i za partnera poděkovat za možnost zúčastnit se vašeho předporodního kurzu, oběma nám to moc pomohlo. Mně především ukázky úlevových poloh a přípravy kojení, můj partner si udělal lepší představu, jak v porodnici s personálem mluvit, co se tam smí a nesmí. Dle jeho slov mu kurz dodal sebevědomí pro nadcházející události. Při jeho hodnocení nešetřil chválou...

Chtěla bych touto cestou poděkovat paní lektorce Zuzaně Štromerové za předporodní kurz. Bylo to příjemné setkání a především velmi obohacující setkání. Informace, které jsme si s mužem vyslechli a odnesli, nám nyní poskytují větší míru klidu a pocitu, že se budeme schopni lépe a připraveněji postarat o sebe jak při porodu, tak i po něm.

Chtěla bych Vám touto cestou velice poděkovat za Vámi vedený předporodní kurz, kterého jsme se zúčastnili. Mě a mému partnerovi velice pomohl a získali jsme cenné rady. Osobně mě velice potěšil Váš lidský a věcný přístup. Zejména pro mě bylo velice důležité si uvědomit, na co mám a nemám právo při porodu v porodnici.

Chtěla bych tímto poděkovat Vám za úžasný předporodní kurz, který mne nejen kvalitně připravil na porod i následnou péči o miminko, ale hlavně mi dodal sílu, chuť a odvahu bojovat proti zažitým stereotypům v porodnicích, a stát si za tím, co je pro mě důležité a hlavně přirozené.

Ještě jednou bych Vám chtěla moc poděkovat za cenné rady při kurzu, na kterém jsme u Vás byli. Opravdu si moc cením Vaší práce, snahu šířit osvětu za lepší podmínky při porodu, a možnost volby, jak která žena bude rodit.

Ráda bych Vám poděkovala za Váš milý přístup a kvalitní informace na předporodním kurzu, které mi pomohly zvládnout porod v nemocnici co nejklidněji. Myslím, že opravdu pomáhá, když doktoři vidí, že jsou maminky informované a mohou s nimi mluvit na partnerské úrovni.

V sobotu jsme se s mým mužem zúčastnili vašeho předporodního kurzu, a chtěli bychom Vám a především paní Zuzaně za něj poděkovat. Bylo to pro nás velmi poučné, příjemné a osvěžující (bez ohledu na vedra), a rozhodně nám to dalo mnoho podnětů k přemýšlení, bez ohledu na to, jak nakonec bude můj porod vypadat. Rádi napíšeme delší zpětnou vazbu po porodu, pokud jsou pro Vás tyto reakce důležité.

Před pár týdny jsme byli s manželem u Vás na skvělém kurzu předporodní přípravy, za který ještě jednou velice děkuji. Děkuji za práci, kterou děláte.

Chtěla bych se zeptat, zdali byste mne přijali do předporodního kurzu, protože o kurz u vás moc stojím.

S Vaším porodním domem mám osobní, velmi příjemnou zkušenost, když jsem u Vás před více jak rokem absolvovala předporodní kurz. Říkala jsem si, že až budu čekat další miminko, budou mé kroky určitě směřovat opět k Vám.

Paní Štromerová, oznamuji Vám, že se nám narodila holčička. Měla 3,6 kilo a těší se plnému zdraví. Ráda bych vám řekla, že ač jsem Váš kurz absolvovala po druhé, tak pro nás obě měl velký význam a mě pomohl opět prožít krásný, bezbolestný porod.

Díky vašemu kurzu byl na porod připraven i přítel, který mi byl u porodu obrovskou oporou.

Dobrý den pane Štromere, rádi bychom poděkovali za skvělý kurz vedený vaší paní.

V červnu jsme se s manželem zúčastnili Vašeho kurzu, byl opravdu skvělý!

Byli jsme u vás s partnerem na individuálním předporodním kurzu, moc se nám vaše povídání líbilo. Dosud jsem plánovala rodit v porodnici, ale po vašem kurzu stále více uvažuji o možnosti rodit doma. Přišla bych k vám samozřejmě do poradny, abychom se dohodly na podrobnostech. Děkuji moc a budu se těšit na viděnou!

Ráda bych Vám poděkovala za kurz, kterého jsme se u Vás zúčastnili. Velmi se mě i partnerovi líbil a jen nás utvrdil v našem rozhodnutí rodit doma.

Byli jsme s manželem na předporodním kurzu ve vašem Porodním domě U čápa a moc se nám to líbilo. Moc bych si přála rodit doma, můj partner však dosud váhal. Ale teď, po vašem předporodním kurzu, si to také přeje a je o tom dokonce přesvědčený!

Dobrý den, moc děkujeme za přínosný kurz!

Chceme Vám s manželem poděkovat za skvělou předporodní přípravu na kurzu v Porodním domě U čápa.

Kurz byl super, děkujeme!

Chtěla bych Vám poděkovat za pěkný předporodní kurz, na kterém jsem byla i s manželem. O přirozeném porodu jsem měla hodně informací načtených, ale jsem ráda, že to slyšel i manžel. Pro mě byla zajímavá péče o miminko, kojení atd.

Byla jsem s partnerem na Vašem předporodním kurzu a chtěla bych Vám velmi poděkovat, protože jste zařídila, že se můj obzor více rozšířil a více se zajímám...

Byli jsme s manželem na Vašem předporodním kurzu. Ještě jednou bych Vám chtěla poděkovat za všechny zajímavé informace.

Předporodní kurz byl skvělý a velmi přínosný! Moc za něj děkuji! Snad i praxe pak proběhne tak dobře...

O víkendu jsem byla na vašem předporodním kurzu u vás v Porodním domě u Čápa. Děkuji Vám ještě jednou za tento výborný kurz a přeji samé šťastné, pohodové porody.

Před časem jsme u vás byli na předporodním kurzu, který se nám moc líbil. Možná si nás budete ještě pamatovat – předváděli jsme s partnerem úlevové pozice v druhé době porodní...

Chci Vám poděkovat za předporodní kurz, Vaše rady jsem využila, sepsala svá porodní přání a bylo mi v porodnici téměř ve všem vyhověno. Vše dopadlo dobře, já i miminko jsme zdraví a v pohodě. Díky za Vaše vedení předporodního kurzu!

Ráda bych Vám poděkovala za výborný předporodní kurz plný informací a Vašich cenných zkušeností, manžel kurz také ocenil jako přínosně strávený čas.

Díky za Váš úžasný předporodní kurz!

Chci Vám napsat, že jsem moc ráda, že jsem Vás mohla poznat a získat cenné informace na Vašem kurzu.

Děkujeme za skvělý kurz předporodní přípravy a za péči v poradně. Na všechny návštěvy porodního domu jsem se vždycky moc těšila!

Náplň našich předporodních kurzů

Náš kurz je určen pro ženy v pokročilém těhotenství a je také podle toho koncipován. Je veden tak, aby odpovídal naladění žen v posledním trimestru těhotenství a především období 4 týdnů před porodem. Největší část kurzu je věnována

 1. Přípravě na porod. Součástí kurzu jsou ukázky a příp. i nácvik některých úkonů potřebných pro zdárné zvládnutí porodu (dýchání, relaxační polohy apod.)

 2. Období těsně po porodu (péče o miminko, zásady správného kojení).

Co s maminkami v kurzu probíráme:

 • Péče o zdravé těhotenství.
 • Důležitost zdravého těhotenství pro zdravý porod.
 • Výběr místa a způsobu porodu.
 • Porodní plán pro porod v nemocnici, jeho význam. Pomoc při formování porodního přání (CO si mohu přát a hlavně PROČ).
 • Příprava k porodu s důrazem na normální, přirozený porod.
 • Průběh porodu ve všech jeho dobách:
  • fázování porodního procesu (latentní a aktivní fáze otevírací doby porodní)
  • vypuzovací doba porodní
  • porodní pozice
  • fáze tlačení
  • vhodné aktivity pro nácvik relaxace
  • porod placenty
  • aktivní chování rodičů během porodu
  • užívání přirozených metod tlumení bolesti během porodu
 • Nepřetržitý kontakt matky s dítětem jako silná stimulace mateřského organizmu.
 • Období po porodu, šestinedělí. Životní rytmus v šestinedělí.
 • Péče o děťátko.
 • Podpora kojení. Faktory podporující kojení.
 • Vztahy v rodině.
 • Příchod dalšího dítěte.
 • Zdroje informací pro rodiče pro podporu zdravého těhotenství a přirozeného porodu.

Součástí výuky je promítnutí krátkého filmu s porodnickou tématikou.

Dva typy našich předporodních kurzů

V naší poradně nabízíme dva typy předporodních kurzů: skupinový a individuální.

Každý typ kurzu má své výhody a nevýhody. Ty jsou uvedeny v podrobných informacích o každém typu kurzu, které najdete pod stejnojmennými záložkami:


 • Skupinové kurzy
 • Individuální kurzy

Skupinová forma je běžná a zároveň nejoblíbenější forma předporodních kurzů konaných v naší poradně. Skupina je malá, maximálně 5 párů (větší počet by snížil pohodlí účastníků vzhledem k velikosti poradny).

Skutečný počet účastníků určuje v této mimořádné době vládní nařízení. Aktuální nařízení má platnost do 14.2.2021, a tak kurzy, které budou probíhat v tomto období, budou mít tento počet snížený. Jakmile vláda vydá nové nařízení, platné pro další období, bude se počet účastníků upravovat v souladu s tímto nařízením.

 

Předností skupinové formy je

 • sdílení zkušeností mezi účastníky
 • diskuse účastníků obohacující všechny účastníky kurzu
 • navazování přátelství mezi účastníky

Nevýhody:

 • pevně stanovené termíny konání kurzů
 • pevně stanovený časový rozvrh kurzu
 • pevně stanovený program kurzu
 • kurz je veden převážně formou přednášky

Přihlášky na skupinové kurzy přijímáme výhradně online přihláškou, kterou najdete na poslední záložce. Přihlášku vyplňte, v sekci Mám zájem o kurz označte volbu „skupinový” a ve volbě termínů vyberte vhodný termín (optimální je měsíc před termínem vašeho porodu).

 

Předporodní kurz

Základem nabídky všech služeb poskytovaných v naší poradně je individuální přístup a individuální péče. To se týká i předporodních kurzů. Pokud vám nevyhovuje skupinová forma kurzu, termín nebo celodenní trávení času v poradně či pevně daný program kurzu, můžete absolvovat kurz individuální. Jeho délka, průběh a obsah bude zcela podřízen vašim individuálním potřebám a přáním.

Zájem o individuální kurzy v naší poradně zdaleka nedosahuje zájmu o kurzy skupinové. Přesto v posledních letech zaznamenáváme postupný nárůst zájmu o kurzy individuální, např. za celý rok 2014 se konal jen 1 kurz, v r. 2015 to bylo už 7 kurzů, v r. 2016 14, v r. 2017 již 24 a v r. 2018 58 individuálních kurzů. To je každočně více než dvojnásobný nárůst!

Individuální kurzy mají výhodu v tom, že na rozdíl od kurzů skupinových,

 • jste na kurzu pouze Vy a lektorka (ev. plus Váš partner). V období koronavirové krize ideální řešení pro ochranu před virovou nákazou!
 • se lektorka věnuje pouze Vám.
 • které jsou vedeny formou přednášky, je kurz individuální veden formou dialogu.
 • Vám lektorka věnuje tolik času kolik potřebujete. Většina párů pobude dvě až tři hodiny. A když budete mít pocit, že jedno sezení nestačí, objednáte se na další.
 • kde je program a časový harmonogram probíraných témat pevně stanoven, je náplň individuálního kurzu plně podřízen Vašim specifickým potřebám. Pokud Vás některá témata skupinového kurzu až tak moc nezajímají a raději byste více probrali jen určité věci, je k tomu vhodnější právě kurz individuální.
 • u kterých jsou termíny kurzů pevně stanoveny, si termín domluvíte s lektorkou.
 • které se konají výhradně v poradně, můžete si pro konání individuálního kurzu zvolit váš domov, budete-li si to přát (lektorka přijede k Vám domů).
 • které jsou vedeny výhradně v českém jazyce, může být individuální kurz veden v jazyce anglickém, budete-li si to přát.
 • vyžadují méně času (obvykle trvají dvě až tři hodiny) a tím vyjdou i cenově levněji.

Na individuální kurz je dobré se připravit, tj. sepsat si otázky, které Vám v souvislosti s přípravou na porod přijdou na mysl a rádi byste je s lektorkou probrali. Pokud Vaše otázky nebudou obsahovat body, které lektorka považuje v přípravě k porodu a péči o miminko za důležité, doplní přípravu i o tyto informace.

Přihláška. Přihlášky na individuální kurzy přijímáme výhradně online přihláškou (poslední záložka na této stránce dole). Přihlášku vyplňte, v sekci Mám zájem o kurz označte volbu „individuální”, ve volbě jazyka vyberte, ve kterém jazyce si přejete, aby byl kurz veden (v češtině nebo v angličtině) a také, zda chcete na kurz přijít do poradny, nebo si přejete, aby porodní asistentka přijela k Vám domů a kurz se konal tam, a přihlášku odešlete. Lektorka se Vám poté ozve buď e-mailem nebo telefonicky a domluví s Vámi oboustranně vyhovující termín kurzu.

Pozn.  Kurzy konané doma jsou malinko dražší než konané v poradně, navíc k ceně se připočítává dopravné, viz Ceník služeb.

Podmínka konání skupinových kurzů

U všech skupinových kurzů pořádaných v naší poradně platí, že kurz se koná, přihlásí-li se na něj alespoň dvě zájemkyně (ať s partnerem nebo bez partnera). Přihlásí-li se jen jedna zájemkyně (1 pár), kurz se nekoná. Aby o očekávané informace nepřišla, může se přihlásit na jiný termín, a pokud to není možné, může absolvovat kurz individuální (podrobné informace o tomto typu kurzu na předchozí záložce Dva typy kurzu).

Vzhledem ke kapacitním možnostem naší poradny může být na kurz přijato maximálně pět párů (tj. 10 účastníků). Tento počet zaručuje alespoň základní komfort a pohodlí při celodenním sezení.

Aktuálně: Po dobu mimořádného vládního opatření se počet možných účastníků v jedné skupině snižuje. Současné opatření má platnost do 14.2.2021. Počet účastníků kurzů konaných po tomto datu budeme operativně upravovat tak, aby byl v souladu s vládními nařízeními, platnými pro následující období.

Časové uspořádání kurzů

Skupinové a individuální kurzy se konají po celý rok včetně letních prázdnin. Z hlediska týdenního rozvrhu ale mají různý časový rozvrh:

Skupinové kurzy se konají výhradně o víkendech (v sobotu a v neděli), zatímco individuální kurzy se konají výhradně ve všední dny.

Protože skupinové kurzy trvají celý den, konají se o víkendu proto, aby pro celodenní účast nebyly překážkou pracovní povinnosti v zaměstnání jak účastnic tak jejich partnerů.

Informace pro skupinové kurzy:

Skupinové kurzy pořádáme standardně jednou za měsíc, a pokud tomu nebrání nějaké vnější okolnosti, vždy první sobotu v měsíci.

Často se ale stává, že se sobotní termín brzy naplní, což signalizuje vyšší zájem o tento termín. V takovém případě otevíráme další kurz hned druhý den v neděli, v očekávání, že se přihlásí zájemkyně, na které se sobota už nedostala. Někdy je však zájem tak velký, že se rychle naplní i tato neděle. A tak, pokud tomu nebrání nějaké vnější okolnosti, otevíráme znovu další termín o 14 dní později (uprostřed měsíce, opět v sobotu). No a jestliže je zájem opravdu velký a naplní se i tato sobota, otevíráme další kurz ještě druhý den v neděli. Tak se někdy stane, že se koná ne jeden kurz za měsíc, ale hned čtyři.

Každý nový termín se ihned objeví v nabídce termínů kurzů na záložce Termíny kurzů a zároveň i v přihlášce, aby se zájemkyně mohly hned přihlásit.

Termíny kurzů vypisujeme nejvýše na tři měsíce dopředu, a to proto, že vzhledem k dalším aktivitám lektorky (absolvování odborných kurzů, konferencí a jiných akcí pro porodní asistentky, v tuzemsku i v zahraničí, které se konají nejčastěji rovněž o víkendech) můžeme nabízené termíny zaručit jen v tomto krátkém horizontu (až když je účasti lektorky definitivně jistá). Další, ještě neuvedené termíny, se dají odvodit podle pravidla „první soboty v měsíci”. Takže pokud by se vám hodil termín, který v tabulce termínů (na předposlední záložce Termíny kurzů) ještě není uveden, sledujte tuto tabulku, a jakmile se v ní váš očekávaný termín objeví, nečekejte a hned se na něj přihlaste (zájem je veliký).

Jak dlouho skupinový kurz trvá
Skupinové předporodní kurzy v našem zařízení trvají jeden celý den, přičemž
- sobotní kurzy začínají v 9,00 hod. a končí kolem 18. hodiny,
- nedělní začínají o půlhodiny později, v 9,35, a končí kolem 18,30 hod.

Přestávky
Během dne jsou zařazeny tři přestávky, dvě krátké (jedna dopolední a jedna odpolední) a jedna delší v poledne na oběd. Při krátkých přestávkách je podáváno drobné občerstvení, celý den je k dispozici čaj, káva, mléko a pitná voda. Občerstvení po obě přestávky včetně nápojů je zahrnuto v ceně kurzu a je připraveno pro všechny účastníky včetně vašich partnerů. Jídlo o polední přestávce si již účastníci zajišťují sami na vlastní náklady. Většina dochází na oběd do restaurace Eureka přímo naproti přes náměstí (2 min. pěšky), někteří volí vzdálenější restauraci U břízy, ta představuje 5 až 7 minut chůze (do kopce).
V období uzavření restauračních zařízení se obědy řeší tak, že si účastníci v restauraci Euréka objednají oběd o první přestávce, o polední přestávce si jej v restauraci vyzvednou a donesou do poradny.

Kde se naše předporodní kurzy konají

Naše předporodní kurzy se konají v poradně Porodního domu U čápa na adrese

Roztylské náměstí 393/35, Praha 4 – Spořilov

Jak do poradny. Jak se do poradny dostanete autem nebo MHD (Městskou hromadnou dopravou), se dozvíte na speciální stránce, kde je k tomu účelu vypracován podrobný popis cesty. Na odkazované stránce je k dispozici i interaktivní mapa Prahy, která vám ukáže místo, kde sídlíme.

V mapách Googlu a Seznamu stačí do vyhledávacího políčka zadat „porodní dům u čápa”...

Parkování. O parkovací místa není u nás nouze, nemusíte se proto bát k nám přijet autem. Parkovat se dá přímo u naší poradny.

Kdy je vhodné se na kurz přihlásit

Následující informace platí pro oba typy kurzu

Protože je náš kurz věnován přípravě na blížící se porod, je určen pro ženy v závěru těhotenství. Z toho důvodu mohou být do kurzu přijaty pouze ženy, které v den konání kurzu ukončily 33. týden těhotenství. Ženy s „mladším“ těhotenstvím (32 a méně) nebudou do kurzu přijaty (poskytované informace nejsou pro ně ještě aktuální, mají jiné naladění, a čím delší odstup, tím snáze se tyto informace zapomenou).

Datum, kdy se na kurz přihlásíte (kdy podáte přihlášku), je zcela lhostejný.

Optimální je kurz absolvovat tak 46 týdnů před očekávaným porodem. Z toho důvodu zohledněte výběr termínu kurzu v přihlášce.

Ženám, které by se v den kurzu nacházely před 33. týdnem, doporučujeme absolvovat individuální konzultaci, na které s porodní asistentkou proberete vše týkající se aktuální fáze vašeho těhotenství.

Jak se na kurz přihlásit

Na oba typy kurzu, skupinový i individuální, přijímáme přihlášky výhradně online přihláškou, odkaz na ni najdete na poslední záložce Přihláška na kurz.

Lektorka kurzu

Předporodní kurzy v naší poradně vede porodní asistentka

Zuzana Štromerová, BSc.

Zuzana Štromerová

Zuzana Štromerová je velice zkušená porodní asistentka s více jak 35 letou praxí v oboru, z toho

15 let na porodním sále v pražském Ústavu pro péči o matku a dítě
3 roky v Centru aktivního porodu v pražské nemocnici Na Bulovce
18 let jako soukromá porodní asistentka

 

Při péči o klientky ve své soukromé praxi uplatňuje vědomosti, které získala absolvováním dlouhé řady odborných kurzů a seminářů, účastí na mezinárodních odborných konferencích a kongresech, a při stážích a pracovních návštěvách porodnic, porodních domů a soukromých porodních asistentek v řadě západoevropských zemí.

Počet klientek za dobu své soukromé praxe přesáhl už tisícovku; radí jim a pečuje o ně během jejich těhotenství, doprovází je k porodu do nemocnice a pomáhá jim při porodu doma. Řadu porodních asistentek, které dnes provozují soukromou praxi, pro tuto činnost prostřednictvím svých odborných kurzů vyškolila právě Zuzana Štromerová.

Více o Zuzaně Štromerové:

Podrobný profesní profil
Přerod z nemocniční na soukromou porodní asistentku
Činnost v České asociaci porodních asistentek
Získání ceny Kolumbijské univerzity
Získání Stipendia ASHOKA

Předporodní kurzy vedené v anglickém jazyce

V poslední době zaznamenáváme růst zájmu cizinek a Češek, jejichž partner je cizinec, o služby porodního domu. Všechny služby v Porodním domě U čápa jsou standardně vedeny v českém jazyce, ale mohou být bezproblémově vedeny i v jazyce anglickém. To platí i pro předporodní kurzy.

O předporodní kurzy vedené v angličtině je však zájem nízký (jedna, max. dvě zájemkyně za půl roku), což nestačí k ustavení skupinového kurzu. A tak, aby zájemkyně o „anglický“ kurz nepřišly, řešíme to kurzem individuálním (o individuálních kurzech povídáme podrobně na záložce Dva typy kurzu, třetí shora).

Jak se přihlásit. Jestliže máte o předporodní kurz vedený v angličtině zájem, přihlaste se na něj prostřednictvím online přihlášky (klikněte na poslední záložku Přihláška na kurz), v sekci Mám zájem o kurz vyberte položku „individuální”, ve volbě jazyka vyberte „v angličtině“, v další volbě vyberte, zda chcete na kurz přijít do poradny nebo chcete, aby se konal u vás doma, a přihlášku odešlete. Lektorka se Vám pak ozve buď e-mailem nebo telefonicky a domluví s Vámi termín.

Lektorka. Kurzy v anglickém jazyce vede porodní asistentka Zuzana Štromerová, BSc.

Cena kurzu

Skupinový kurz konaný v poradně 1 800 Kč  za celý den
Individuální kurz konaný v poradně 500 Kč  za hod.
    doma 600 Kč  za hod.+ dopravné

 

Uvedené ceny platí pouze klientky. Doprovázející osoba neplatí nic za podmínky, že je jí váš manžel nebo otec vašeho očekávaného dítěte, kdokoli jiný zaplatí plnou cenu (1800 Kč). Omlouváme se za toto opatření, ale byli jsme nuceni ho zavést poté, co některé účastnice zneužily bezplatné účasti partnera na kurzu tím, že si na kurz jako partnera přivedly těhotnou kamarádku (příbuznou, kolegyni z práce apod.), aby se tato vyhnula platbě kurzovného.

Způsob platby

Jelikož skupinové a individuální kurzy mají odlišné platební formy, jsou informace o formě úhrady kurzovného rozděleny do dvou samostatných informací představované záložkami Skupinové kurzy a Individuální kurzy. Kurz je možné také zakoupit formou dárkového poukazu (třetí záložka Dárkový poukaz).

 • Skupinové kurzy
 • Individuální kurzy
 • Dárkový poukaz

Motto:
Ještě donedávna jsme se potýkali s problémy, kdy se ženy přihlásily na naše skupinové předporodní kurzy, a pak se na ně nedostavily. Bylo to dáno tím, že se celé kurzovné platilo až na místě, a tak tyto ženy nic nenutilo se na kurz dostavit. Jejich místa tudíž nemohla být nabídnuta dalším zájemkyním a na kurzech zůstala prázdná. Protože stejné problémy jsme měli i u odborných kurzů pro porodní asistentky, které jsme vyřešili zavedením nevratných zálohy, rozhodli jsme se systém nevratných záloh zavést i pro předporodní kurzy, u nichž byly dopady s neúčastí mnohem citelnější. Od té doby, co jsme tento systém u předporodních kurzů zavedli, máme účast stoprocentní.

Forma úhrady
Platba kurzovného je rozdělena na dvě samostatné platby:

 1. zálohu, kterou poukážete předem na bankovní účet pořadatele kurzu
 2. doplatek, který zaplatíte v hotovosti přímo na kurzu

Výše úhrady
Výše zálohy je 800 Kč, výše doplatku 1000 Kč.

Úhrada zálohy
K uhrazení zálohy vám v příloze e-mailu, kterým vám potvrdíme přijetí přihlášky, pošleme proforma fakturu.

POZOR!  Zaplacená záloha je nevratná, bez ohledu na důvod, který k vaší neúčasti vedl, a to i v případě, že se z účasti předem řádně omluvíte. Výjimku tvoří situace, že se z kurzu odhlásíte z důvodu předčasného porodu nebo hospitalizace v nemocnici, a jiná zájemkyně se poté přihlásí na kurz a zálohu zaplatí; v tomto případě Vám zálohu vrátíme (už se to párkrát stalo).
V případě zdravotní indispozice lektorky nebo její náhlé pracovní vytíženosti (nachází se zrovna u porodu své klientky), kurz odpadá, lektorka všechny účastnice včas obvolá a bude se snažit domluvit se s nimi na náhradním termínu. Jestliže k této domluvě nedojde, bude kurz zrušen a všem účastnicím budou zálohy vráceny.

Příchozí platby na účet denně sledujeme, a jakmile se vaše platba na účtu objeví, znovu vám pošleme potvrzovací mail. Byla-li záloha uhrazena včas, připojíme organizační informace, což bude znamenat, že jste do kurzu byla zařazena a s vaší účastí počítáme.

Zařazení do kurzu
Samotná přihláška nestačí k zařazení do kurzu. Do kurzu zařazujeme pouze zájemkyně, které uhradí zálohu. Dokud zálohu neuhradíte, nebudeme s vámi na kurz počítat (bude to jako byste se na kurz vůbec nepřihlásila).

O pořadí zařazení do kurzu rozhoduje datum přijetí vaší platby na náš účet. Do kurzu může být přijato maximálně pět párů. Jakmile na daný termín přijde na účet záloha od páté přihlášené, platby šesté a další zájemkyně vracíme (pokud se s nimi nedohodmeme na jiném termínu kurzu). Z toho důvodu vám důrazně doporučujeme, nechcete-li o kurz přijít, abyste s platbou zálohy neotálela, jinak vás mohou z účasti vyřadit zájemkyně, které, ačkoli se na kurz přihlásí později než Vy, zálohu uhradí obratem (tj. dříve, než Vy). Při malém počtu účastníků (5 párů) se kurz rychle naplní.

Přihlášení na poslední chvíli
Pokud se na kurz přihlásíte těsně před termínem konání kurzu (2 dny a méně), vaše zálohová platba by už nestačila včas dorazit na náš účet, a tak bude nutné celou částku 1800 Kč uhradit najednou v hotovosti přímo na kurzu. Na kurz se normálně přihlaste online přihláškou, a my Vám e-mailem potvrdíme účast a způsob platby.

Omlouváme se všem za toto nepopulární opatření (nevratné zálohy), ale bylo to jediné řešení, které zabránilo lehkovážným přihlašováním.


Individuální kurzy se platí lektorce hned po skončení kurzu. Platba se provádí v hotovosti, lektorka vystaví řádný Příjmový doklad.

Výše platby závisí na délce trvání kurzu a místě konání kurzu. Každá hodina kurzu, konajícího se v poradně, stojí 500 Kč, a 600 Kč, koná-li se u vás doma. Ke kurzům konaným doma se navíc připočítává dopravné, viz Ceník služeb.


V posledních letech je naší veřejností oblíbená a stále více využívána forma dárkových poukazů a balíčků.

I v naší poradně je možné dárkový poukaz získat. Tento způsob je vhodný zejména pro nastávající tatínky, kteří tak mohou své partnerky překvapit, kurz jim galantně zaplatit a poukaz jim věnovat jako dárek.

Jak poukaz získat. Zavolejte na 723 771 043 nebo pošlete mail, a domluvíme s Vámi způsob úhrady kurzu a převzetí poukazu.

Jak náš poukaz vypadá (zmenšeno, skutečná velikost poukazu je A5):

Přispívání zdravotních pojišťoven

Některé zdravotní pojišťovny v rámci svých příspěvkových programů nabízejí svým klientům finanční příspěvek na částečnou úhradu platby za absolvovaný předporodní kurz. Zjistěte si, zda a za jakých podmínek vaše pojišťovna na tyto kurzy přispívá: některé pojišťovny (např. VZP) totiž hradí pouze kurzy pořádané v nemocnici, kurzy pořádané soukromými porodnímni asistentkami (a to jsme právě my) nehradí.

Pokud se ujistíte, že vaše pojišťovna vám kurz proplatí (nebo jeho část), příspěvek využijte. Ze zkušeností víme, že některé pojišťovny hradí 1000 Kč, některé dokonce celou čásku, jiné však nehradí nic. V případě, že vaše pojišťovna vám kurz proplatí, vyžádejte si od nás řádnou fakturu za uhrazení zálohové platby, a tu pak, spolu s Příjmovým dokladem, který obdržíte na kurzu za zaplacení doplatku, předložíte pojišťovně.

Zrušení účasti na kurzu

Jestliže v průběhu doby zjistíte, že se kurzu nebudete moci zúčastnit, naléhavě vás žádáme, abyste nám to co nejdříve oznámila buď e-mailem na info@pdcap.cz nebo esemeskou na č. 602 958 396 nebo 723 771 043. To proto, abychom mohli vaše místo hned uvolnit dalším zájemkyním a na kurzu nezůstalo prázdné. Nemusíte udávat důvod. Děkujeme!

Váš partner na předporodním kurzu

Kurz můžete absolvovat sama nebo s partnerem, záleží na vaší volbě.

Účast partnera na kurzu je účelná v případě, že plánujete jeho přítomnost u svého porodu (ať doma či v porodnici). Část našeho kurzu je věnovaná právě roli partnera u porodu.

Vaším partnerem na kurzu nemůže být dula, lékař nebo porodní asistentka.

Vzhledem k omezené kapacitě místnosti si můžete na kurz přivést jednu doprovázející osobu.

Přivedete-li si na kurz jako partnera vašeho manžela nebo otce vašeho očekávaného dítěte, nebude za kurz platit nic (má účast zdarma). Kdokoli jiný musí kurz hradit v plné výši. Omlouváme se za toto opatření, ale byli jsme nuceni ho zavést poté, co některé účastnice zneužily bezplatné účasti partnera na kurzu tím, že si na kurz jako partnera přivedly těhotnou kamarádku (příbuznou, kolegyni z práce...), aby se tato vyhnula platbě kurzovného.

Přítomnost dětí na předporodním kurzu

Aby nebyl rušen průběh kurzu, není dovoleno brát si sebou do kurzovní místnosti děti, a to jakéhokoli věku. Jejich hlídání si musíte zajistit mimo objekt kliniky.

Přítomnost psů na předporodním kurzu

Protože naše poradna sídlí ve zdravotnickém zařízení, není psům vstup povolen.

Termíny skupinových předporodních kurzů

Nejbližší závazné termíny našich skupinových kurzů jsou:

     6.11.   4.12.
Další termíny postupně doplňujeme, jakmile budou 100 % a závazné.
Zeleně  jsou vyznačeny kurzy, které mají ještě volná místa, a lze se na ně přihlásit.
Šedě     jsou vyznačeny kurzy, které jsou již plné, a nelze se na ně přihlásit.

Na kurz je možné se přihlásit pouze prostřednictvím online přihlášky; tu najdete hned na následující, poslední záložce Přihláška na kurz. Přihlásit se lze pouze na zeleně vyznačené termíny (jen ty také budou v přihlášce přístupné k výběru).

Skupinové kurzy se konají, příhlásí-li se na daný termín alespoň dvě zájemkyně (viz čtvrtá záložka shora Podmínka konání kurzu).

Přihlášení na předporodní kurz

Následující informace platí pro oba typy kurzu

Než si zobrazíte přihlášku, rozhodně si nejdříve přečtěte všechny informace uvedené na této stránce (projděte všechny záložky), abyste pak nebyli některými skutečnostmi zaskočeni, nebo se neptali na věci, které jsou zde už zodpovězeny.

*

Jestliže byste rádi předporodní kurz absolvovali právě u nás, s porodní asistentkou Zuzanou Štromerovou, a jste rozhodnuti respektovat všechny podmínky k účasti na kurzu, klikněte na následující tlačítko. Zobrazí se vám formulář přihlášky, který vyplňte a odešlete.

O tom, že jsme vaší přihlášku přijali, posíláme e-mailem potvrzení. Prosíme jen o strpení v odpovědi, neboť u nás neposílá odpovědi automat, nýbrž my sami, osobně; u počítače však nesedíme nepřetržitě celý den. Pouze v případě, že vám potvrzení nepřijde po třech dnech a více, napište nám na info@pdcap.cz a dáme to do pořádku.

Připomínáme, že samotné odeslání přihlášky nezaručuje automaticky účast. Do evidence účastníků zařazujeme přihlášené až po uhrazení zálohové platby.

Jestliže se vám z nějakého důvodu nedaří přihlášku odeslat, přihlaste se na kurz e-mailem na info@pdcap.cz. Do zprávy uveďte všechny údaje požadované ve formuláři online přihlášky.

Zuzana Štromerová je druhým povoláním tlumočnice a překladatelka.
Vzdělání v oboru:
  - Státní zkouška z anglického jazyka (1991)
  - Kurz konferenčního tlumočení (1992)
  - Kurz simultánního a konsekutivního tlumočení na Filosofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze (1998)
Praxe v oboru:
  - 27 let tlumočnické a překladatelské činnosti
  - Tlumočení pro různé firmy, společnosti a reklamní agentury
  - Přednášky a diskusní příspěvky na odborných konferencích a kongresech konaných v zahraničí
  - Dlouholetá činnost ve výboru středoevropského regionu ICM
  - Tlumočení zahraničních přednášejících a lektorů na odborných konferencích a kurzech konaných v ČR
  - Překlady odborných publikací
Proforma faktura je faktura, která slouží pouze jako výzva k platbě (faktura má toliko informativní charakter). Není tedy účetním ani daňovým dokladem a není možné ji použít do účetnictví, ani předložit zdravotní pojišťovně k proplacení kurzu. Budete-li do svého účetnictví nebo pro pojišťovnu fakturu potřebovat, na vyžádání vám zašleme řádnou fakturu, za podmínky, že proforma faktura byla uhrazena a kurz jste absolvovala. Řádná faktura bude mít všechny náležitosti účetního a daňového dokladu a bude v ní uvedeno datum jejího proplacení.