Logo Porodního domu U čápa
Porodní dům U čápa, o.p.s.
nestátní nezisková organizace založená ve formě obecně prospěšné společnosti, která
usiluje o návrat přirozených porodů do českého porodnictví
 

Srovnávací tabulka podmínek činnosti PA
v zemích středoevropského regionu ICM

  Státy jsou řazeny abecedně
Stát Délka studia Nástupní praxe Magisterské studium Specializační kurzy Limitace činnosti Supervizoři Regulace Profesní pojištění
Belgie

3 r. holandsky mluvící část,
4 r. frankofonní část
Ne
ale doporučují pracovat prvních 6 měsíců pod dozorem
Ano
laktační konzultanti,
neonatologie,
intenzivní péče
Ne Ano
žena v péči PA musí 2x během těhotenství kontaktovat gynekologa (UZV)
Ne Ano
expertní skupina: PA, lékaři, spotřebitelky péče, pojišťovny
850 EUR /rok
soukromé PA, které poskytují péči u porodů doma
Česká
republika

               
Francie

1 + 4 r.
1. rok společný
s mediky
Ne Ano
vzdělávání, management, výzkum,
ale bez specif. pro PA
Ano
UZV,
učitelství, management
Ne,
pokud se zabývají fyziologií
Ne Ano
kompetentní úřední orgán
250 – 4000 EUR podle druhu činnosti,
v nemocnici nemusí
Holandsko

4 r.
poslední rok výzkum
Ne Ano
management, právo
  Ne,
pokud se zabývají fyziologií. Klostermanův seznam indikací
Ne Ano
MZ + KNOV
450 EUR
Chorvatsko

3 r. Ne
ale nemají oficiální PA
Ne Ne mohou oficiálně pracovat jen v nemocnici, jinak jim hrozí ztráta zaměstnání Ne Ano
MZ
Dobrovolné
Irsko

4 r. přímý vstup,
18 měsíců sestry
3 r.
jinak nezíská profesní pojištění
3 moduly speciál pro PA, jinak všeobecný výzkum, výuka Ano
6 měsíců Intenzivní péče, management
Memorandum of Understanding, kompetence, standardy Ne Ano
Nursing and Midwifery Board, PA jsou nyní separované od sester
pokud PA podepíše Mem. of Und., platí stát, pak ale restrikce v praxi
Lucembursko

               
Maďarsko

5 let
pokud 4 r., nestane se Bc.
Ne Ne Ano
kojení, perinatální konzultant
předepsané vybavení pro praxi a porod doma, lékař to kontroluje Ne MZ 3000 EUR/rok pro samostatnou praxi
Německo

3 r. Ne Ano
v Onasbruku výzkum
Ano
Family midwifery, výzkum, management
Code of Practice (např. nesmí KP doma) Ne BDH Midw. Code of Practice, vládní org. dohlíží na vzdělání 3500 EUR/rok,
ale zvyšují na 4400 EUR/rok
Polsko

               
Rakousko

               
Slovinsko

3 r. Ne Ne Ne Ne Ne MZ ve spolupráci s profesní organizací nemocniční PA ne
Švýcarsko

4 r.
3 r. +
1 r. pouze praxe
Ne,
ale 2 roky musí být zaměstnaná, ne OSVČ
Ne Ne Ne Ano
v každém kantonu, určuje švýcarská federace PA
MZ
podporuje PA
150 SF poporodní péče
Velká
Británie

3 r.
18 měsíců sestra
Ano Ano
zdraví žen, UZV, mentor, management
Ano
UZV,
mentoři
Relativní
veškerá fyziol. v rámci NHS NICE guidelines
Ano
každá PA má svou supervizorku, 6 měsíců kurz
Nursing and Midwifery Council, MZ ovlivní, kdo je ve vedení NMC v rámci NHS automaticky, mimo něj individuálně nedostupné
Pro srovnání přikládám Švédsko, které je členem severoevropského regionu ICM:
Švédsko

4,5 let
po 3 letech Bc., na konci Mgr.
Ne Všechny PA mají titul Mgr. Ano
UZV,
farmaceutické potraty
Ne
jasný popis kompetencí, podle kterých PA pracují
Ne MZ Ne
pojištění platí stát

Zuzana Štromerová, BSc., Porodní dům U čápa, Praha