Logo Porodního domu U čápa
Porodní dům U čápa, o.p.s.
nestátní nezisková organizace založená ve formě obecně prospěšné společnosti, která
usiluje o návrat přirozených porodů do českého porodnictví
 

Předporodní kurzy pro nastávající rodiče

Motto:
Jsou ženy, které o svém porodu přemýšlejí, snaží se získávat užitečné informace o tom, jak co nejvíce podpořit zdravý a nekomplikovaný průběh porodu, a hledají cestu k tomu, jak udělat z porodu posilující zážitek pro sebe, pro miminko i pro celou rodinu. Patříte-li k tomuto typu žen, jsou naše kurzy určeny právě pro Vás.

*

Porodní asistentka Porodního domu U čápa Zuzana Štromerová pořádá individuální kurzy předporodní přípravy pro nastávající maminky. Ty mohou absolvovat kurz jak s partnerem tak samy. Kurzy mohou být vedeny i v anglickém jazyce.

Než vyplníte přihlášku, přečtěte si všechny informace a podmínky, abyste se pak neptali na věci, které jsou zde již zodpovězeny, nebo abyste nebyli některými podmínkami pak překvapeni či zaskočeni. Všechny informace jsou shrnuty do přehledného bloku se záložkami:

 • Zaměření kurzu
 • Náplň kurzu
 • Kdy se kurzy konají
 • Kde se kurzy konají
 • Kdy se přihlásit
 • Jak se přihlásit
 • Lektorka kurzu
 • Kurzy v angličtině
 • Cena kurzu
 • Způsob platby
 • Přispívání pojišťoven
 • Přihláška na kurz

Zaměření našeho kurzu

V dnešní době většina porodnic nabízí těhotným ženám předporodní kurzy. Tyto kurzy však mívají různou úroveň co do rozsahu a obsahu poskytovaných informací. Obvykle se pod nabídkou předporodního kurzu skrývají krátká (nejčastěji dvouhodinová) setkání, na kterých se účastnice dozvědí nejnutnější informace vztažené k té konkrétní porodnici. Podávané informace mají spíše organizační charakter, jako např. co si máte vzít sebou do porodnice, kde máte zazvonit, jestliže přijedete k porodu v noci, jakým způsobem si vyřídíte úřední záležitosti spojené s narozením dítěte (matrika) apod. Dozvíte se také, co v jejich porodnici musíte a co nesmíte. Málo se však dozvíte o možnostech, které můžete při porodu mít, a už vůbec nejste informováni o výhodách a nevýhodách různých porodnických postupů. Těhotenství a porodu bývá věnováno málo času a výklad zahrnuje jen nejobecnější informace. Tento „limitovaný“ přísun informací ostatně odpovídá požadavkům pro lékařsky vedený porod v nemocnicích: čím méně toho rodičky o porodu vědí, tím méně vyžadují, jsou méně „problémové” a snadněji se dají zvládat.

V našem porodním domě je kurz zaměřen na podporu normálního porodu. Je pojat jako kurz intenzivní, na kterém získáte podrobné a rozsáhlé informace týkající se jak průběhu porodu, tak především vaší role v něm. Lektorka – porodní asistentka – s vámi projde všechny doby porodní a poradí, co můžete sami udělat proto, abyste podpořili normální průběh porodu, aby byl porod pro vás uspokojujícím a posilujícím zážitkem. Objasní vám zdravotní prospěšnost normálního porodu a vysvětlí, proč je normální, nemedikovaný porod zdravý proces, a to jak pro matku, tak pro dítě. Poskytne vám základní informace týkající se péče o dítě a výživy novorozence (kojení). Poukáže na zdroje informací, které vám pomohou lépe se v porodním procesu orientovat, abyste pak byli schopni učinit informované rozhodnutí.

Podle našeho přesvědčení a především dlouholetých zkušeností dostatek přiměřených informací pomůže rodící ženě či rodícímu páru (doprovází-li ženu partner) lépe se orientovat v porodním procesu a uchovat si klid v náročné situaci, ať se porod odehrává v nemocnici nebo v domácím prostředí.


Ohlasy absolventek našich kurzů:

Rádi bychom s přítelem absolvovali kurz předporodní přípravy pro těhotné a jejich partnery. Oba cítíme přímo jako nutnost takovýto kurz absolvovat a stát se tak svéprávnými rodiči. Proto bychom rádi tento kurz absolvovali u Vás a ne s lékařským personálem v nějaké porodnici.

O víkendu jsme byli s manželem na vašem předporodním kurzu. Jsme rádi, že jsme byli na předporodním kurzu zrovna u vás, protože to bylo přesně to, co jsme potřebovali, a čemu věříme.

Kurz byl pro nás velmi přínosný a praktický a doporučila bych jej všem párům, čekajícím prvního potomka (a mužům zejména). Děkuji Vám a zdravím!

Chci moc poděkovat paní Zuzaně Štromerové za skvělý předporodní kurz. Děkuji za odborné vedení a rady a dialog, obsahově pro mě naprosto dostačující, a hlavně za její přístup a zkušenosti. Osobnost je velkou přidanou hodnotou. Ještě jednou děkuji a přeji hodně radosti a osvěty, kterou předáváte dále. S příštím těhotenstvím jdu přímo k Vám do poradny.

Jsem jedna z matek, která prošla Vaším předporodním kurzem, a která je nesmírně ráda, že na něm byla. Na kurzu jsem byla i s manželem. Říkali jsme si, jak nás oba porod posílil, a že obrovskou zásluhu na tom měl právě váš kurz!

Minulou sobotu jsme se s manželem zúčastnili vašeho předporodního kurzu, který se nám moc líbil. Děkujeme.

Ráda bych chtěla ještě jednou moc poděkovat za sobotní předporodní kurz. Moc se mi líbil a moc ráda ho dál doporučím!

Dobrý den pane Štromere, v sobotu jsme s manželem absolvovali u vás předporodní kurz. Kurz jsme si velice užili a děkujeme za skvělý přístup vaší paní. Děkuji.

Absolvovala jsem u vás předporodní kurz, který mi spolu s přečtenou literaturou velice pomohl. Doporučila mi vás moje švagrová, která s vámi rodila doma. A musím říct, že váš kurz byl perfektní.

S paní Štromerovou z porodního domu U čápa jsme zvládli pohodovou přípravu a krásný intenzivní porod. Stačilo aby vešla do dveří a vkročil s ní klid, pohoda a hromada zkušeností... Moc děkuji a doporučuji!

Absolvovali jsme u Vás předporodní kurz a moc za něj děkujeme, byl perfektní. Porod nakonec proběhl v porodnici, ale bez medikace, respektovali má porodní přání a vše bylo, podle nás, hodně díky Vám.

Dobrý večer! Chci moc poděkovat za kurz, který zodpověděl všechny naše dotazy a naplnil naše očekávání.

Dobrý den, děkujeme za velmi obohacující kurz!

Dobrý den, paní Zuzano, ještě jednou děkujeme za velice obohacující předporodní kurz!

Vážená paní Štromerová, ráda vzpomínám na vaše kurzy předporodní přípravy, kterých jsem se účastnila již před 17 lety...

Děkuji za Váš předporodní kurz. Díky Vašim radám byl můj porod moc pěkný a proběhl přirozeně, bez zbytečných zásahů lékařského personálu.

Moc vám děkujeme za předporodní kurz, velmi se nám líbil, byl pro nás užitečný. Manžel například říkal, že už má konečně konkrétnější představu, jak mi může při porodu pomoci, a to pro nás zdaleka nebyl jediný přínos kurzu.

Kurz se nám s manželem moc líbil, věřím, že získané informace využijeme v praxi.

Moc děkuji za kurz, který mi velmi pomohl při zvládnutí porodu i následujících týdnů. Kurz probíhal podle mých představ, dozvěděli jsme se s manželem vše, co jsme potřebovali. Jsem ráda, že jsme kurz absolvovali, a pokud budu těhotná podruhé, ráda si přijdu nechat některé informace zopakovat – zase to může být zcela a úplně jinak (jinak než kdokoli očekává).

Chtěla bych vám poděkovat za sobotní kurz, kterým jsme s partnerem prošli. Jelikož pro oba je to první miminko, nedokázali jsme si úplně představit, co nás vlastně čeká, jak během samotného porodu, tak i poté, až bude na světě. Informace od Vás nám pomohly vše utřídit a do jisté míry i uklidnit, že vše spolu zvládneme...

Rádi bychom s manželem vyjádřili velký dík za absolvovaný předporodní kurz, který nám oběma v mnohém moc pomohl.

Dobrý den, moc vám děkuji za kurz, moc se nám oběma s manželem líbil, a už se těšíme na miminko. Ať se i vám daří, přeji krásné léto.

Dobrý den, minulý víkend jsme s manželem absolovavali váš předporodní kurz a moc se nám líbil.

Pane Štromer, ráda bych Vám a hlavně Vaší manželce poděkovala za skvělý kurz. Byl opravdu velice informativní a stoprocentně zodpověděl mnoho otázek týkajících se porodu i péče o novorozeňata. S přítelem jsme z něj oba nadšeni!

Vážený pane Štromere, ráda bych Vaší manželce velmi poděkovala za příjemný, poučný a v mnoha směrech přínosný předporodní kurz, ze kterého jsme s manželem odcházeli nadmíru spokojeni. Určitě předáme pozitivní reference dalším nastávajícím maminkám!

Pane Štromer, rádi bychom touto cestou poděkovali Vaší manželce za skvělý kurz, náplň, tempo i zapojení účastníků. Moc se nám to oběma líbilo a pomohlo nám to ujasnit mnohé dosud nezodpovězené otázky. Prosím, vyřiďte manželce naše díky a přejeme Vám samé spokojené nastávacící rodiče!

Moc děkuji za skvělý předporodní kurz, který jsme u vás s manželem absolvovali. Ještě jednou děkuji, doporučuji vás kudy chodím.

Dobrý večer, pane Štromer, vyřiďte Vaší manželce ještě jednou poděkování za její kurz. S manželem jsme se shodli, že pro nás jako prvorodiče byl kurz velmi užitečný, zvláště část o samotném porodu.

Na Vašem kurzu bylo několik našich přátel, kteří byli moc spokojeni. Zrovna dnes k Vám jdou další naši přátelé. Přeji Vám krásné dny a děkuji za Vaši práci.

Hodně děkuji za váš kurz, velmi mě pomohl při porodu. Pomohl mě naladit se na tu vlnu, že to zvládnu a že to půjde rychle, a tak to i tak dopadlo.

Ještě jednou bych chtěla ze srdce za sebe i za partnera poděkovat za možnost zúčastnit se vašeho předporodního kurzu, oběma nám to moc pomohlo. Mně především ukázky úlevových poloh a přípravy kojení, můj partner si udělal lepší představu, jak v porodnici s personálem mluvit, co se tam smí a nesmí. Dle jeho slov mu kurz dodal sebevědomí pro nadcházející události. Při jeho hodnocení nešetřil chválou...

Chtěla bych touto cestou poděkovat paní lektorce Zuzaně Štromerové za předporodní kurz. Bylo to příjemné setkání a především velmi obohacující setkání. Informace, které jsme si s mužem vyslechli a odnesli, nám nyní poskytují větší míru klidu a pocitu, že se budeme schopni lépe a připraveněji postarat o sebe jak při porodu, tak i po něm.

Chtěla bych Vám touto cestou velice poděkovat za Vámi vedený předporodní kurz, kterého jsme se zúčastnili. Mě a mému partnerovi velice pomohl a získali jsme cenné rady. Osobně mě velice potěšil Váš lidský a věcný přístup. Zejména pro mě bylo velice důležité si uvědomit, na co mám a nemám právo při porodu v porodnici.

Chtěla bych tímto poděkovat Vám za úžasný předporodní kurz, který mne nejen kvalitně připravil na porod i následnou péči o miminko, ale hlavně mi dodal sílu, chuť a odvahu bojovat proti zažitým stereotypům v porodnicích, a stát si za tím, co je pro mě důležité a hlavně přirozené.

Ještě jednou bych Vám chtěla moc poděkovat za cenné rady při kurzu, na kterém jsme u Vás byli. Opravdu si moc cením Vaší práce, snahu šířit osvětu za lepší podmínky při porodu, a možnost volby, jak která žena bude rodit.

Ráda bych Vám poděkovala za Váš milý přístup a kvalitní informace na předporodním kurzu, které mi pomohly zvládnout porod v nemocnici co nejklidněji. Myslím, že opravdu pomáhá, když doktoři vidí, že jsou maminky informované a mohou s nimi mluvit na partnerské úrovni.

V sobotu jsme se s mým mužem zúčastnili vašeho předporodního kurzu, a chtěli bychom Vám a především paní Zuzaně za něj poděkovat. Bylo to pro nás velmi poučné, příjemné a osvěžující (bez ohledu na vedra), a rozhodně nám to dalo mnoho podnětů k přemýšlení, bez ohledu na to, jak nakonec bude můj porod vypadat. Rádi napíšeme delší zpětnou vazbu po porodu, pokud jsou pro Vás tyto reakce důležité.

Před pár týdny jsme byli s manželem u Vás na skvělém kurzu předporodní přípravy, za který ještě jednou velice děkuji. Děkuji za práci, kterou děláte.

Chtěla bych se zeptat, zdali byste mne přijali do předporodního kurzu, protože o kurz u vás moc stojím.

S Vaším porodním domem mám osobní, velmi příjemnou zkušenost, když jsem u Vás před více jak rokem absolvovala předporodní kurz. Říkala jsem si, že až budu čekat další miminko, budou mé kroky určitě směřovat opět k Vám.

Paní Štromerová, oznamuji Vám, že se nám narodila holčička. Měla 3,6 kilo a těší se plnému zdraví. Ráda bych vám řekla, že ač jsem Váš kurz absolvovala po druhé, tak pro nás obě měl velký význam a mě pomohl opět prožít krásný, bezbolestný porod.

Díky vašemu kurzu byl na porod připraven i přítel, který mi byl u porodu obrovskou oporou.

Dobrý den pane Štromere, rádi bychom poděkovali za skvělý kurz vedený vaší paní.

V červnu jsme se s manželem zúčastnili Vašeho kurzu, byl opravdu skvělý!

Byli jsme u vás s partnerem na individuálním předporodním kurzu, moc se nám vaše povídání líbilo. Dosud jsem plánovala rodit v porodnici, ale po vašem kurzu stále více uvažuji o možnosti rodit doma. Přišla bych k vám samozřejmě do poradny, abychom se dohodly na podrobnostech. Děkuji moc a budu se těšit na viděnou!

Ráda bych Vám poděkovala za kurz, kterého jsme se u Vás zúčastnili. Velmi se mě i partnerovi líbil a jen nás utvrdil v našem rozhodnutí rodit doma.

Byli jsme s manželem na předporodním kurzu ve vašem Porodním domě U čápa a moc se nám to líbilo. Moc bych si přála rodit doma, můj partner však dosud váhal. Ale teď, po vašem předporodním kurzu, si to také přeje a je o tom dokonce přesvědčený!

Dobrý den, moc děkujeme za přínosný kurz!

Chceme Vám s manželem poděkovat za skvělou předporodní přípravu na kurzu v Porodním domě U čápa.

Kurz byl super, děkujeme!

Chtěla bych Vám poděkovat za pěkný předporodní kurz, na kterém jsem byla i s manželem. O přirozeném porodu jsem měla hodně informací načtených, ale jsem ráda, že to slyšel i manžel. Pro mě byla zajímavá péče o miminko, kojení atd.

Byla jsem s partnerem na Vašem předporodním kurzu a chtěla bych Vám velmi poděkovat, protože jste zařídila, že se můj obzor více rozšířil a více se zajímám...

Byli jsme s manželem na Vašem předporodním kurzu. Ještě jednou bych Vám chtěla poděkovat za všechny zajímavé informace.

Předporodní kurz byl skvělý a velmi přínosný! Moc za něj děkuji! Snad i praxe pak proběhne tak dobře...

O víkendu jsem byla na vašem předporodním kurzu u vás v Porodním domě u Čápa. Děkuji Vám ještě jednou za tento výborný kurz a přeji samé šťastné, pohodové porody.

Před časem jsme u vás byli na předporodním kurzu, který se nám moc líbil. Možná si nás budete ještě pamatovat – předváděli jsme s partnerem úlevové pozice v druhé době porodní...

Chci Vám poděkovat za předporodní kurz, Vaše rady jsem využila, sepsala svá porodní přání a bylo mi v porodnici téměř ve všem vyhověno. Vše dopadlo dobře, já i miminko jsme zdraví a v pohodě. Díky za Vaše vedení předporodního kurzu!

Ráda bych Vám poděkovala za výborný předporodní kurz plný informací a Vašich cenných zkušeností, manžel kurz také ocenil jako přínosně strávený čas.

Díky za Váš úžasný předporodní kurz!

Chci Vám napsat, že jsem moc ráda, že jsem Vás mohla poznat a získat cenné informace na Vašem kurzu.

Děkujeme za skvělý kurz předporodní přípravy a za péči v poradně. Na všechny návštěvy porodního domu jsem se vždycky moc těšila!

Mám necelý měsíc do porodu a na Váš kurz se hrozně těším a věřím, že mi i dopomůže, abych u porodu nebyla ze všeho jakožto prvorodička tak vyjukaná a dostanu se do větší pohody.

Náplň našich předporodních kurzů

Náš kurz je určen pro ženy v pokročilém těhotenství a je také podle toho koncipován. Je veden tak, aby odpovídal naladění žen v posledním trimestru těhotenství a především období 4 týdnů před porodem. Největší část kurzu je věnována

 1. Přípravě na porod. Součástí kurzu jsou ukázky a příp. i nácvik některých úkonů potřebných pro zdárné zvládnutí porodu (dýchání, relaxační polohy apod.)

 2. Období těsně po porodu (péče o miminko, zásady správného kojení).

Co s maminkami v kurzu probíráme:

 • Péče o zdravé těhotenství.
 • Důležitost zdravého těhotenství pro zdravý porod.
 • Výběr místa a způsobu porodu.
 • Porodní plán pro porod v nemocnici, jeho význam. Pomoc při formování porodního přání (CO si mohu přát a hlavně PROČ).
 • Příprava k porodu s důrazem na normální, přirozený porod.
 • Průběh porodu ve všech jeho dobách:
  • fázování porodního procesu (latentní a aktivní fáze otevírací doby porodní)
  • vypuzovací doba porodní
  • porodní pozice
  • fáze tlačení
  • vhodné aktivity pro nácvik relaxace
  • porod placenty
  • aktivní chování rodičů během porodu
  • užívání přirozených metod tlumení bolesti během porodu
 • Nepřetržitý kontakt matky s dítětem jako silná stimulace mateřského organizmu.
 • Období po porodu, šestinedělí. Životní rytmus v šestinedělí.
 • Péče o děťátko.
 • Podpora kojení. Faktory podporující kojení.
 • Vztahy v rodině.
 • Příchod dalšího dítěte.
 • Zdroje informací pro rodiče pro podporu zdravého těhotenství a přirozeného porodu.

Časové uspořádání kurzů

Předporodní kurzy se konají po celý rok včetně letních prázdnin. Konají se pouze ve všední dny.

Kde se naše předporodní kurzy konají

Předporodní kurzy se konají v domácím prostředí klientky, nedohodne-li se klientka s lektorkou jinak.

Kdy je vhodné se na kurz přihlásit

Protože je náš kurz věnován přípravě na blížící se porod, je určen pro ženy v závěru těhotenství, optimálně po ukončení 33. týdne těhotenství. Pro ženy s „mladším“ těhotenstvím (32 a méně) nebudou poskytované informace ještě aktuální, mají jiné naladění, a čím delší odstup, tím snáze se tyto informace zapomenou.

Optimální je kurz absolvovat tak 4, maximálně 6 týdnů před očekávaným porodem.

Jestliže se nacházíte před 33. týdnem svého těhotenství, doporučujeme absolvovat individuální konzultaci, na které s porodní asistentkou proberete vše co se týká aktuální fáze vašeho těhotenství.

Jak se na kurz přihlásit

Na kurz přijímáme pouze písemné přihlášky formou online přihlášky, odkaz na ni najdete na poslední záložce Přihláška na kurz.

Lektorka kurzu

Předporodní kurzy vede porodní asistentka

Zuzana Štromerová, BSc.

Zuzana Štromerová

Zuzana Štromerová je velice zkušená porodní asistentka s téměř 40 letou praxí v oboru, z toho

15  let na porodním sále v pražském Ústavu pro péči o matku a dítě
3  roky v Centru aktivního porodu v pražské nemocnici Na Bulovce
21  let jako soukromá porodní asistentka v pražském Porodním domě U čápa

Při péči o klientky ve své soukromé praxi uplatňuje vědomosti, které získala absolvováním dlouhé řady odborných kurzů a seminářů, účastí na mnoha mezinárodních odborných konferencích a kongresech, při stážích a pracovních návštěvách porodnic, porodních domů a soukromých porodních asistentek v řadě západoevropských zemí (viz Podrobný profesní profil).

Počet klientek za dobu své soukromé praxe již přesáhl dvoutisícovku. Klientkám radí a pečuje o ně během jejich těhotenství, doprovází je k porodu do nemocnice a pomáhá jim při porodu doma. Řadu porodních asistentek, které dnes provozují soukromou praxi, pro tuto činnost svými odbornými kurzy vyškolila právě ona.

Další články o Zuzaně Štromerové:

Podrobný profesní profil

Přerod z nemocniční na soukromou porodní asistentku

Činnost v České asociaci porodních asistentek

Získání ceny newyorské Kolumbijské univerzity

Získání Stipendia ASHOKA

Předporodní kurzy vedené v anglickém jazyce

V poslední době zaznamenáváme růst zájmu cizinek, nebo Češek, jejichž partner je cizinec, o služby porodního domu. Všechny služby v Porodním domě U čápa jsou standardně vedeny v českém jazyce, ale bezproblémově mohou být vedeny i v jazyce anglickém. To platí i pro předporodní kurzy.

Lektorka
Kurzy v anglickém jazyce vede porodní asistentka Zuzana Štromerová, BSc.

Cena kurzu

Kurz trvá standardně dvě hodiny a stojí 1200 Kč.

Kurzovné platí pouze klientka. Účastní-li se kurzu váš manžel nebo otec vašeho očekávaného dítěte, neplatí nic. Kdokoli jiný zaplatí plnou cenu (1800 Kč).

K ceně kurzu se připočítává dopravné, viz Cenik služeb.

Způsob platby

Individuální kurzy se platí lektorce na místě hned po skončení kurzu. Platba se provádí v hotovosti, lektorka vystaví řádný Příjmový doklad.

Se souhlasem lektorky je možné platbu uhradit na místě i bezhotovostně online přes internetové bankovnictví.

Přispívání zdravotních pojišťoven

Některé zdravotní pojišťovny v rámci svých příspěvkových programů nabízejí svým klientům finanční příspěvek na částečnou úhradu platby za absolvovaný předporodní kurz. Zjistěte si, zda a za jakých podmínek vaše pojišťovna na tyto kurzy přispívá: některé pojišťovny (např. VZP) totiž hradí pouze kurzy pořádané v nemocnici.

Pokud se ujistíte, že vaše pojišťovna vám kurz proplatí (nebo jeho část), příspěvek využijte. Ze zkušeností víme, že některé pojišťovny hradí 1000 Kč, některé dokonce i celou čásku. Pojišťovně pak předložíte Příjmový doklad, který obdržíte na kurzu.

Přihlášení na předporodní kurz

Následující informace platí pro oba typy kurzu

Než si zobrazíte přihlášku, rozhodně si nejdříve přečtěte všechny informace uvedené na této stránce (projděte všechny její záložky), abyste pak nebyli některými skutečnostmi zaskočeni, nebo se neptali na věci, které jsou zde už zodpovězeny.

Jestliže byste rádi předporodní kurz absolvovali právě u nás, s porodní asistentkou Zuzanou Štromerovou, a jste rozhodnuti respektovat všechny podmínky k účasti na kurzu na této stránce uvedené, klikněte na následující tlačítko. Zobrazí se vám formulář přihlášky, ten vyplníte a odešlete.

Jestliže se vám z nějakého důvodu nedaří přihlášku odeslat, přihlaste se na kurz e-mailem na info@pdcap.cz. Do zprávy uveďte všechny údaje požadované ve formuláři online přihlášky.

Zuzana Štromerová je druhým povoláním tlumočnice a překladatelka.
Vzdělání v oboru:
  - Státní zkouška z anglického jazyka (1991)
  - Kurz konferenčního tlumočení (1992)
  - Kurz simultánního a konsekutivního tlumočení na Filosofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze (1998)
Praxe v oboru:
  - 31 let tlumočnické a překladatelské činnosti
  - Tlumočení pro různé firmy, společnosti a reklamní agentury
  - Přednášky a diskusní příspěvky na odborných konferencích a kongresech konaných v zahraničí
  - Dlouholetá činnost ve výboru středoevropského regionu ICM
  - Tlumočení zahraničních přednášejících a lektorů na odborných konferencích a kurzech konaných v ČR
  - Překlady odborných publikací